Blog

De huurder praktisch centraal stellen én tegelijk vergeten?

De huurder praktisch centraal stellen én tegelijk vergeten?

Onlangs had ik een skypemeeting met diverse collega’s in het land over onze primaire verhuuradministratie. Eén van de punten was het verwijderen van persoonsgegevens van een huurder na een verzoek om ‘vergeten te worden’. Hoe ga je daarmee om? Een verwante vraag ging over het verwijderen van persoonsgegevens van een voormalige huurder.Onze softwareleverancier wil faciliteren dat persoonsgegevens dan worden geanonimiseerd, terwijl financiële gegevens beschikbaar blijven. Zou dat werken? We zijn nog wel even bezig voordat we de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in onze vingers hebben. Het recht op vergetelheid in de verhuurpraktijk: is er al wat te melden over de praktische toepassing?De Algemene verordening gegevensbescherming geldtMet ingang van 25 mei 2018 geldt het recht op...

Veranderen is een werkwoord

Veranderen is een werkwoord

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt en hen die het onder de nieuwe...

“De bewoner centraal stellen bij duurzaamheid is belangrijk”

“De bewoner centraal stellen bij duurzaamheid is belangrijk”

Sinds twee jaar zet Antares vol in op duurzaamheid, al heeft de organisatie de jaren daarvoor zeker niet stilgezeten op dit vlak. Ric Leenders, manager Duurzaamheid, volgde de leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad: “Duurzaamheid is meer dan alleen energiezuinig bou...

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Al tientallen jaren wordt, analoog aan de verplichte keuring van auto’s, gesproken over een algemene periodieke keuring voor woningen. Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 door een groep stakeholders de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld...

Tips bij tweede kans na ontbinding van de huurovereenkomst

Tips bij tweede kans na ontbinding van de huurovereenkomst

Regelmatig komt de vraag van verhuurders hoe om te gaan met huurders tegen wie zij reeds een ontbindings- en ontruimingsvonnis hebben behaald, maar deze alsnog een tweede kans willen bieden.De gedachte gaat dan al snel naar een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Wet...

Aedes en bonden eens over CAO Woondiensten 2017-2018

Aedes en bonden eens over CAO Woondiensten 2017-2018

Aedes en bonden eens over CAO Woondiensten 2017-2018Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dit resultaat op dinsdag 24 april 2018, na een lang en intensief traject en stakingsacties.Hierbij de hoogtepunten van het onderhandelingsresultaatDuur CAOTweeja...

Weerman Reinier van den Berg over corporaties en duurzaamheid: “Er zijn nog grote stappen te zetten”

Weerman Reinier van den Berg over corporaties en duurzaamheid: “Er zijn nog grote stappen te zetten”

Rentmeesterschap, kwaliteit, milieu, toekomstige generaties, uitputting van de aarde: woorden die we allemaal kennen als het gaat om duurzaamheid. Wat is de rol van corporatieland als het gaat om duurzaamheid en liggen ze een beetje op koers? Die vragen stelden we aan meteor...

Feedback geven in een zakelijke, hiërarchische omgeving?

Feedback geven in een zakelijke, hiërarchische omgeving?

Feedback geven en ontvangen: voor veel mensen in theorie een stuk gemakkelijker dan in de praktijk. Zeker in een zakelijke, hiërarchische omgeving. 58 medewerkers van Wonen Noordwest Friesland volgden de training ‘Zeggen waar het op staat’. P&O-adviseur Diny van Krimpen: “We...

“Er is veel kennis binnen het platform Projectleiders beschikbaar”

“Er is veel kennis binnen het platform Projectleiders beschikbaar”

Al 18 jaar werkt Brenda Delger in verschillende functies bij corporatie Lefier. Sinds 3 jaar is ze projectleider op de afdeling Vastgoedrealisatie. Vanuit deze functie werd ze lid van het platform Projectleiders. “We pakken iedere keer een relevant thema bij de kop.”Gepokt e...

Lessen uit het schip

Lessen uit het schip

Bij de trainingen op gebied van leefbaarheid en sociaal beheer zitten we het liefst niet een anonieme vergaderzaal, maar op een locatie in de stad, dichtbij wijken met sociale woningbouw. Zo ook bij de training Modern Sociaal beheer: Leefbaarheid 2.0.Een van de mooiste locat...

Het einde van functies! Zet via rollen in op individuele talenten.

Het einde van functies! Zet via rollen in op individuele talenten.

Corporaties krijgen met steeds meer dynamiek te maken. Nieuwe wetgeving, veranderende politieke context, nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke eisen en verwachtingen.De snelle ontwikkelingen en voortdurende veranderingen vragen om flexibilitei...