Inspectie en Fox Inspectie-app

De inspectiemodule en de inspectie-app bieden u tal van gemakken voor het uitvoeren van de inspectie. Maar benut alle mogelijkheden of hebt u het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of wilt u een aanpassing doorvoeren in de inspectiestructuur zodat er eenvoudiger constateringen vastgelegd kunnen worden binnen Fox Inspectie.

Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten om meer uit de module Inspectie en uit Fox Inspectie te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Programma

 • Raadplegen van inspectieprocessen
 • Uitvoeren van inspecties binnen Fox Inspectie
 • Handelingen in Tobias AX na aanleiding van de uitgevoerde inspecties
 • Aanmaken mutatieonderhoud vanuit de module Inspectie
 • Bestandsoverdracht tussen Fox Inspectie en Tobias AX
 • Benodigde aanpassingen verwerken in de inrichting waaronder de inspectiestructuur
 • Nieuwe ontwikkelingen

Leerresultaten

 • U kent de mogelijkheden om de module Inspectie en Fox inspectie efficiënter te gebruiken.
 • U heeft meer inzicht in de werking van Fox Inspectie.
 • U kunt handiger navigeren vanuit de Inspectiemodule
 • U weet hoe u gemakkelijk vanuit de Inspectiemodule het mutatieonderhoud kunt vastleggen in de module Onderhoud.
 • U weet hoe u gemakkelijk de inrichting kunt wijzigen en beschikbaar kunt stellen binnen Fox Inspectie
 • U leert handige controles om te voorkomen dat er dingen fout gaat in het inspectieproces.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor opzichters en applicatiebeheerders die verantwoordelijk zijn voor het functioneel beheer van de module Inspectie en Fox Inspectie.

Delen: