Fiscale aspecten bij nieuwbouw, transformatie en renovatie

Keuzes met impact

3,5

Bij nieuwbouw, transformatie en renovatie vormt de BTW een belangrijk aandachtspunt. Bij nieuwbouw begint het al met de vraag of het voordelig is om de benodigde grond aan te kopen met BTW of toch liever met overdrachtsbelasting. Dat speelt helemaal als er nog bebouwing aanwezig is op de aan te kopen grond.

Er spelen weer hele andere BTW-vraagstukken bij transformatie van bestaande gebouwen. Leidt de transformatie tot het ontstaan van nieuwbouw of is er ‘slechts’ sprake van een verbouwing van het bestaande gebouw? Wordt het gebouw na transformatie verhuurd, verkocht of is er sprake van een combinatie van verhuur en verkoop?

Welk BTW-tarief is bijvoorbeeld van toepassing bij onderhoud en renovatie? Het normale tarief of het verlaagde (9%) tarief?

In deze cursus wordt ook ingegaan op de vraag of de BTW-verleggingsregeling van toepassing is. En daarbij komt dan ook de Wet ketenaansprakelijkheid aan de orde. Verder wordt ingegaan voor de gevolgen voor opdrachtgevers van de Wet aanpak schijnconstructies.

Tot slot komen ook de fiscale aspecten van de verschillende samenwerkingsvormen aan de orde. De samenwerking kan formeel verlopen via samenwerkingscontracten, met een VOF of CV, of via een rechtspersoon (dochtermaatschappij en andere ‘verbonden ondernemingen’). De keuze voor een samenwerkingsvorm heeft ook fiscaal een behoorlijke impact waardoor u goed dient na te denken over deze keuze.

Deze cursus geeft inzicht in de fiscale kansen en risico’s bij nieuwbouw, transformatie en renovatie en biedt concrete handvatten om bij uw keuze voor een samenwerking, nieuwbouw, transformatie of renovatie ook de fiscale aspecten voldoende in kaart te brengen.

Programma

 • Fiscale wet- en regelgeving bij nieuwbouw
 • Fiscale wet- en regelgeving bij renovatie
 • Samenwerkingsvormen en fiscale aspecten
 • Fiscale impact van verschillende contractvormen
 • Kansen en risico's in kaart
 • Overwegingen bij een keuze
 • Tips en tricks uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van de hoofdlijnen van de fiscaal relevante aspecten van nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed
 • U kent de belangrijkste fiscale risico’s bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed
 • U heeft inzicht in de kansen die de fiscale regelgeving bieden bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed
 • U bent zich bewust van de impact bij een keuze van een samenwerkingsvorm bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed

Voor wie?

De training Fiscale aspecten bij nieuwbouw, transformatie en renovatie is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders, projectcontrollers en medewerkers financiën.

Relevante blogs

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Omgevingsrecht en bouwregelgeving: van papieren wereld naar de praktijk

Een nieuwe wijk bouwen is geen kwestie van de schop in de grond zetten en gaan met die banaan. Voordat het zover is, is er al een heel traject doorlopen. Het MT en de RvC van Sint Antonius van Padua volgde de training Omgevingsrecht en bouwregelgeving. “Nu we hierover meer weten, kunnen we zaken op...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

Bouwcontracten: wie is waar verantwoordelijk voor?

Duurzaamheid, energieneutraal, warmtepompen, zonnepanelen: bouwprojecten zijn tegenwoordig een stuk complexer. Dat geldt ook voor de bijbehorende contracten. “Het is belangrijk dat woningcorporaties goede kennis hebben van het bouwrecht en de inhoud van contracten”, aldus Marco de Boer, advocaat bij...

Contracten zijn een stuk complexer geworden; goede kennis van bouwrecht en contracten is een must!

De contracten tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever – de woningcorporatie dus – zijn inmiddels een stuk complexer geworden; goede kennis van de inhoud van de contracten (en het bouwrecht) is dus van belang. “De tijd dat een overeenkomst op beperkt aantal A4-tjes paste is voorbij”...

Arjan van Weele (TU Eindhoven) ‘Professionaliteit maakt opdrachtgeverschap leuker en interessanter’

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor inkoopmanagement, het vakgebied waar Arjan van Weele, hoogleraar aan de TU Eindhoven, zich al sinds 1979 mee bezighoudt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Vanuit de wens om de organisatie slank en wendbaar te maken, wordt veel werk uitbesteed aan...

Monika Chao-Duivis (TU Delft): ‘Ook bij geïntegreerde contracten is zeggenschap op onderdelen mogelijk’

Monika Chao-Duivis combineert de leerstoel Bouwrecht aan de TU Delft met haar functie als directeur van het Instituut voor bouwrecht (IBR), een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Onder haar hoede wordt onderzoek gedaan naar publiekrechtelijke zaken -vergunningen, het bouwbesluit, de omgevings...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnis...

Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Bijna een jaar geleden is op 1 juli 2016 de herziene versie van de Aanbestedingswet in werking getreden. Gelijktijdig zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het AanbestedingsReglement Werken (ARW) 2016 van kracht geworden. De herziening was het gevolg van de wijziging van de Europese aanbested...

Susan van Hooft (Portaal): “Corporaties worden meer en meer regisseurs”

Onderhoud, renovatie, nieuwbouw: woningcorporaties besteden dit werk uit. De betrokken partijen ondertekenen daarvoor contracten, die meestal op standaard voorwaarden gebaseerd zijn. En die passen vaak niet meer bij de huidige tijd, aldus Susan van Hooft, bedrijfsjurist bij Portaal. “De rollen van o...

“Regelmatig ontstaat er gedonder tussen aannemer en corporatie”

Wie is wanneer aansprakelijk wanneer er iets misgaat bij bouw, verbouw of renovatie? De aannemer, architect, corporatie, of nog weer een andere partij?Regelmatig trekken corporaties aan het kortste eind, aldus Jur Deckers, advocaat bij stichting Accolade en gespecialiseerd in bouw- en huurrecht. “He...

Maarten Georgius, Aedes: Onderteken een contract niet klakkeloos ‘bij het kruisje’

Nieuwbouw, onderhoud, renovatie: allemaal zaken waar corporaties veel mee te maken hebben. En daarmee dus ook met de wetten en de regels van het Bouwrecht. Sinds kort is er de Bouwrecht Academie waar corporatieprofessionals hun kennis op dit vlak kunnen verbreden én verdiepen, aldus Maarten Georgius...

Opdracht in regie aan de aannemer

Partijen bij een aannemingsovereenkomst spreken meestal een vaste prijs af maar soms ook een “richtprijs”. Als het om minder grote werken gaat of het ontwerp van de opdrachtgever nog niet voldoende is uitgewerkt. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:1418) kwam de...

Delen: