Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De impact op opdrachtgever én -nemer

3,5

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Onder meer door een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

De intrede van de wet staat gepland op 1 januari 2021 en zal allereerst gelden voor relatief éénvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen. Complexe bouwprojecten worden pas later aan de wet onderworpen. Wat betekent dit nieuwe stelsel nu voor de dagelijkse praktijk bij corporaties?

Kwaliteitsborger
Op de bouwplaats kan men zich opmaken voor de komst van de private kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger zal onder andere bouwplannen gaan beoordelen en de veiligheid en kwaliteit van uitgevoerde constructiewerkzaamheden monitoren.

Versterking positie opdrachtgever
Eén van de meest zichtbare gevolgen voor opdrachtgevers zal de intrede van het opleverdossier zijn. In dit dossier zal de aannemer onder meer verklaren dat het gebouwde volgens gelden bouwregelgeving is gebouwd en wordt opgeleverd. Verder verandert de regelgeving rondom ‘’verborgen gebreken’’ in de zin van een aannemingsovereenkomst

Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor corporaties?
Met de Wet kwaliteitsborging ontstaat een nieuw stelsel in de bouw. Partijen hebben meer verantwoordelijkheden en de gemeente doet een stap terug. Wat betekent dit nieuwe stelsel nu voor de dagelijkse praktijk bij corporaties?

Na deze training bent u goed op de hoogte van het nieuwe stelsel, de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de corporatie als opdrachtgever, de aannemer, de gemeente en de kwaliteitsborger. U bent na de training up to date rondom de wet en de wijzigingen voor u als opdrachtgever.

Deelnemende bestuurders en toezichthouders ontvangen bij deelname 3,5 PE punten.

Programma

 • Inleiding / algemene uitgangspunten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Stelsel Kwaliteitsborging voor het Bouwen
 • Betrokken partijen: gemeente, autoriteit, instrumentaanbieder en kwaliteitsborgers
 • Rol bevoegd gezag
 • Juridisch kader aansprakelijkheid in de bouw
 • Wijzigingen BW (bv. aansprakelijkheid na oplevering)
 • Gevolgen nieuwe regelgeving voor corporaties

Leerresultaten

 • U kent de Wet Kwaliteitsborging Bouw.
 • U bent op de hoogte van de impact van de Wet Kwaliteitsborging Bouw op uw rol en verantwoordelijkheden.
 • U kent het proces van aanvraag tot ingebruikname.
 • U bent op de hoogte van rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
 • U kent de eisen aan en positie van de kwaliteitsborger.

Voor wie?

Deze training is voor bestuurders, directeuren onderhoud / vastgoed, projectleiders en andere medewerkers die binnen de corporatie betrokken zijn bij renovaties, (groot)onderhoudsprojecten en nieuwbouw.

Bestuurders en toezichthouders ontvangen 3,5 PE punten.

Data

 • 10 december 2019, regio Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 6 februair 2020, regio Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

Platform Projectleiders: “We hebben allemaal dezelfde uitdagingen”

Arno Fransen is projectleider Planmatig Onderhoud bij Nijestee. Twee jaar geleden ‘schoof hij aan’ bij het platform Projectleiders. “De deelnemers komen uit alle windstreken van Nederland. Dat zorgt voor verschillende invalshoeken. Daar leer je van.”Verschillende invalshoeken? Leg uit“Iedere corpora...

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen… Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel.

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen. Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel. “Bijblijven is dan ook van groot belang”, aldus Marco Meijer, kwaliteitscontroleur bij 3b Wonen. En dus volgde hij samen met vier collega’s de training Woning APK.Bijblijven dus“De ontwikkelingen gaan snel....

Platform Onderhoudsmanagers: de toegevoegde waarde van zelf relevante thema’s inbrengen

Patrick Verhoeven, manager Realisatie bij Mitros, zit inmiddels 4 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. “Dat klinkt misschien lang, maar zo voelt het helemaal niet. Iedere bijeenkomst levert mij energie, ideeën, kennis en inzichten op. Ik ben zeker nog ‘niet klaar’ met dit platform.”Waarom überha...

Delen: