Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De impact op opdrachtgever én -nemer

 • Startgarantie

3,5

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Onder meer door een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

De intrede van de wet stond gepland op 1 januari 2021. Deze datum is echter niet haalbaar door een gebrek aan proefprojecten. De datum van invoer van de wet is nu nog onbekend. Vooralsnog zal de wet eerst gelden voor relatief éénvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen. Complexe bouwprojecten worden pas later aan de wet onderworpen. Wat betekent dit nieuwe stelsel nu voor de dagelijkse praktijk bij corporaties?

Kwaliteitsborger
Op de bouwplaats kan men zich opmaken voor de komst van de private kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger zal onder andere bouwplannen gaan beoordelen en de veiligheid en kwaliteit van uitgevoerde constructiewerkzaamheden monitoren.

Versterking positie opdrachtgever
Eén van de meest zichtbare gevolgen voor opdrachtgevers zal de intrede van het opleverdossier zijn. In dit dossier zal de aannemer onder meer verklaren dat het gebouwde volgens gelden bouwregelgeving is gebouwd en wordt opgeleverd. Verder verandert de regelgeving rondom ‘’verborgen gebreken’’ in de zin van een aannemingsovereenkomst

Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor corporaties?
Met de Wet kwaliteitsborging ontstaat een nieuw stelsel in de bouw. Partijen hebben meer verantwoordelijkheden en de gemeente doet een stap terug. Wat betekent dit nieuwe stelsel nu voor de dagelijkse praktijk bij corporaties?

Na deze training bent u goed op de hoogte van het nieuwe stelsel, de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de corporatie als opdrachtgever, de aannemer, de gemeente en de kwaliteitsborger. U bent na de training up to date rondom de wet en de wijzigingen voor u als opdrachtgever.

Deelnemende bestuurders en toezichthouders ontvangen bij deelname 3,5 PE punten.

Programma

 • Inleiding / algemene uitgangspunten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Stelsel Kwaliteitsborging voor het Bouwen
 • Betrokken partijen: gemeente, autoriteit, instrumentaanbieder en kwaliteitsborgers
 • Rol bevoegd gezag
 • Juridisch kader aansprakelijkheid in de bouw
 • Wijzigingen BW (bv. aansprakelijkheid na oplevering)
 • Gevolgen nieuwe regelgeving voor corporaties

Leerresultaten

 • U kent de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
 • U bent op de hoogte van de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op uw rol en verantwoordelijkheden.
 • U kent het proces van aanvraag tot ingebruikname.
 • U bent op de hoogte van rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
 • U kent de eisen aan en positie van de kwaliteitsborger.

Voor wie?

Deze training is voor bestuurders, directeuren onderhoud / vastgoed, projectleiders en andere medewerkers die binnen de corporatie betrokken zijn bij renovaties, (groot)onderhoudsprojecten en nieuwbouw.

Bestuurders en toezichthouders ontvangen 3,5 PE punten.

Data

 • Startgarantie

 • 4 februari 2021 (13:00 - 16:30 uur), omgeving Amersfoortnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 20 april 2021 (13:00 - 16:30 uur), omgeving Utechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 14 oktober 2021 (13:00 - 16:30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Omgevingsrecht en bouwregelgeving: van papieren wereld naar de praktijk

Een nieuwe wijk bouwen is geen kwestie van de schop in de grond zetten en gaan met die banaan. Voordat het zover is, is er al een heel traject doorlopen. Het MT en de RvC van Sint Antonius van Padua volgde de training Omgevingsrecht en bouwregelgeving. “Nu we hierover meer weten, kunnen we zaken op...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

Platform Projectleiders: “We hebben allemaal dezelfde uitdagingen”

Arno Fransen is projectleider Planmatig Onderhoud bij Nijestee. Twee jaar geleden ‘schoof hij aan’ bij het platform Projectleiders. “De deelnemers komen uit alle windstreken van Nederland. Dat zorgt voor verschillende invalshoeken. Daar leer je van.”Verschillende invalshoeken? Leg uit“Iedere corpora...

Platform Onderhoudsmanagers: de toegevoegde waarde van zelf relevante thema’s inbrengen

Patrick Verhoeven, manager Realisatie bij Mitros, zit inmiddels 4 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. “Dat klinkt misschien lang, maar zo voelt het helemaal niet. Iedere bijeenkomst levert mij energie, ideeën, kennis en inzichten op. Ik ben zeker nog ‘niet klaar’ met dit platform.”Waarom überha...

Delen: