Duurzaamheid en bewonersgedrag

Bewoners bepalen uw succes in duurzaamheid

Corporaties investeren fors in de verduurzaming van de woningvoorraad. Van een label B-renovatie tot een Nul Op de Meterwoning. De meeste initiatieven en ingrepen van corporaties zijn nu gericht op technische ingrepen om daarmee uiteindelijk de CO2-uitstoot te verminderen.
Maar vergeten we in het maken van de plannen niet een essentieel onderdeel? Om de CO2-uitstoot in ons land effectief te verminderen, hebben we ook gedragsverandering nodig van de bewoners. Heeft u een goed beeld van wat uw bewoners eigenlijk willen en kunnen op energieneutraal gebied? Heeft de individuele huurder ook een rol in uw verduurzamingsaanpak?
Of zet u in uw plannen in op het bereiken van een energieneutrale omgeving zonder het gedrag van de bewoners onder de loep te nemen? Bewoners(gedrag) speelt een hele grote rol in het écht behalen van de doelen die we ons stellen. Is dit in uw projecten ook voldoende geborgd?

Woonlastenverlaging om de huurder te verleiden?

Bewoners worden bij verduurzaming vaak verleid met woonlastenverlaging. In de praktijk blijkt dat de daadwerkelijke besparing voor de bewoner tegenvalt. Resulteert dit in uw projecten ook in ontevreden bewoners? Het is ook raar dat Nul op de Meter- uiteindelijk geen “nul” op de energierekening oplevert. Toch?

Voor een maximaal rendement van de energiezuinige maatregelen is een optimale samenwerking nodig tussen verhuurder en huurder. Een echte samenwerking. Niet een eenzijdige communicatieaanpak uitgerold door uw medewerkers. Concentreert u zich in uw projecten nog op informatieavonden, bewonersavonden en keukentafelgesprekken, waarin uw organisatie de bewoner enerzijds informeert en anderzijds verleidt? Benieuwd naar hoe dit anders kan?

Begeleiden, motiveren én blijvend het gedrag van de bewoner veranderen?

Zoekt u een manier om uw bewoners enerzijds te begeleiden bij de verduurzaming van hun woning en anderzijds te motiveren om een gedragsverandering op het gebied van energie te bewerkstelligen? Wilt u op zoek naar een manier waarop individuele bewoners uw partner worden om samen uw energiedoelstelling te halen?

Tijdens de training Duurzaamheid en bewonersgedrag gaat u aan de slag om de bewoner mee te nemen in uw duurzaamheidsaanpak en om een echte samenwerking aan te gaan.

Programma

 • Klanttyperingen en verschillen in de klantbenadering
 • Fasen in het proces van gedragsverandering
 • Verschil begeleiden, motiveren en informeren.
 • Wederzijdse belangen in de duurzaamheidsopgave
 • De principes van motiverende gespreksvoering
 • Oefenen met een coöperatieve gespreksstijl
 • Oefenen met:
  • Een coöperatieve gespreksstijl
  • Omgaan met weerstanden bij renovaties
  • Bewoners eigen voordelen laten benoemen
  • Voordelen van oud gedrag en nadelen van nieuw gedrag
  • Inslijten van nieuw en duurzaam woongedrag
  • Informeren, begeleiden en motiveren
 • Delen van eigen ervaringen, successen en mislukkingen

Leerresultaten

 • U bent zich bewust van de invloed van bewonersgedrag in de realisatie van de reductie van CO2-uitstoot.
 • U weet hoe u effectief samenwerkt met individuele bewoners bij verduurzaming.
 • U maakt kennis met de methode die bewoners motiveert tot blijvend nieuw energiegedrag.
 • U leert aansluiten bij de bewoner, zodat hij intrinsiek zijn energiegedrag wil veranderen.
 • U leert het verschil te maken tussen motiveren, informeren en begeleiden van bewoners in duurzaamheidsprojecten.
 • U weet hoe u bewoners zelf doorslaggevende argumenten kunt laten formuleren in plaats van de norm op te leggen of de bewoner te overtuigen van uw gelijk.

Voor wie?

De training Duurzaamheid en bewonersgedrag is zeer geschikt voor iedereen die betrokken is bij de verduurzaming en ook aan de slag wil met het gedrag van de bewoners. Denk aan bewonersbegeleiders, woonconsulenten, verhuurmedewerkers, sociaal wijkbeheerders/huismeesters, projectleiders en opzichters die bewoners adviseren, informeren en helpen voor, tijdens en na de verduurzaming van de woning.

Relevante blogs

Hoe werkt de volkshuisvesting in Denemarken?

Een poosje geleden begeleidde Kjenning een groep Deense volkshuisvesters, tijdens hun bezoek aan Amsterdam. Ik mocht daarbij iets vertellen over de manier waarop wij huismeesters en wijkbeheerders inzetten. Aansluitend gingen we met een wijkbeheerder naar de Kolenkitbuurt in Amsterdam.Ik vond het ee...

“Als je je harnas afgooit kun je veel beter verbinden”

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder bij Waterweg Wonen, rolde na een studie bouwkunde in de corporatiewereld. Onlangs volgde ze het seminar ‘Terug in Verbinding’. “De bijzondere, authentieke verhalen die ik hier gehoord heb, zorgen ervoor dat ik morgen nóg weer een tandje harder loop.”Bouwkunde e...

Presenteren tijdens bewonersbijeenkomsten: help!

Als medewerker Wonen is Elke Geurts van woningcorporatie De Huismeesters aanspreekpunt voor bewoners. Soms zijn dat een-op-eengesprekken, soms gaat ze in gesprek met een groep bewoners.De training Bewonersbijeenkomsten gaf haar een goede basis. “Ik weet nu: ik heb de kennis, dus het komt wel goed.”C...

Bewonersbegeleiding bij projecten, dat doe je er niet even bij!

Corporaties zijn van plan om 2,1 miljoen woningen CO2 neutraal te maken. Vrijwel alle huurders krijgen dus te maken met een verhuizing of met overlast als zij tijdens de werkzaamheden in de woning blijven wonen.Het ideaalplaatje is natuurlijk om samen met enthousiaste bewoners op te trekken. Om same...

Delen: