De Digitale transformatie bij de corporatie

Digitalisering is verandermanagement

4

De wereld verandert, uw corporatie ook

Digitalisering verandert alles: de manier waarop we denken, communiceren, met wie we ‘concurreren’, hoe we innoveren en nieuwe manieren waarop we met huurders omgaan. Het succes van een organisatie wordt steeds vaker bepaald door de manier waarop technologie wordt ingezet. Hierbij is de digitale transformatie absoluut geen IT-feestje, maar gaat het over bedrijfsstrategie en structuur, nieuwe werkprocessen en zelfs verandering in cultuur. Digitale transformatie gaat tot in de haarvaten van uw corporatie.

Forrester geeft aan dat slechts 27% van de bedrijven een samenhangende digitale strategie heeft die beschrijft hoe toegevoegde waarde voor de klant te creëren in de digitale economie. 72% van de executives geeft aan dat de grootste barrière om digitale transformatie te laten slagen de interne tegenwerking is om de nieuwe cultuur te omarmen.

IT-manager: “Het MT begrijpt me niet of snapt het niet”

IT managers zien veelal de kansen van digitalisering, echter kampen ze met een hardnekkige beeldvorming bij de collega's dat IT vooral een technische aangelegenheid is en niet een aanjager voor de corporatie kan zijn, een mogelijkheid om de klant nog beter te bedienen. 

Onlangs is vanuit de VTW een signaal afgegeven met de handreiking ‘Toezicht op digitalisering en informatietechnologie’. Hierin geeft men aan dat vanuit de toezichthoudende rol de RvC’s kritisch moeten gaan kijken naar het gestelde beleid. Als bestuurder en MT is het daarom noodzakelijk hier een duidelijke visie over te hebben en deze te kunnen uitleggen aan de toezichthouders. 

Welke vragen stel je dan... en welke antwoorden zijn er

In deze kennissessie geven wij IT managers concrete ideeën en handvatten mee om directie/MT bewust te maken van de rol, kansen en bedreigingen van digitalisering voor hun woningcorporatie. Door het juiste verhaal te vertellen met de juiste argumenten neemt u het bestuur mee en hierdoor wordt het bestuur een goede gesprekspartner voor de Raad van Toezicht op dit gebied. U zorgt ook voor een betere verbinding tussen de andere managers en u als IT manager en daarmee uw positie binnen het MT. 

Programma

 • Technologische ontwikkelingen
 • De toegevoegde waarde van digitalisering
 • Impact op de corporatie
 • Kansen en bedreigingen van digitalisering
 • Keuze om wel of niet in te spelen op kansen en bedreigingen
 • Stappen om kansen te pakken en voor te bereiden op bedreigingen
 • Omgaan met weerstanden rondom digitalisering, enmeenemen van anderen
 • Met directie en MT op naar een overtuigende visie op de digitale transformatie. 

Leerresultaten

 • U heeft inzicht in de technologische ontwikkelingen die de basis zijn voor een digitale transformatie van onze samenleving.
 • U heeft inzicht in de impact (kansen, bedreigingen) van deze transformatie op woningcorporaties en hun klanten.
 • U heeft inzicht in hoe als management grip te krijgen op de vertaling van deze transformatie naar de strategie en organisatie.
 • U bent bewust van het strategisch belang van het onderwerp IT.

Voor wie?

Voor IT-managers, directeur-bestuurders, managers en beleidsmedewerkers. Deze workshop is ook als incompanytraining voor een managementteam inzetbaar, waarbij kan worden aangesloten bij uw eigen actuele vraagstukken en situatie .

Data

 • 21 mei 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 26 september 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Digitale Transformatie op de juiste manier: 5 principes

Het is ‘do or die’.Voor veel organisaties is het toepassen van Digitale Transformatie geen dagelijkse bezigheid. Onderzoeken van o.a. Forbes, Forrester en McKinsey laten zien dat veel organisaties wel willen beginnen aan het transformeren van hun organisatie, maar niet weten hoe! Slechts 25% heeft e...

Delen: