Masterclass Big Data en Leergang Big Data

Om de professionalisering van de sector een impuls te geven bieden Aedes, Corpovenista en Kjenning na de zomer tweemaal een masterclass en een leergang big data aan. De opleidingen zijn ontwikkeld onder de vlag van de Vernieuwingsagenda. Het gaat om een masterclass Big data voor bestuurders en strategen en een leergang Big Data op tactisch-operationeel niveau.

Deelname is gratis, mits zowel de leergang als de masterclass worden bezocht en een tegenprestatie wordt gegeven in de vorm van deelname aan een ontwikkelgroep.

Doelgroep en resultaten

De masterclass richt zich specifiek op directeur-bestuurders, strategen, MT-leden en toezichthouders van de corporatie en wordt bij voorkeur afgenomen samen met de leergang, zodat de bestuurder of strateeg samen met zijn of haar informatiespecialist direct binnen de eigen organisatie aan de slag kan.

De leergang is bedoeld voor teamleiders, informatiemanagers, IT-specialisten en onderzoekers die te maken hebben met het (het implementeren van) Big Data binnen de corporatie. De leergang is gericht op de dagelijkse werkpraktijk.

Aanmelden in duo's

Tijdens het leertraject wordt de verbinding gezocht met het leidinggevend en sturend kader. Het is dan ook van grote waarde dat zowel een bestuurders of strateeg aan de masterclass deelneemt. En (minstens één) IT-specialist aan het leertraject. De specialist werkt tijdens de leergang een concreet stappenplan uit, waarbij de bestuurder of strateeg als sparringpartner dient en zij gezamenlijk bekijken op welke manier Big Data voor hun organisatie een toegevoegde waarde kan bieden.

Uw tegenprestatie:

Van elke deelnemende corporatie wordt een ‘tegenprestatie’ in de vorm van deelname aan een door Aedes aangestuurde ontwikkelgroep, die na de leergang van start gaat. Zonder toezegging op deze tegenprestatie kan er niet kosteloos deelgenomen worden.

De deelnemers van de leergang werken in de ontwikkelgroep, die een beperkt aantal keren bij elkaar komt, aan een concrete casus voor de sector op gebied van big data. Welke casus dit is zal aan het einde van de leergang in overleg met de deelnemers worden bepaald. De uitwerking van deze casus moet generiek bruikbaar zijn voor andere corporaties en toegevoegde waarde leveren in de processen en/of informatievoorziening in de sector.

Tijdsduur en investering

De Masterclass heeft een omvang van 1 dagdeel en de leergang duurt 5 dagdelen. Alleen Aedes/Corpovenista leden kunnen deelnemen aan de masterclass en leergang. Er zijn geen verdere kosten behalve de hierboven vermelde tegenprestatie.

Aanmelden

Om u aan te melden voor zowel de masterclass als de leergang gebruikt u de oranje inschrijfknop onderaan de pagina.

Meer inhoudelijke informatie over de Masterclass big Data en de leergang Big Data


Leerresultaten

Tijdens het leertraject wordt de verbinding gezocht met het leidinggevend en sturend kader. Het is dan ook van grote waarde dat zowel een bestuurders of strateeg aan de masterclass deelneemt als  (minstens één) IT-specialist aan het leertraject. De specialist werkt tijdens de leergang een concreet stappenplan uit, waarbij de bestuurder of strateeg als sparringpartner dient en zij gezamenlijk bekijken op welke manier Big Data voor hun organisatie een toegevoegde waarde kan bieden.

Kijk hier voor leerresultaten van de masterclass Big data voor bestuurders en strategen

En hier voor de leerresultaten van de leergang Big Data

Voor wie?

De masterclass (1 dagdeel) richt zich specifiek op directeur-bestuurders, strategen, MT-leden en toezichthouders van de corporatie en wordt bij voorkeur afgenomen samen met de leergang, zodat de bestuurder of strateeg samen met zijn of haar informatiespecialist direct binnen de eigen organisatie aan de slag kan.

De leergang is bedoeld voor teamleiders, informatiemanagers, IT-specialisten en onderzoekers die te maken hebben met het (het implementeren van) Big Data binnen de corporatie. De leergang is gericht op de dagelijkse werkpraktijk.

Data

    De leslocaties van Kjenning

    Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

    Kaart Nederland
    Delen: