Sourcing van ICT

Weet u waar u (aan) begint?

In deze tijd van specialisatie is externe inhuur meer regel dan uitzondering. Daarbij is het (out)sourcen van ICT ongetwijfeld ook binnen uw organisatie een thema. Doelen zijn hierbij veelal reductie van bedrijfskosten, borging van continuïteit, organiseren van specialistische kennis en zorgen dat uw primaire focus op de kernactiviteiten van de corporatie kan liggen.

Op die doelen kunt u toch bijna niet tegen zijn. Of wel? Toch worden die doelen vaak niet gehaald doordat heldere afspraken ontbreken en/of verwachtingen uiteenlopen.

Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over sourcing (Software as a Service, Platform as a Service)? Wat mag u van de leverancier verwachten en wat mogen zij van u verwachten? Wat zijn de voor en nadelen bij sourcen en hoe managet u de verschillende leveranciers waarmee u moet samenwerken? Kortom: hoe beheerst u sourcing binnen uw organisatie? Want ook als u sourcet, bent u wel (mede)verantwoordelijk voor continuïteit, kwaliteit, beschikbaarheid en aanpasbaarheid van de (ondersteunende) systemen.

Deze uitdaging is geen sinecure. De mogelijkheden zijn legio, belangen kunnen complex en sterk wisselend zijn en de snelheid waarmee veranderingen in software worden gevraagd en toegevoegd is fors toegenomen.

De opleiding Sourcing van de ICT is bedoeld om verantwoordelijke corporatiemedewerkers kennis en handvatten aan te reiken om de juiste afwegingen te maken in de wereld van ICT-sourcing. Want sourcing kan u veel opleveren als u het goed en degelijk regelt.

Programma

Dagdeel 1: Sourcing van de ICT

 • Wat is (out)sourcing
 • Voor- en nadelen van (out)sourcing
 • Varianten van outsourcing
 • Samengaan van outsourcing en innovatie
 • Outsourcing van Microsoft 365
 • Risico’s bij (out)sourcing
 • Zelf (blijven of weer gaan) doen of toch uitbesteden?

Dagdeel 2: Contract- en leveranciersmanagement

 • Wat is contractmanagement?
 • Servicelevels verkennen
 • Servicelevels regelen en vastleggen
 • Leveranciersmanagement
 • Realiseren en borgen van een hogere ICT kwaliteit door sourcing
 • Leveranciers meenemen in uw ambities en uw organisatiedoelen
 • Help, ik heb meerdere sourcingsmodellen…
 • Managen van verschillende belangen en partijen

Dagdeel 3: Outsourcing en Functioneel beheer

 • Functioneel beheer organiseren bij (out)sourcing
 • Inregelen binnen de interne organisatie
 • Uitbesteden van Functioneel beheer
 • Verantwoordelijkheden verhelderd bij sourcing
 • Impact van outsourcing voor beheer
 • Keuzes in beheerprocessen: zelf doen of outsourcen aan leveranciers

Dagdeel 4: Architectuur en Implementatie van sourcing

 • Opstellen van een sourcingstrategie
 • Verschillende scenario’s van sourcing
 • Technische elementen bij ICT-sourcing
 • Functionele elementen bij outsourcing
 • Verschillen tussen outsourcing van een platform en van applicaties
 • Opstellen van een (goed en helder) outsourcingsplan
 • Aandachtspunten bij het outsourcing van ICT

Leerresultaten

 • U kent verschillende sourcingsvormen en kunt deze plaatsen binnen uw eigen organisatiecontext.
 • U kunt onderscheid maken tussen zelf doen en uitbesteden.
 • U kent de voor- en nadelen van sourcing en de belangrijkste risico’s die de verschillende sourcingsvormen met zich meebrengen.
 • U bent bewust van het belang van goed leveranciersmanagement.
 • U kent de belangen en belangrijkste elementen van contractmanagement.
 • U bent in staat te bepalen welke beheertaken intern en extern worden belegd.
 • U heeft inzicht in technische overeenkomsten en verschillen van (out)sourcingsvormen.
 • U kunt een implementatieplan ontwikkelen om (delen van) uw ICT te gaan uitbesteden.

Voor wie?

ICT-adviseurs (intern), Informatiemanagers, ICT teamleiders,ICT managers, (Senior) functioneel beheerders, eindverantwoordelijken voor ICT. 

Relevante blogs

Digitale Transformatie op de juiste manier: 5 principes

Het is ‘do or die’.Voor veel organisaties is het toepassen van Digitale Transformatie geen dagelijkse bezigheid. Onderzoeken van o.a. Forbes, Forrester en McKinsey laten zien dat veel organisaties wel willen beginnen aan het transformeren van hun organisatie, maar niet weten hoe! Slechts 25% heeft e...

Delen: