Duurzaam Assetmanagement

Duurzaamheid is geen keuze. Duurzaam assetmanagement is een must!

7

Bijna alle verhuurders vinden duurzaamheid belangrijk. In het Energieakkoord is ook afgesproken dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Alleen al voor het energiezuiniger maken van de woningen hebben corporaties in de periode tot 2021 een investeringsopgave van ca. €10 miljard op een totaal investeringsprogramma van bijna €27 miljard. Om die doelstelling te halen, moeten corporaties tot 2021 ca. €18 miljard investeren in verduurzaming.

De investeringsopgave is dus nog groter dan nu is opgenomen in programma’s. En duurzaamheid is veel meer dan ‘alleen’ het energievraagstuk want er zijn duurzame en niet-duurzame manieren om een woning energiezuiniger te maken.

Goed en gedegen assetmanagement is van cruciaal belang om de eisen die u aan uw assets stelt te laten aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen. Met het concept Duurzaam Assetmanagement brengt u bestaande raamwerken voor duurzaamheid en assetmanagement bij elkaar. Door via Duurzaam Assetmanagement de synergie op te zoeken tussen assetmanagement- en duurzaamheidsdoelstellingen, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken.

Tijdens de opleiding Duurzaam Assetmanagement krijgt u concrete handvatten aangereikt om de woningvoorraad écht te verduurzamen, op een wijze die verantwoord is volgens criteria voor assetmanagement en duurzaamheid. Dit leidt tot een woningvoorraad die niet alleen in energetisch, maar ook in financieel, sociaal en ecologisch opzicht duurzaam is.

PE punten
Deelnemende directeur-bestuurders en RvC leden ontvangen na deelname 7 PE punten.

Indien u als projectmanager, projectleider, beleidsmedewerker concreet aan de slag wilt met uw eigen duurzaamheidsproject is de Leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad ook interessant. Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten. Om concreet vorm te geven aan de verduurzamingsstrategie biedt de training Plan van Aanpak voor een CO2 neutrale voorraad  bij ons zusje Finance Ideas Academy een prima verdieping.

Programma

 • Duurzaamheid: het begrip uit de container
 • Duurzaam Assetmanagement
 • De principes van assetmanagement en de aansluiting bij duurzaamheidsdoelstellingen
 • Duurzaamheidsaspecten
 • Impactanalyse
  • Identificeren van duurzaamheidskillers
  • Integraal opnemen van duurzaamheid in eisen aan assets 
  • Gericht innoveren en negatieve impacts elimineren
 • Visie en ambities formuleren 
 • Krachtenveldanalyse rondom de ambities en de uitvoering
 • Een realistische en haalbare aanpak van de duurzaamheidsvisie
 • Samen-werken aan duurzaamheid
 • Case study en best practice
 • Voorbeelden en best-practices van samenwerkende corporaties.
 • Een case study van een samenwerkingsverband van vijf woningcorporaties.
 • Een blik op de dag van morgen: wat gaat u concreet doen?

Leerresultaten

 • U heeft een duidelijk, holistisch begrip van duurzaamheid.
 • U kunt het begrip duurzaam assetmanagement in de context van de corporaties duiden.
 • U begrijpt hoe assetmanagement kan bijdragen aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen.
 • U heeft inzicht in zogenaamde duurzaamheidskillers. 
 • U kunt een globale visie en ambitie voor duurzaam assetmanagement formuleren.
 • U heeft een overzicht van het huidige krachtenveld met stimulerende en belemmerende factoren bij het realiseren van duurzaam assetmanagement.
 • U heeft inzicht in mogelijkheden voor synergetische samenwerking in de corporatiesector.

Voor wie?

Directeur-bestuurders van woningcorporaties, die op een verantwoorde manier hun woningvoorraad willen verduurzamen en voor RvC-leden die daarin een goed klankbord voor het bestuur willen zijn. Deze opleiding Duurzaam Assetmanagement is ook interessant voor MT leden die belast zijn met verduurzaming van de corporatiewoniningen.

Relevante blogs

Governance en het samenspel tussen bestuur en toezichthouders

Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG) en Maaskant Wonen fuseren met ingang van 2018. Als gevolg daarvan verandert ook de samenstelling van het bestuur en de RvC. “Een ideaal moment voor een themabijeenkomst over Governance en partnership tussen toezicht en bestuur”, aldus Michiel Sluijsmans, nu nog di...

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad was meer dan inspirerend: we prutsen nu vrolijk verder!

Het seminar Verduurzaming van de woningvoorraad bood een mooie en brede diversiteit aan thema’s, was relevant, had het goede niveau en sloot bovendien goed aan bij wat corporaties nu nodig hebben aldus de deelnemers.Mooier kan ik het zelf niet zeggen, dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Inspireren...

De huizen van de toekomst bestaan al!

Zaanderwijk Groep bouwde 14 unieke duurzame huizen van de toekomst voor woningcorporatie Elkien. En dat gaat verder dan goed isoleren en dubbel glas. Fred Braaksma, directeur Zaanderwijk Groep: “Dit zijn de eerste huizen die gebouwd zijn van isolatiemateriaal.”Zaanderwijk is toch geen bouwbedrijf?“N...

Hans Kröger (Het Grootslag): “Wij hebben duurzaamheid van theorie naar praktijk vertaald”

Iedereen vindt duurzaamheid belangrijk. Maar iedereen heeft ook zijn eigen idee van wat duurzaamheid is en hoe dat toe te passen. Bij woningcorporatie Het Grootslag hadden ze behoefte aan meer duiding. “We hebben eerst de ‘klokken intern gelijk gezet’, om nu de stap naar de uitwerking te maken”, ald...

Gemeenten krijgen meer invloed op samenstelling woningvoorraad

Op dit moment is er een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Het kabinet probeert nu door middel van een breed pakket aan maatregelen het aanbod aan huurwoningen in het middensegment te stimuleren. Onderdeel daarvan is het uitbreiden van de mogelijkheden voor gemeenten om via bestem...

De corporatie als motor voor het ‘middensegment’

Het heeft lang geduurd, maar langzamerhand zijn we het er wel over eens dat de middeninkomens grote problemen hebben om in delen van Nederland betaalbare huurwoningen te vinden. Oorzaak is het gevoerde beleid vanuit Den Haag. Oplossingen zijn er wel maar die liggen politiek gevoelig. In Den Haag zij...

Delen: