Inspiratiesessie een leven lang leren

Uw medewerker planmatig ondersteunen op ambities en talenten

De huidige cao woondiensten zet een duidelijk statement neer als het gaat om scholing en ontwikkeling van de medewerkers. Alle corporatiemedewerkers, geen doelgroep meer uitgesloten, moeten een leven lang leren en dit wordt een vast onderdeel in de functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Dat dit een logisch gevolg is van de maatschappelijk, politieke en economische ontwikkelingen staat niet ter discussie en dat het dus een verstandig besluit is evenmin. Maar zitten al uw medewerkers daar eigenlijk wel op te wachten? En van u als leidinggevende wordt verwacht uw medewerkers bij het leven lang leren te ondersteunen, stimuleren, motiveren, etc.

Onze ervaring is dat het prima kan als u maar de juiste toon kiest en een duidelijke focus hebt, ingebed in een bredere context dan alleen maar de functie van de medewerker.

Om u als manager, leidinggevende of HR-medewerker te ondersteunen organiseren wij een drietal inspiratiesessies. Tijdens deze inspiratiesessie geven we aan de hand van uw eigen casuïstiek inzicht op de relatie tussen levensfases en loopbaanontwikkeling en de carrière ankers per levensfase. We maken de koppeling met mogelijke drijfveren, zodat u als leidinggevende beter kunt aansluiten op de ontwikkeling van de medewerker en u effectiever een coachende rol kan vervullen. We besteden aandacht aan ambitiemanagement en talentmanagement om zo de aansluiting met intrinsieke arbeidsmotivatie verder te leren versterken. We geven handvatten om via een wendbaar plan uw medewerkers te coachen hun ambities waar te maken en hun talenten maximaal in te zetten voor uw organisatie en daarbuiten. 

Programma

 • Levensfases en loopbaanontwikkeling
 • Carrière ankers
 • Drijfveren
 • Ambitiemanagement
 • Talentmanagement
 • Naar een wendbaar plan voor medewerkers
 • Casuïstiek
 • Uitwisselen en delen van ervaringen

Leerresultaten

 • U heeft inzicht in levensfases en loopbaanontwikkeling.
 • U heeft inzicht in carrière ankers en drijfveren per levensfase.
 • U heeft ervaringen gedeeld met collega's.
 • U kunt vanuit drijfveren beter aansluiten bij de ontwikkeling van medewerkers.
 • U kunt aansluiting vinden op de intrinsieke arbeidsmotivatie om verder te leren versterken bij medewerkers.
 • U heeft concrete handvatten om te werken aan een wendbaar plan voor medewerkers.

Voor wie?

Om u als manager, leidinggevende of HR-medewerker te ondersteunen bij het onderwerp "een leven lang leren" organiseren wij een drietal inspiratiesessies. Deze sessies zijn gericht op managers, leidinggevenden of HR-medewerkers die werkzaam zijn bij woningcorporaties

Relevante blogs

In gesprek over ontwikkeling met je leidinggevende? Hoe dan?

Tja. Daar zit je dan. Morgen is je voortgangsgesprek met je leidinggevende en wil je het eigenlijk ook hebben over je ontwikkeling. Want je wilt vooruit, verbreden, verdiepen. Maar vooral weer in beweging komen met je eigen ontwikkeling.Hoe dan?Zo’n gesprek voorbereiden kan best lastig zijn. Er zijn...

Heeft u ook een servicelampje?

Ja ik geef het toe. Ik ben nog “geprogrammeerd” op een kleine beurt om de 30.000 km en een grote beurt om de 60.000 km, maar een beetje moderne auto bepaalt tegenwoordig zélf of hij onderhoud nodig heeft of niet. Dat hangt -lekker technisch- af van je rijstijl en de conditie bijvoorbeeld het oliepei...

Platform Onderhoudsmanagers: de toegevoegde waarde van zelf relevante thema’s inbrengen

Patrick Verhoeven, manager Realisatie bij Mitros, zit inmiddels 4 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. “Dat klinkt misschien lang, maar zo voelt het helemaal niet. Iedere bijeenkomst levert mij energie, ideeën, kennis en inzichten op. Ik ben zeker nog ‘niet klaar’ met dit platform.”Waarom überha...

Waartoe is de corporatie op aarde?

‘Het bestaansrecht van de volkshuisvesting’. Dat is de naam van de themasessie waar leden van de raden van commissarissen (RvC) en bestuurders van acht woningcorporaties uit het zuiden des lands – onder leiding van filosoof Bas Haring – aan deelnamen. Marjo Vankan, bestuurder van HEEMwonen: “Het zet...

Delen: