Privacywetgeving & privacybewustzijn: dat gaat ver(der)!

Wat moet de corporatie regelen? En hoe privacy bewust bent uzelf?

7

Mag u een huurschuld telefonisch doorgeven aan een huurder of bewindvoerder? Mag u zomaar een kopie huurcontract meegeven als uw huurder daarom vraagt bij de balie? Hoe bewust bent u en zijn uw collega’s van privacy en werken zij ook privacy-bewust? En hoe zorgt u dat tijdelijke collega’s ook zorgvuldig handelen?

Per mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hoe staat uw corporatie er nu voor? Heeft u alle zaken vanuit de nieuwe wetgeving goed ingeregeld? En wat betekent de nieuwe Europese verordening waar u in 2018 aan moet voldoen? In hoeverre moet u een Functionaris Gegevensbescherming in dienst hebben?  Hoe voorkomt u dat u dubbel werk moet uitvoeren?

Binnen de huidige samenleving is er een exponentiële groei aan informatie. De gewijzigde en aangescherpte privacywetgeving heeft daarbij ook de nodige impact op corporaties, op werkprocessen en op de eisen aan de informatiebeveiliging.

Deze training biedt u concrete handvatten. Handvatten binnen een helder kader wat er (wettelijk) van u wordt verwacht en wat u hiervoor moet doen. Maar ook wat haalbaar is, want uw bedrijfsprocessen moeten ook doorgaan! Ook wordt veel aandacht besteed aan het bewustzijn van u en uw collega’s. Want al heeft u uw ICT nog zo dichtgespijkerd, het gedrag van medewerkers is een cruciale sleutel voor een succesvol privacy-bewuste corporatie.

Specifiek voor bestuurders en toezichthouders is de Privacywetgeving & privacybewustzijn voor bestuur en toezicht ontwikkeld. In deze training (met PE-punten) wordt -naast het wettelijk kader- ook ingegaan op privacy vanuit compliance en op de risico’s en gevolgen rondom privacyvraagstukken.

Deze training wordt in samenwerking met Audittrail verzorgd.

Hoe staat het met uw privacybewustzijn? Doe de gratis test!

Bent u bewust van privacy en de impact hiervan? Doe hier onze gratis demo nulmeting en ontdek uw score

Aanpak

De training start u met e-Learning rondom uw eigen Privacy-bewustzijn. Hoe bewust bent u van alle privacy gevoelige informatie om u heen?

Tijdens de training staan we stil bij wetgeving maar ook de concrete en praktische aanpak van de wetgeving richting uw collega’s en uw informatiebeveiliging. Tijdens de training vertalen we continu de wet- en regelgeving en de impact hiervan op uw organisatie en geven we richting aan de uit te voeren acties hoe u de wetgeving binnen uw organisatie kunt implementeren. 

Programma

 • Wettelijke kaders: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving (nu Wbp)
 • Impact Europese wetgeving op de corporatie
 • Recente ontwikkelingen rondom privacy
 • Meldplicht datalekken en consequenties bij een datalek
 • De corporatie en privacy: gevoeligheden en bewustzijn
 • Vuistregels voor bescherming privacy
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: do’s and don'ts
 • Bewustzijn bij uzelf en uw collega’s
 • Risico’s bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Uitzonderingen. Mag dat?
 • Werken met een actieplan
 • Behandeling eigen casuïstiek

Leerresultaten

 • U begrijpt de context rondom informatiebeveiliging en de nieuwe Privacywetgeving.
 • U bent bewust van de impact van de Europese verordening op uw corporatie.
 • U weet hoe u binnen de corporatie in de dagelijkse praktijk moet omgaan met de Privacywetgeving.
 • U weet wat privacygevoelige gegevens zijn en hoe u hiermee om moet gaan.
 • U bent bewust van de risico’s bij het gebruiken van bedrijfsmiddelen en ICT.
 • U weet wat een datalek is en hoe u moet handelen indien er een datalek wordt geconstateerd.
 • U weet in welke mate u persoonsgegevens aan derden mag verstrekken.
 • U weet welke stappen u kunt zetten om uw organisatie mee te nemen in de implementatie van de Privacywetgeving.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor Management, teamleiders, hoofden van afdelingen, risk- en compliance-medewerkers en medewerkers afdeling I&A. 

Om medewerkers binnen een organisatie ook bewust te maken van privacywetgeving en het handelen rondom privacy in de praktijk kan een incompanytraining worden verzorgd waarbij ook inzet van e-learning en de edugame mogelijk is. Een dergelijk traject wordt altijd volledig aangepast op uw situatie en uw vraagstuk.

Data

 • 25 maart 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

De huurder praktisch centraal stellen én tegelijk vergeten?

Onlangs had ik een skypemeeting met diverse collega’s in het land over onze primaire verhuuradministratie. Eén van de punten was het verwijderen van persoonsgegevens van een huurder na een verzoek om ‘vergeten te worden’. Hoe ga je daarmee om? Een verwante vraag ging over het verwijderen van persoon...

Voor 25 mei nog snel even de GDPR invoeren? Haastige spoed...

25 mei nadert met rasse schreden. De AVG, of GDPR treedt na een implementatieperiode van 2 jaar in werking. Wij zien veel organisaties die al een paar jaar aan de slag zijn om compliant te zijn aan de wet. Maar we komen ook veel organisaties tegen die nu net zijn begonnen.Deze laatste groep heeft nu...

Marlene Korevaar van Leystromen: "Op tijd in control voor de nieuwe privacywetgeving"

Voor de hele EU geldt met ingang van mei 2018 dezelfde privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dat voor corporaties? Leystromen ging proactief aan de slag en volgde de training Privacywetgeving en -bewustzijn om op tijd alles in control te hebben. Marlene Korevaar...

Juist of onjuist: gebruikt u de juiste termen uit de privacywetgeving?

Wetteksten zijn over het algemeen niet heel erg goed leesbaar. Teksten zijn stug en er staan vaak onduidelijke of onbekende termen in. Dat is ook bij privacywetgeving het geval.Onze trainers rondom privacywetgevingvertalen de wetteksten zo goed mogelijk en zorgen dat de regels worden omgezet naar pr...

IT-afdeling verantwoordelijk voor privacy? Slechte keuze!

Er zijn woningcorporaties die hun privacy, net zoals informatiebeveiliging, nog steeds bij de ICT-afdeling onderbrengen. Het is tijd om hier verandering in aan te brengen. Het beveiligen van persoonsgegevens is namelijk niet alleen een taak voor de ICT. Het is ook belangrijk dat medewerkers weten ho...

Help! Uw huurders hebben recht op dataportabiliteit!

Vanaf 25 mei 2018 start de nieuwe, Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de nieuwe regels (ten opzichte van de Wbp) is het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat betrokkenen (zoals klanten) het recht hebben om hun persoonsgegevens, die een organisatie...

Meld datalekken wél aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds 1 januari dit jaar zijn organisaties verplicht om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze nieuwe regel in de aangescherpte Wet bescherming persoonsgegevens is om verschillende redenen in het leven geroepen. Er wordt momenteel in de media opgeroepen om datalekken niet te m...

De 3 belangrijkste zaken die u moet weten over de vernieuwde privacywetgeving

We kunnen wel zeggen dat 2016 het jaar is van de privacy. Voor het eerst sinds 2001 zijn er wijzigingen in de Nederlandse privacywetgeving en op Europees niveau is er een privacy verordening in werking getreden. U wilt zich ongetwijfeld verdiepen in de privacywetgeving en wat uw corporatie moet doen...

Delen: