Seminar Terug in Verbinding

In verbinding staan met de huurder is het maatschappelijk bestaansrecht van de corporatie

 • Startgarantie

6

Systemen en digitalisering zijn steeds centraler komen te staan in het beleid van de corporatie. Alles moet steeds efficiënter en de bedrijfslasten moeten laag en onder controle blijven. Processen zijn tot op detail efficiënt en effectief ingericht. Maar wat heeft de huurder daar eigenlijk aan?

Uit recent onderzoek door KWH blijkt dat huurders bij voorkeur telefonisch contact hebben met hun corporatie. En persoonlijk contact wordt hoger gewaardeerd dan digitaal contact. Eerder bleek ook uit de benchmark dat corporaties zonder KCC hoger worden gewaardeerd dan corporaties mét een KCC. Is dat nu opvallend en vreemd?

Wellicht wilt u ook andere geluiden horen. Want de corporaties hebben de laatste jaren sterk ingezet op de ontwikkeling van de digitale klantbediening. En dat is zeker niet slecht geweest. Maar hoe valt dit dan samen met deze klantwaarderingen? Kan digitale dienstverlening toch persoonlijk zijn? En wat vinden huurders écht belangrijk in het contact met hun corporatie?

Verbinding met de huurder

Corporaties hebben een verbinding met hun huurders. Met sommige huurders heel intensief in sociale begeleiding bij overlast of hulp bij financiële problemen. Met veel andere huurders is de band misschien wel beperkt tot de maandelijkse huurincasso. Zo zal ook iedere huurder, afhankelijk van zijn behoeftes, een eigen klantbeleving hebben. Voor de een past de digitale vorm met maximale efficiëntie. Voor de ander is toch dat persoonlijke gesprek nodig.

Rekening houdend met deze verschillen, is des te meer de vraag hoe u nu echt in verbinding staat met uw huurders. En doet u dat op een goede en passende manier? Of hoe kunt u die verbinding verder versterken?

Wat wil uw huurder nu écht? 

Vanuit alle goede bedoelingen denken we vaak voor de ander. Denkt u soms ook voor uw huurders? Vult u de situatie voor hen in? Weet u wat uw huurder nu écht nodig heeft? En hoe kunt u weer écht in contact komen?

Tijdens dit seminar staat het thema Verbinding op de agenda. Hoe centraal staat de huurder bij u?

Programma

 • Welkom en inleiding
 • De huurder centraal - Hassan Najja, bestuurder woningcorporatie SOR Rotterdam
  Als bevlogen bestuurder en voormalig directeur maatschappelijk presteren, is de menskant van de corporatie datgene wat Hassan in zijn werk beweegt. Hassan geeft vanuit zijn eigen ervaringen aan waarom het belangrijk is dat de huurder weer centraal komt te staan. Hassan wil stenen weer een gezicht en een hart geven. Hij legt uit waarom dit nodig is. Juist in deze tijd waarin systemen de overhand krijgen en de mensen een nummer worden.

 • In gesprek met een betrokken huurder
  Een seminar over verbinding met huurders. Dat kan alleen maar door ook mét huurders te praten en niet alleen maar “over”. Een betrokken huurder staat in het licht. Wat verwacht een huurder van een corporatie en hoe ervaart zij de samenwerking? Zijn dat verrassende en extreme zaken?

 • Participatie. Maar dan écht! - Alexander Heijnen, initiatiefnemer van Goed Volk en Programmadirecteur DITSS
  Alexander zet de lamp even op een andere plek. Want ook het denken over participatie is 180 graden om te draaien. Hoe? Alexander Heijnen neemt u mee. Onder andere vanuit zijn ervaring als initiatiefnemer van Goed Volk. Een nieuw concept waarbij burgers de lokale overheid laten participeren bij belangrijke beslissingen aangaande hun woonomgeving in de meest brede zin. De burger aan het roer en overheid ondersteunend. En vanuit zijn ervaringen bij DITSS met participatie en het belang van vernieuwen naast verbeteren voor de betrokkenen. Waar liggen kansen voor vernieuwing, hoe is dat te organiseren en hoe zijn stakeholders hierin te betrekken? Alexander geeft een doorkijk vanuit zijn ervaringen.

 • Lunch

 • Workshops: aan de slag
  Tijdens het middagdeel gaat u tijdens verschillende workshops aan de slag. Met uw eigen vragen en uitdagingen. Zodat u niet alleen geïnspireerd, maar vooral met concrete resultaten en acties terug naar huis kunt.

  • Verbinden in diversiteit - Jamal Ezzarqtouni
   In verbinding komen met anderen begint met elkaar oprecht (willen) begrijpen. En soms begrip hebben voor wat anders is. Wat niet bekend is, wordt al snel onder cultuur geschaard. Maar wat zijn dan die culturen? Cultuur van uw huurders, van uzelf als persoon en van uzelf als corporatiemedewerker. En hoe werken culturen onder huurders onderling?
   Cultuur staat los van etniciteit. Jamal biedt u op een open, confronterende en humoristische manier concrete handvatten om op een goede manier situaties te begrijpen als culturele diversiteit een rol speelt.

  • Verbinding realiseer je niet in een project maar borg je in beheer - Sabine Kamerman
   ‘Ik weet nu wie mijn buren zijn’. Met deze zin begint een leaflet van Havensteder waar Sabine vanuit Buurcare samen met een medewerker van Havensteder vorm heeft gegeven aan het verbeteren van de wijk Delfshaven. “We benaderen de bewoners op een actieve en positieve manier en laten ze zoveel mogelijk zelf doen. Zo leren ze elkaar kennen en helpen. Ook zonder ons.”

   Sabine wil in contact komen met huurders. Vooral met de huurders die vaak zo moeilijk te bereiken zijn. Om dan vervolgens concreet samen te werken aan de gewenste woon- en leefresultaten. Bewoners benaderen vanuit het beheer en niet als een project. Dat levert voor alle deelnemers energie op om écht samen te werken. Aan kleine en grote zaken. Corporaties hebben de sleutel tot toegang tot de bewoners. Nu nog de manier. En die manier wil Sabine graag met u delen.

  • Huisvesten is van ons; Wonen is van de bewoners. Stop het betuttelen en start het faciliteren - Thierry Farla
   Wat is bewonersondersteuning nu echt? Waar liggen de grenzen en welke (on)mogelijkheden zijn er binnen de kaders van de overheden? In een interactieve sessie deelt Thierry zijn praktijkervaringen en gaat hij in gesprek met deelnemers over mogelijkheden om huurders echt regie te geven.

 • Afronding, kennisdelen en netwerkborrel

Leerresultaten

Dit inspirerend seminar over Verbinding biedt u:

 • Inspiratie en inzicht rondom de verbinding met huurders en wat u hiermee kunt bereiken.
 • Inzicht in de maatschappelijke kracht van verbinding.
 • Inzicht in een andere manier van participatie. En hoe u werkelijk tot resultaten kunt komen in, met en door participatie
 • Handvatten voor uw eigen vraagstukken rondom de verbinding van uw organisatie met uw huurders.
 • Directeur-bestuurders en RvC/RvT leden ontvangen bij deelname aan het seminar 6 PE-punten.

Voor wie?

Dit seminar is gericht op directeur-bestuurders, RvC/RvT leden en hoger management van corporaties. En iedere corporatiemedewerker die betrokken of geïnteresseerd is in verbinding, participatie en zoekend is naar concrete handvatten om hier verder vorm en invulling aan te geven.

Data

 • Startgarantie

 • 12 maart 2019, omgeving Baarnbijna volgeboekt
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Verbinding: niet alleen halen of brengen

Leuk al die gedigitaliseerde, efficiënt en effectief ingerichte processen bij corporaties, maar uit onderzoek blijkt dat huurders persoonlijk contact hoger waarderen dan digitaal contact. Thierry Farla, wijkadviseur bij Talis en spreker op het seminar Terug in verbinding, over hoe je die verbinding...

Samen de verantwoordelijkheid nemen

Corporaties hebben de ‘sleutel’ om achter de voordeur te komen van kwetsbare bewoners. Bewoners die anders moeilijk te bereiken zijn. “Met onze manier van werken, pakken wij zaken op, brengen onderlinge verbinding tot stand én realiseren concrete verbeteringen”, aldus Sabine Kamerman van BuurCare en...

Iedereen zag meteen de voordelen voor zichzelf van het ontwikkelassessment

Vallei Wonen keek na het vertrek van de manager Klant en vastgoed kritisch naar de organisatie. Kon het werk ook anders -lees: efficiënter en beter- ingericht worden? Een ontwikkelassessment bij Kjenning volgde. P&O’er Annelies Leusink: “Dat heeft ons meer inzicht gegeven in het potentieel van m...

Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

Ook uit het recente onderzoek van Rigo blijkt het. Er zijn meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen. Eigenlijk uit alle recente artikelen over de leefbaarheid in wijken met sociale woningen, blijkt wel duidelijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door ee...

Zonder de bal kun je niet winnen

"De bewindvoerder zegt dat we geen recht hebben om met hun cliënt te praten...""De professionele hulpverlener zegt dat we niet zonder hen bij een bewoner langs mogen gaan…""De rechter wijst een ontruimingsvonnis toe en vraagt tegelijkertijd aan ons of we een andere woning kunnen aanbieden…"Het zijn...

In verbinding staan is een randvoorwaarde voor onze maatschappelijke taak

De markt is goed. SOR verhuurt woningen aan 50-plussers in de regio Rotterdam. Met de vergrijzing, die de komende jaren nog flink aanhoudt, hebben we geen moeite om onze woningen te verhuren. Hiervoor hoeven we niet in verbinding te zijn met onze huurders of toekomstige huurders. En door verdere aan...

Delen: