Seminar Woonfraude

 • Startgarantie

6

“De doorstroming stagneert”, “De woningmarkt nog steeds op slot”, “De mutatiegraad sociale huurwoningen historisch laag”

Het zijn zomaar wat koppen van recente artikelen uit kranten en vakbladen. Er zijn veel oorzaken maar een van de belangrijke oorzaken voor deze problemen is woonfraude. Dat fenomeen staat dan ook weer volop in de belangstelling. In sommige steden lopen de schattingen voor wat betreft de onrechtmatig bewoonde woningen op tot wel 15%!

Onder- en doorverhuur heeft mede daardoor opnieuw de interesse van de politiek. Zo waren er recentelijk ook weer kamervragen over het feit dat de privacybescherming de opsporing en aanpak van woonfraude bemoeilijkt. Uitspraken van rechters over de bewijslast ter zake van het hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde wekken eveneens beroering; de omkering van deze bewijslast in algemene huurvoorwaarden is in de ogen van enkele rechters “onredelijk bezwarend” voor de huurders, en daarom niet geldig. Ook dit heeft verstrekkende consequenties voor de aanpak.

Daarnaast is er veel aandacht voor vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Voor vakantieverhuur geven corporaties natuurlijk geen toestemming, maar voor huurders is vakantieverhuur financieel soms wel erg aantrekkelijk. Mede daardoor bedenken huurders zich wel drie keer alvorens de huur wordt opgezegd. Ook als ze feitelijk ergens anders (samen)wonen. Met alle gevolgen van dien.

Kjenning organiseert samen met Bureau Dikaion het seminar Woonfraude. Op dit seminar passeren alle aspecten de revue. Maakt u werk van de aanpak van woonfraude en bent u erbij?

Programma

 • Welkom en inleiding

 • Actualiteiten Woonfraude
  Wat is de actuele stand van zaken? Hoe groot is het probleem? Wat zijn successen in de aanpak van woonfraude en wat zijn de don'ts bij woonfraude?

 • Workshops: aan de slag
  Tijdens de workshop gaat u aan de slag. Niet alleen met nieuwe inzichten en inspiratie vanuit verschillende thema's. Maar u gaat ook de slag met uw eigen vragen en uitdagingen. Zodat u niet alleen geïnspireerd, maar vooral met concrete resultaten en acties terug naar huis kunt.

  • Big Data, BRP-gegevens – opsporing en onderzoek versus de privacybescherming
   De concrete aanpak van een geval van onderverhuur of doorverhuur begint meestal met een melding. Die kan van omwonenden zijn, maar ook van een boze relatie van een huurder of onderhuurder, die hem of haar een hak wil zetten.

   Zo’n signaal kan worden opgepakt en onderzocht. De afhankelijkheid van meldingen is geen goede zaak, niet alleen omdat de meldingsbereidheid zienderogen afneemt, maar vooral ook omdat de ‘slim’ georganiseerde fraude buiten beeld blijft en niet wordt aangepakt. Opsporing kan ook signalen opleveren die het waard zijn om te worden onderzocht.

   Daarbij kan van zogenoemde Big Data gebruik worden gemaakt. En van analyses op basis van algoritmen. Of dichterbij: van BRP-informatie. Een onverdacht adres wordt ineens verdacht. Mag dat?

  • Omkering van de bewijslast niet redelijk? Wat zijn de gevolgen?
   In de model-huurovereenkomst van Aedes is bepaald dat als er bij de verhuurder twijfels zijn over de nakoming van de verplichting om de woning als hoofdverblijf te gebruiken, de bewijslast op de huurder rust. Deze bepaling wijkt af van de wettelijke bewijslastverdeling, die inhoudt dat degene die stelt (de verhuurder) dat ook zal moeten bewijzen.

   Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs de omkering van de bewijslast in dit verband als ‘niet redelijk bezwarend’ en daarom als nietig gekwalificeerd. Dat heeft zeer grote gevolgen voor de aanpak. Dat iemand ergens niet woont, valt in feite nauwelijks te bewijzen. En de verhuur van “alleen maar een kamer” is vaak niet ernstig genoeg voor ontbinding van de huur. Kan de van onderverhuur verdachte huurder rustig achteroverleunen?

  • Vakantieverhuur? Dat moet toch kunnen! Of niet?
   Er is de laatste jaren veel te doen om Airbnb. De kranten stonden er op een gegeven moment vol mee. Men klaagde over overlast en over oneerlijke concurrentie jegens de horeca. In de volkshuisvestingssector was er daarnaast principiële kritiek op het fenomeen.

   Dat een huurder ‘zijn’ sociale huurwoning zou mogen exploiteren, werd “onbestaanbaar” genoemd. Intussen legde de gemeente Amsterdam de Airbnb-praktijk ook voor andere bewoners aan banden. Corporaties spraken zich uit en bleven mordicus tegen elke vorm van vakantieverhuur. Ook B&B werd “onder geen beding” toegestaan. Is dit algehele verbod echter nog wel van deze tijd? En handhaafbaar? Wat zegt de rechtspraak? Waar zit de nuance?

  • Enerverende huisbezoeken, prikkelende confrontatiegesprekken
   Een woonconsulent die belast is met de aanpak van woonfraude, maakt veel mee! Doorgewinterde profiteurs in de gedaante van een huurder, zielige onderhuurders die worden uitgebuit, huurders die soms driedubbel frauderen, veel geld opstrijken, soms ook huurtoeslag, en intussen feitelijk bij hun ex-partner wonen - je komt ze allemaal tegen.

   Alle mensen hebben hun eigen verhaal. En hun eigen waarheid. Het werk van een BOB-er (Bestrijding Onrechtmatige Bewoning) is nooit eentonig. Abdel Karim, die in ruim 25 jaar meer dan tweehonderd corporatiemedewerkers het vak van BOB-er heeft geleerd, voert u op anekdotische wijze langs de krochten van de woonfraude, maar legt ook dilemma’s bloot. Het is niet altijd zo zwart-wit, ook bij woonfraude zijn minimaal vijftig tinten grijs.

 • Het plenair slotakkoord 
  In een interactieve paneldiscussie worden stellingen uit de workshop behandelend. Welke ‘finale conclusie’ kunnen we trekken? Welke oproep kan aan de politiek worden gegeven om de gesignaleerde knelpunten op te lossen? En wat kunt u morgen zelf al doen aan woonfraude?

 • Afronding, kennisdelen en netwerkborrel

Leerresultaten

Dit inspirerend seminar over Woonfraude biedt u:

 • Inspiratie en inzicht rondom actuele stand van zaken van Woonfraude.
 • Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van Big data bij de aanpak van woonfraude.
 • Inzicht in een actuele jurisprudentie rondom bewijslast.
 • Handvatten voor uw eigen aanpak van en/of beleidsvorming rondom van vakantiehuur. 
 • Directeur-bestuurders en RvC/RvT leden ontvangen bij deelname aan het seminar 6 PE-punten.

Voor wie?

Dit seminar is gericht op medewerkers en management bij corporaties die betrokken zijn bij de aanpak van woonfraude, zowel in de dagelijkse praktijk als meer vanuit beleidsvorming.

Data

 • Startgarantie

 • 3 december 2019, omgeving Utrechtbijna volgeboekt
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Woonfraude: Samenwerking met ketenpartners is essentieel

Illegale onderverhuur, inwoning of een hennepkwekerij. Marleen van den Tol heeft er vanuit haar functie als woonconsulent bij fusiecorporatie Oost West Wonen mee te maken. Zij volgde onlangs de training Woonfraude: “Het was superinteressant en heel leerzaam.”Woonfraude, dat klinkt zo heftig“Ja hè, m...

Signaleren wat er ‘achter de voordeur’ gebeurt

Eenzaamheid, verward gedrag, verslaving, verwaarlozing, et cetera. Achter de voordeur speelt soms veel. “De training ‘Beïnvloeding van de waarnemingsfilters’ helpt om zaken nog sneller en beter te signaleren en daarop te acteren”, aldus Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion.Sneller en beter signa...

Corporaties in het nieuws: de leefbaarheid holt achteruit

De corporaties staan weer volop in het nieuws. Afgelopen week waren er twee thema’s die zelfs het landelijke nieuws haalden.Het eerste thema is leefbaarheid. Die holt achteruit en vooral de woonoverlast neemt sterk toe in wijken en buurten met sociale huurwoningen. De feiten uit het onderzoek van Ae...

Woonfraude: wat is dat precies en hoe kun je het signaleren en aanpakken?

Woonfraude: wat is dat precies? En hoe kom je er als corporatie achter of dit plaatsvindt? 18 Medewerkers van Viverion volgden onlangs de training Woonfraude signaleren van Kjenning. “We hebben nu praktische handvatten en een stappenplan om hiermee aan de slag te gaan”, aldus woonconsulent Diana Dre...

Onderverhuur, te veel mensen in een woning en hennepteelt...

Onderverhuur, met te veel mensen in een woning leven, hennepteelt. Allemaal zaken die onder de noemer woonfraude vallen. En waar ook woningstichting Sint Joseph in Almelo helaas mee te maken heeft.Andrea Kippers, medewerker Beleid en Accountmanagement: “Door de training Woonfraude signaleren hebben...

Voor 90% van de overlastgevallen werkt de oude aanpak niet meer...

In het overlastvak kun je verschillende aanpakken kiezen. Onze huisadvocaat promootte in de jaren 90 vooral de methode “Keihard aanpakken” Met het motto: Je zou er maar naast wonen. Dus niet pappen en nathouden, maar waarschuwen en als dat niet helpt, ontruimen! Dan ga je maar een jaar op de camping...

Delen: