Werken in een zelf-organiserend team

Inzetten en benutten van elkaar kwaliteiten en talenten in een team

Een zelf-organiserend team bepaalt niet de eigen richting en kaders. Organisatiedoelen en randvoorwaarden zijn bepaald en resultaten worden beoordeeld door een eindverantwoordelijke. Maar daar houdt de sturing op. De leidinggevende helpt en faciliteert het team bij de zelforganisatie rondom het werkproces. Een zelf-organiserend team heeft dus veel mandaat en kan binnen hun regelruimte zelf het dagelijkse werk, de doelen en hun manier van organiseren bepalen.

Een stap verder zijn zelfsturende teams. Die hebben zelf het stuur helemaal in handen, bepalen hun eigen richting en kaders, gegeven de globale opdracht. Zo’n team is een (bijna) zelfstandig opererend organisatieonderdeel. Natuurlijk moet een zelfsturend team wel bijdragen aan het algemene doel en binnen kaders van de organisatie en de wet werken.

Binnen de corporatiesector ontstaan steeds meer zelf-organiserende teams. Dat sluit aan bij de trend om minder te werken vanuit controle en meer vanuit verantwoordelijkheid. Teveel structuren, regels en management maakt medewerkers volgzaam en kan verlammen en frustrerend werken. Doordat teams zelf snel en adequaat besluiten kunnen nemen, is er minder bureaucratie, minder proceduredrang en uiteindelijk een beter en sneller resultaat voor de klant en andere stakeholders. En het geeft medewerkers veel energie.

Maar werken in een zelf-organiserend team is door verschillen in persoonlijkheid, ervaring en vaardigheden niet altijd even eenvoudig. Begrip en erkenning van elkaars kwaliteiten en talenten, het durven nemen van verantwoordelijkheid, zelfsturing en feedback geven en ontvangen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Deze training biedt inzicht in wat een zelfsturend team is en welke talenten nodig zijn om hier succesvol in te functioneren. Met behulp van een ontwikkelassessment bepalen we uw talenten en op welke wijze die optimaal kunnen bijdragen aan een zelf-organiserend team. We faciliteren u bij uw persoonlijk ontwikkelplan zodat u effectief kunt functioneren in een zelf-organiserend team.

Programma

Dag 1: Teams, talenten en competenties

 • Zelfsturing en zelf organiseren
 • Zelforganiserende teams
  • Teams en ontwikkelingsfasen (transitie)
  • Kracht en valkuilen
  • Afgebakende teamtaak
   • Teamtaak moet duidelijk zijn (wat)
   • Invulling geven aan de teamtaak (hoe)
  • Invloed en betrokkenheid
   • Nemen van invloed/verantwoordelijkheid door de medewerker,
   • Anders vasthouden en regelruimte geven door de leidinggevende
 • Deelnemers van het zelf-organiserend team
 • Professionals en vakmensen binnen een zelf-organiserend team
 • Talenten en competenties van een zelf-organiserend team
 • Inzicht in eigen talenten en competenties
 • Instructie online ontwikkelassessment
 • Maken Big Five vragenlijst en uitzetten 360 graden feedback
 • Bespreken resultaten Big Five vragenlijst en koppeling aan competenties zelf-organiseren en zelfsturing

Opdracht tussen de trainingsdagen:

 • Verzamelen gegevens 360 graden feedback

Dag 2: Inzicht in eigen ontwikkeling

 • Inzicht in eigen talenten en competenties
 • Bespreken resultaten 360 graden feedback
 • Koppeling resultaten 360 graden feedback aan Big Five en competenties zelfsturing
 • Opstellen persoonlijk ontwikkelplan: werken in een zelf-organiseren of zelfsturend team
 • Evaluatie en afronding

Leerresultaten

 • U weet wat een zelfsturend of zelf organiserend team is.
 • U kent het verschil tussen zelfsturing en zelf organiseren.
 • U kent de krachten en valkuilen van zelforganiserende teams.
 • U kent de taken en verantwoordelijkheden binnen zelforganiserende teams.
 • U weet wat er van u verwacht wordt als lid van een zelforganiserende team.
 • U weet welke talenten en competenties horen bij het werken in zelforganiserende teams.
 • U heeft inzicht in uw eigen talenten en relevante competenties voor zelforganisatie.
 • U heeft inzicht in welke mate u uw talenten en relevante competenties reeds inzet in uw dagelijkse werk. 
 • U heeft een persoonlijk ontwikkelplan om effectief en efficiënt te leren werken in een zelf organiserend team.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor alle corporatie medewerkers die (gaan) werken in een zelf organiserend team en/of willen verkennen in welke mate deze manier van werken bij hun talenten past.

Data

 • 2 en 16 april 2019, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 31 oktober en 7 november 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Integriteit in de praktijk: hoe doe je dat?

Integer handelen. Wat is het beleid van de organisatie? Wat mag en kan wel, wat mag en kan niet? Alle medewerkers van studentenhuisvester DUWO volgden de Dilemmatraining Integriteit. “We hebben de puntjes weer even op de i gezet”, aldus Annika Kwint, hr supportmedewerker.Heeft DUWO hiervoor geen reg...

Iedereen zag meteen de voordelen voor zichzelf van het ontwikkelassessment

Vallei Wonen keek na het vertrek van de manager Klant en vastgoed kritisch naar de organisatie. Kon het werk ook anders -lees: efficiënter en beter- ingericht worden? Een ontwikkelassessment bij Kjenning volgde. P&O’er Annelies Leusink: “Dat heeft ons meer inzicht gegeven in het potentieel van m...

“Onderhandelen met respect voor de ander”

Onderhandelen. We doen het de hele dag: thuis met de kinderen en de partner, met de verkoper van de nieuwe keuken of het bankstel, et cetera. En dus ook zakelijk. “Hoe meer handvatten je hebt, hoe beter je kunt onderhandelen. Vandaar deze training”, aldus Frodo Molema, coördinator dagelijks onderhou...

"Als bestuurder moet je sparren en toetsen. Want dan kom je soms tot andere gedachten"

Ruim twee jaar geleden werd Jaap van Dam, directeur-bestuurder van KleurrijkWonen, lid van een van de Platforms Directeur-bestuurders. “Sparren, toetsen en vrijelijk van gedachten wisselen met collega’s zorgt ervoor dat je soms tot andere gedachten komt.”Hoe lang bent u al directeur-bestuurder?“Ik b...

“Ik word geprikkeld om anders naar zaken te kijken”

Na een bijeenkomst van het Platform Managers Wonen komt Tatjana Veenstra, teamleider bij Woonlinie, niet alleen opgeladen maar ook met praktische handvatten terug op haar werk. “Ik denk altijd: goed dat ik er weer geweest ben.”Wat is er zo goed dan aan de bijeenkomsten?“Inhoudelijk stelt het echt wa...

“Wat heb ik in huis en hoe zet ik dat nog beter in?”

Wat kun je? Wat wil je? Waarin wil je je ontwikkelen? Kortom, hoe verbind je als medewerker je talenten, competenties en uitdagingen met elkaar? Medewerkers van de Woningstichting onderzochten dit met de talentenscan van Kjenning. “Zo kunnen zij hun talenten bewuster inzetten”, aldus personeelsadvis...

“Een stichting is veel slagvaardiger dan een vereniging”

Vallei Wonen is sinds 1 februari geen woningbouwvereniging meer met leden, maar een stichting. Directeur-bestuurder Marcel Meulen én de voormalige leden zijn er blij mee. “We hebben samen alle tijd en ruimte genomen die nodig was – een half jaar – om dit te kunnen realiseren.”Van vereniging naar sti...

“Er is veel kennis binnen het platform Projectleiders beschikbaar”

Al 18 jaar werkt Brenda Delger in verschillende functies bij corporatie Lefier. Sinds 3 jaar is ze projectleider op de afdeling Vastgoedrealisatie. Vanuit deze functie werd ze lid van het platform Projectleiders. “We pakken iedere keer een relevant thema bij de kop.”Gepokt en gemazeld in corporatiel...

Het einde van functies! Zet via rollen in op individuele talenten.

Corporaties krijgen met steeds meer dynamiek te maken. Nieuwe wetgeving, veranderende politieke context, nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke eisen en verwachtingen.De snelle ontwikkelingen en voortdurende veranderingen vragen om flexibiliteit en beweeglijke organisa...

Dilemma’s...Integriteit van papier naar de praktijk

Jens Smit werkt als medewerker dagelijks onderhoud bij woningcorporatie Samen Wonen. Samen Wonen heeft sinds een half jaar, na een aanbesteding met diverse aannemers, via een contract het dagelijks onderhoud uitbesteed aan een plaatselijke aannemer Stenders.Na lang wikken en wegen heeft Jens beslote...

“De platformapp is superhandig en praktisch”

Judith Jacobsen, klantmanager bij Pré Wonen, kijkt graag verder dan alleen intern. Hoe is het klantcontact ingericht bij andere corporaties, welke ontwikkelingen zijn er nu en in de toekomst, et cetera. “Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en kennis te delen.”Klantcontactcenter. Ik denk met...

Beroepseer en beroepstrots

Beroepseer en trots. Ze gaan over de innerlijke zin van het beroep en over de trots op uw kunnen en de tevredenheid over uw eigen prestatie. Over het leveren van en bijdragen aan zinvol werk, met een maatschappelijk doel, wat moreel juist is, met plezier in presteren en met autonomie en erkenning .B...

Haalt u eruit wat erin zit? Wel met deze zes tips!

Bij onze trainingen gaan de deelnemers aan het eind van de trainingsdag vaak enthousiast en vol inspiratie naar huis. Dat is uiteraard mooi, maar daarmee alleen ben je er niet.Het succes van een training en iedere andere ontwikkelinterventie, zoals bijvoorbeeld het lopen van een stage, het volgen va...

Kan dat? Én gemotiveerde medewerkers én tevreden klanten?

talentenscan talent assessment

De grootste waarde van corporaties en andere organisaties wordt bepaald door mensen: uw medewerkers. Medewerkers zorgen er immers voor dat de woningen verhuurd worden, dat onderhoud uitgevoerd wordt en dat de huren geïnd worden.De mate van betrokkenheid en bezieling bepaalt hoe de woningen worden ve...

“We zijn geen concurrenten maar collega’s die bereid zijn te delen”

Frans Kern, general manager Onderhoud bij Woonbron, zit al 8 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. Dat zegt wat over de toegevoegde waarde, aldus Kern. “Als ik er niets mee kon, was ik allang afgehaakt.”Waarom bent u überhaupt in dit platform gestapt?“Op uitnodiging ben ik een keertje aangehaakt....

Er is geen excuus meer, dus vanaf nu worden corporaties wendbaar!

Het seminar De Wendbare Corporatie eind september was inspirerend, gaf veel inzicht maar was ook echt wel even oncomfortabel, ongemakkelijk en riep twijfel op rond de vraag of we genoeg lef hebben...We dromen bijvoorbeeld wel van een corporatie waar mensen samen en met elkaar de salarissen bepalen,...

Wat is úw houdbaarheidsdatum?

Vorige week moest ik mijn autobanden laten wisselen. Toen ik zat te wachten, hoorde ik een ouderwets maar vertrouwd geluid. Een fax-geluid. Voor wie zich nu afvraagt wat een fax is, dat is een soort kopieerapparaat waarmee je een kopie van een papier kon versturen via de telefoonlijn.Fax-apparaten k...

"Er wordt continu van ons gevraagd om ons aan te passen aan de omgeving" aldus Janine Godderij (Gerardts)

Toen Janine Godderij (Gerardts) eind 2014 bestuurder van corporatie De Veste in Ommen werd, had de bestuurder voor haar zo’n 20 jaar de visie van De Veste bepaald. ‘De werkwijze in de organisatie sloot echter niet meer aan bij wat de maatschappij aan dienstverlening verwachtte en wat De Veste bood.’...

Ria van Bavelgem (KleurrijkWonen): “Het team moest weer een team worden”

Na een fusie liep het stroef in het team Stavast van KIeurrijkWonen. Dan kun je blijven aanmodderen maar je kunt ook actief op zoek gaan naar een oplossing om de teamdynamiek te verbeteren. Dat is wat Ria van Bavelgem, teamleider Verkoop & Incasso, deed. “Wij zijn inmiddels echt een stap verder....

Delen: