Asbestherkenning, beleid, processen en regelgeving

Van monstername tot sloop

Asbest was goedkoop en heeft veel goede eigenschappen, maar één heel nare: de losse vezels zijn kankerverwekkend. Gebouweigenaren zijn verplicht om te inventariseren waar dit voorkomt. Vaak wordt asbesthoudend materiaal niet als zodanig herkend of wordt niet-asbesthoudend materiaal ten onrechte als verdacht bestempeld. Asbestherkenning is dan ook belangrijk.

Bij reparatieverzoeken en renovatiewerkzaamheden hebben (onderhouds)medewerkers een grote kans met asbest in aanraking te komen: in zo'n 80% van alle gebouwen van vóór 1993 komt asbest voor. Tijdens deze cursus asbestherkenning leert u onder andere de veel voorkomende vindplaatsen van asbest.

In deze cursus leert u asbest in haar verschillende verschijningsvormen en toepassingen te herkennen. Met de juiste kennis kunt u onnodige gezondheidsrisico’s vermijden en kunt u de financiële gevolgen van de aanwezigheid van asbest inschatten. U kunt hierbij ook de normering die per januari 2017 van kracht is toepassen op deze verschillende soorten asbest.

Beleid, processen en regelgeving
Vanaf 2017 zijn de grenswaarden van asbest amfibolen gewijzigd en zijn de risicoklassen aangepast. Dit zorgt bij bepaalde asbestsaneringen voor logistieke uitdagingen en ook kosten van saneringen kunnen fors toenemen. 

Ook de certificatieregeling voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering is herzien waardoor er vanaf maart 2017 o.a. geen type A en type B inventarisatierapporten meer bestaan en is het LAVS (Landelijk AsbestVolgSysteem) verplicht voor onderzoeksbureaus en asbestverwijderaars. 

In het middagdeel van deze training krijgt u inzicht in de wet- en regelgeving rondom Asbest en de impact hiervan op uw rol en verantwoordelijkheden.

Programma

Asbestherkenning

 • Introductie asbest
 • Soorten en eigenschappen asbest
 • Herkennen van asbest
 • Vindplaatsen asbest
 • Wet- en regelgeving rond asbest
 • Risico’s van asbest
 • Omgaan met asbest

Beleid, processen en regelgeving bij asbest

 • Wet- en regelgeving
 • Dossiervorming
 • Beleid
 • Processen
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Inkoop
 • Actualiteiten

Leerresultaten

 • U kunt asbestverdachte materialen herkennen in hun specifieke toepassing.
 • U herkent de veelvoorkomende locaties waar asbest is toegepast.
 • U kent het belang van asbestherkenning.
 • U kunt potentieel gevaarlijke situaties herkennen.
 • U weet wat u wel en niet mag doen als u asbest tegenkomt.
 • U bent op de hoogte van de nieuwste wet en regelgeving rondom asbest per 2017.
 • U kent het belang van dossiervorming en welke documenten in uw dossier horen.
 • U kent het belang van asbestbeleid en welke onderwerpen in uw beleid horen.
 • U weet hoe u kunt omgaan met asbest van bewoners.
 • U bent doordrongen van het belang van toezicht op de asbestketen.

Voor wie?

De cursus asbestherkenning, beleid, processen en regelgeving is geschikt voor iedereen die in zijn werk asbest kan tegenkomen. Van verhuurmakelaars, mutatieopzichters, werkvoorbereiders en projectleiders tot onderhoudsmedewerkers, bewonersconsulenten en zelfs de medewerker van het klantcontactcenter die asbestsignalen moet herkennen. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

 • 4 februari 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 21 september 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

“Ik weet nu meer van de technische kant van zaken”

Als medewerker KlantAdviesCentrum (KAC) bij Domesta, heeft Sabrina Eilert direct contact met de huurders. Daarbij komen de meest uiteenlopende vragen voorbij. Tijd om de training Techniek voor niet-technici te volgen, om zo een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de ‘beller’.Kom maar door. Waa...

Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Al tientallen jaren wordt, analoog aan de verplichte keuring van auto’s, gesproken over een algemene periodieke keuring voor woningen. Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 door een groep stakeholders de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Wo...

Bløf zong ooit “alle liefs uit Londen”... maar de huidige berichten zijn geheel anders...

Bløf zong ooit “alle liefs uit Londen”... maar de huidige berichten zijn geheel anders. Van terroristische aanslagen, verkiezingsuitslagen, Brexit en de brand in de Londense Grenfell Tower waar vele slachtoffers te betreuren waren.Wat kan er in uw bezit gebeuren?Na de brand vraagt u zich wellicht oo...

Schimmel in woningen wordt corporaties verweten

Nu de zomer voorbij is en de koude periode weer voor de deur staat neemt ook het aantal klachten over vochtige schimmelwoningen weer toe. De problematiek rondom schimmel in woningen is ook in Den Haag aangezwengeld. De verwijtende vinger wijst naar de corporaties, maar is dat wel terecht?Ontstaan va...

Delen: