Integrale aanpak van veiligheid bij vastgoed

Hoe veilig is veilig bij vastgoed?

1 dag zonder avondprogramma
7 PE-uren ?

Uw resultaten na Integrale aanpak van veiligheid bij vastgoed

  • U weet welke veiligheidsrisico's aan de orde zijn bij het verhuren van woningen.
  • U kent de belangrijkste veiligheidsrisico's en kunt een risico-inventarisatie maken.
  • U kent de ketenpartners bij het aanpakken van integrale veiligheid en weet welke afspraken u moet maken.
  • U weet hoe u een plan van aanpak voor integrale veiligheid kunt maken.