Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) - Introductie

Implementeren en werken met het LAVS

Vanaf 1 maart 2017 zijn gecertificeerde partijen in de asbestketen, verplicht om met het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) te werken. Voor corporaties is dit het ideale moment om zelf ook te gaan werken met het LAVS. Het LAVS maakt het mogelijk om informatie over de aanwezigheid van asbest én de genomen maatregelen vast te leggen in een centraal systeem. Ook kunt u bijvoorbeeld vanuit het LAVS de benodigde sloopmelding voor asbestverwijdering doen.

Bij (planmatig) onderhoud is dan duidelijk waar het asbest zich bevindt en wat er moet gebeuren. Ook helpt het LAVS bij de aansturing van een asbestproject. Zo is in te zien of meldingen naar de certificerende instelling zijn gedaan, verwijdergegevens zijn toegevoegd en welke bronnen nog aanwezig zijn in de woning. Ook worden de inventarisatierapporten, vrijgavecertificaten en stortbonnen toegevoegd. Hiermee zijn alle relevante documenten op één plaats te vinden.

Voor gestart wordt met het werken met het LAVS, is het goed om inzicht te krijgen in de werking in het LAVS maar ook de invloed die het LAVS heeft op interne processen. Tijdens deze training Landelijk Asbest Volgsysteem wordt naast achtergrond en werking ook ingegaan op het ketenproces binnen LAVS en het doorlopen van een project van aanmaken tot afsluiten.

Programma

 • Inleiding LAVS
  • Achtergrond en ontstaan van het systeem
  • Wie werken er met het LAVS
  • Organisatie en systeemvereisten LAVS
 • Ketenproces in LAVS: introductie op rollen en verantwoordelijkheden
 • Meekijken bij het registreren en vastleggen van informatie in LAVS
 • Rol en (on)mogelijkheden voor de gemeente bij LAVS

Leerresultaten

 • U weet waarom het LAVS er is.
 • U heeft inzicht in de processen die raken aan het gebruik van het LAVS.
 • U kent de rol van de stakeholders en weet op welke manier u hen kunt voorzien van de juiste informatie.
 • U weet wat u op welke manier in het LAVS systeem kunt registreren.
 • U heeft inzicht in de werking van het LAVS en de stappen die hier in genomen moeten worden.

Voor wie?

De cursus Landelijk Asbest Volg Systeem is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor asbestbeheer binnen de corporatie maar ook voor diegenen die opdrachten verstrekken aan asbestinventarisatiebureau’s, asbestverwijderaars zoals werkvoorbereiders, (mutatie)opzichters en projectleiders die met het LAVS gaan werken. Het niveau is MBO / MBO+ niveau.

Delen: