Onderhoudsbeleid en planning

Modern en adequaat onderhoudsbeleid

Het opzetten en actueel houden van onderhoudsplanningen vraagt constant om afwegingen over de toekomstige exploitatie en verhuurbaarheid van het bezit. Maar hoe bepaalt u het minimale (noodzakelijke) onderhoudsniveau en welke ruimte is er om met behulp van scenario's een hoger niveau (extra onderhoud) vast te stellen?

Via moderne afwegingsmodellen wordt de samenhang tussen vastgoedbeleid en (planmatig) onderhoud in beeld gebracht. Ook het vergroten van inzicht op de invloed van klantwensen en financiële continuïteit ontbreekt niet. Tevens worden deze ingezet voor het bepalen van het niveau van verbetering en groot onderhoud. 

Alle beleidsitems rond strategisch voorraadbeleid, planmatig onderhoud en dynamisch beheer komen in deze cursus aan de orde. Na deze cursus bent u in staat op een efficiënte manier en met heldere focus te werken aan de eigen procesplanning en het toekomstig onderhoudsbeleid.

Programma

 • Modern vastgoedbeheer.
 • Werken met een afwegingsmodel voor verschillende scenario’s vanuit diverse onderhoudsniveaus.(assetmanagement).
 • Samenstellen onderhoudsbegroting.
 • Opzetten en actualiseren van integrale meerjarenonderhoudsplanningen.
 • Samenhang tussen strategisch vastgoedbeleid en planmatig onderhoud.
 • De invloed van klantwensen en financiële continuïteit.
 • Toekomstige exploitatie in relatie tot te nemen maatregelen.
 • Ketengericht werken en contractonderhoud.
 • Discussies en oefeningen over verschillende onderhoudsplanningen en hun onderlinge samenhang.

Leerresultaten

 • U weet hoe een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt opgebouwd
 • U kent de plaats van de MJOB in de beleidscyclus, het begrotingsproces, de diverse onderdelen hiervan en vooral de samenhang hiertussen.
 • U begrijpt het doel en de waarde van diverse onderhoudsplanningen- en strategieën: hoe komen zij tot stand, waarop worden beslissingen gebaseerd en wat is de relatie tussen diverse niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).
 • U kunt een bijdrage leveren aan het opzetten van verschillende planningen.
 • U kunt mede invloed uitoefenen op de toekomstige kwaliteit van de voorraad.
 • U kunt planningen actualiseren.U bezit tools om afwegingen te maken voor verschillende onderhoudsniveaus (scenario’s) op de toekomst gericht te kunnen anticiperen.

Voor wie?

Managers onderhoud, wijkteamleiders, wijkmanagers, vastgoedbeheer, managers en medewerkers bedrijfsbureau, medewerkers afdeling wonen, medewerker strategisch voorraadbeheer, onderhoudsanalisten, projectleiders planmatig en groot onderhoud, werkvoorbereiders, strategie- en beleidsmedewerkers, VvE beheerders. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

 • 8 en 9 maart 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 16 en 17 september 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Zijn loden waterleidingen een gebrek?

Loden leidingen komen naar schatting nog voor in 100.000 tot 200.000 woningen die in Nederland zijn gebouwd vóór 1960. Men wordt zich echter steeds bewuster van de gezondheidsrisico’s die de inname van lood met zich meebrengt.Zo kan een te hoge inname van lood een negatieve invloed hebben op de ontw...

Woning APK: Toepassing van de NEN8025

Iedere dag gaan de vakmannen van Feenstra op pad om – in opdracht van corporaties – te zorgen dat woningen veilig, gezond en duurzaam zijn. Dat betekent onder meer ieder jaar een Woning APK uitvoeren. Projectleider Laurens Leering: “Er was behoefte aan verdieping en meer kennis.”Behoefte aan verdiep...

Grijs en groen onderhouden en beheren met beeldgericht werken

In zijn functie als uitvoerder Infraclean bij Van Doorn – onderdeel van de Leeuwenstein Groep – heeft Willem Heikoop te maken met ‘grijs en groen’. Ofwel, het beheren en onderhouden van de grijze en groene buitenruimte. En dat is tegenwoordig meer ‘dan de stoep schoonhouden’. “We werken nu op een ni...

Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

“Ik heb nu veel meer woon-technische kennis”

Medewerkers van de servicedesk van woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep volgden de training Reparatieverzoeken en integrale veiligheid. Deelnemer Sheila Jochems: “Het is prettig om meer technische kennis te hebben om zo beter en sneller reparaties en verzoeken op de juiste manier uit te kunnen ze...

Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk...

Goed beheer met beeldgericht werken

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de vorm van tuinen en bestratingen bij de complexen is nog vaak 'een ondergeschoven kindje'. De meeste medewerkers zijn goed opgeleid voor vastgoedbeheer- en onderhoudsvraagstukken maar 'grijs en groen' is toch anders...Door de vastgoedcrisis is er l...

Delen: