Onderhoudsbeleid en planning

Modern en adequaat onderhoudsbeleid

Het opzetten en actueel houden van onderhoudsplanningen vraagt constant om afwegingen over de toekomstige exploitatie en verhuurbaarheid van het bezit. Maar hoe bepaalt u het minimale (noodzakelijke) onderhoudsniveau en welke ruimte is er om met behulp van scenario's een hoger niveau (extra onderhoud) vast te stellen?

Via moderne afwegingsmodellen wordt de samenhang tussen vastgoedbeleid en (planmatig) onderhoud in beeld gebracht. Ook het vergroten van inzicht op de invloed van klantwensen en financiële continuïteit ontbreekt niet. Tevens worden deze ingezet voor het bepalen van het niveau van verbetering en groot onderhoud. 

Alle beleidsitems rond strategisch voorraadbeleid, planmatig onderhoud en dynamisch beheer komen in deze cursus aan de orde. Na deze cursus bent u in staat op een efficiënte manier en met heldere focus te werken aan de eigen procesplanning en het toekomstig onderhoudsbeleid.

Programma

 • Modern vastgoedbeheer.
 • Werken met een afwegingsmodel voor verschillende scenario’s vanuit diverse onderhoudsniveaus.(assetmanagement).
 • Samenstellen onderhoudsbegroting.
 • Opzetten en actualiseren van integrale meerjarenonderhoudsplanningen.
 • Samenhang tussen strategisch vastgoedbeleid en planmatig onderhoud.
 • De invloed van klantwensen en financiële continuïteit.
 • Toekomstige exploitatie in relatie tot te nemen maatregelen.
 • Ketengericht werken en contractonderhoud.
 • Discussies en oefeningen over verschillende onderhoudsplanningen en hun onderlinge samenhang.

Leerresultaten

 • U weet hoe een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt opgebouwd
 • U kent de plaats van de MJOB in de beleidscyclus, het begrotingsproces, de diverse onderdelen hiervan en vooral de samenhang hiertussen.
 • U begrijpt het doel en de waarde van diverse onderhoudsplanningen- en strategieën: hoe komen zij tot stand, waarop worden beslissingen gebaseerd en wat is de relatie tussen diverse niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).
 • U kunt een bijdrage leveren aan het opzetten van verschillende planningen.
 • U kunt mede invloed uitoefenen op de toekomstige kwaliteit van de voorraad.
 • U kunt planningen actualiseren.U bezit tools om afwegingen te maken voor verschillende onderhoudsniveaus (scenario’s) op de toekomst gericht te kunnen anticiperen.

Voor wie?

Managers onderhoud, wijkteamleiders, wijkmanagers, vastgoedbeheer, managers en medewerkers bedrijfsbureau, medewerkers afdeling wonen, medewerker strategisch voorraadbeheer, onderhoudsanalisten, projectleiders planmatig en groot onderhoud, werkvoorbereiders, strategie- en beleidsmedewerkers, VvE beheerders. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

 • 16 en 17 september 2020, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Grijs en groen onderhouden en beheren met beeldgericht werken

In zijn functie als uitvoerder Infraclean bij Van Doorn – onderdeel van de Leeuwenstein Groep – heeft Willem Heikoop te maken met ‘grijs en groen’. Ofwel, het beheren en onderhouden van de grijze en groene buitenruimte. En dat is tegenwoordig meer ‘dan de stoep schoonhouden’. “We werken nu op een ni...

Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen… Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel.

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen. Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel. “Bijblijven is dan ook van groot belang”, aldus Marco Meijer, kwaliteitscontroleur bij 3b Wonen. En dus volgde hij samen met vier collega’s de training Woning APK.Bijblijven dus“De ontwikkelingen gaan snel....

“Onderhandelen met respect voor de ander”

Onderhandelen. We doen het de hele dag: thuis met de kinderen en de partner, met de verkoper van de nieuwe keuken of het bankstel, et cetera. En dus ook zakelijk. “Hoe meer handvatten je hebt, hoe beter je kunt onderhandelen. Vandaar deze training”, aldus Frodo Molema, coördinator dagelijks onderhou...

“Ik heb nu veel meer woon-technische kennis”

Medewerkers van de servicedesk van woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep volgden de training Reparatieverzoeken en integrale veiligheid. Deelnemer Sheila Jochems: “Het is prettig om meer technische kennis te hebben om zo beter en sneller reparaties en verzoeken op de juiste manier uit te kunnen ze...

“We zijn geen concurrenten maar collega’s die bereid zijn te delen”

Frans Kern, general manager Onderhoud bij Woonbron, zit al 8 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. Dat zegt wat over de toegevoegde waarde, aldus Kern. “Als ik er niets mee kon, was ik allang afgehaakt.”Waarom bent u überhaupt in dit platform gestapt?“Op uitnodiging ben ik een keertje aangehaakt....

“Je moet mensen de tools geven om goed te kunnen functioneren”

Medio 2016 werden bij Trivire de functies van opzichter Dagelijks Onderhoud en opzichter Planmatig Onderhoud samengevoegd tot opzichter Vastgoed. “Dat betekende dat de kennis vergroot moest worden”, aldus Marc Schipper, teamleider Dagelijks Onderhoud. Er volgde een ontwikkeltraject dat inmiddels suc...

Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk...

Goed beheer met beeldgericht werken

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de vorm van tuinen en bestratingen bij de complexen is nog vaak 'een ondergeschoven kindje'. De meeste medewerkers zijn goed opgeleid voor vastgoedbeheer- en onderhoudsvraagstukken maar 'grijs en groen' is toch anders...Door de vastgoedcrisis is er l...

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, geschiktheid voor doelgroep...

Het dagboek van een projectleider

De bouwvergadering verloopt moeizaam... de liftinstallateur heeft bij het vernieuwen van de lift met de betonzaag de deuropeningen verruimd en heeft daarvoor 150 mm beton verwijderd van de liftschacht.Voordat er nu begonnen kan worden aan de volgende lift moeten constructieberekeningen bij de gemeen...

Delen: