Onderhoudsbeleid en planning

Modern en adequaat onderhoudsbeleid

2 dagen zonder avondprogramma
14 PE-uren ?

Uw resultaten na Onderhoudsbeleid en planning

  • U weet hoe een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt opgebouwd
  • U kent de plaats van de MJOB in de beleidscyclus, het begrotingsproces en de samenhang hiertussen.
  • U weet hoe onderhoudsplanningen- en strategieën tot stand komen en hoe beslissingen worden genomen hierin.
  • U kunt met verschillende onderhoudsniveaus (scenario's) gericht op de toekomst anticiperen.