Onderhoudssturing met Moeten en Willen

Een helder afwegingskader voor wettelijk en extra onderhoud

Waar hebben we het over als het gaat over onderhoud van woningen en wooncomplexen? Spreken we allemaal dezelfde taal? En begrijpen huurders die ook? Hoe brengen we duidelijkheid in onze communicatie over onderhoud. Immers, duidelijkheid is van het grootste belang. Voor mensen die onderhoud plannen en voor hen die het uitvoeren. Maar ook voor overleg met huurders.

Veel vastgoedbeheerders willen scherper en bewuster (kunnen) kiezen bij het onderhouden en verbeteren van woningen. In deze training staat de methodiek Moeten en Willen centraal. Deze methodiek biedt inzicht in het onderscheid tussen onderhoud dat wettelijk verplicht is (moeten) en onderhoud dat hierboven uitstijgt en dat leidt tot extra kwaliteit (willen).

De methode is ontwikkeld door Haag Wonen in samenwerking met de TU-Delft en DWVB. Door wettelijk verplicht onderhoud (moeten) efficiënt uit te voeren, kan extra budget vrijkomen voor woningverbetering (willen).

Het wettelijk verplichte onderhoud is vastgelegd in wet- en regelgeving. Het bovenwettelijke onderhoud betreft alle overige onderhoud- en verbeteractiviteiten die de corporatie besluit uit te voeren.

Programma

 • Wettelijk kader onderhoudskwaliteit (Moeten)
  • Wet en regelgeving bestaande bouw en huurrecht
  • Zorgplicht en onderhoudsbeleid corporaties
  • Actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie
  • Vertaling wettelijke eisen in referentieboek onderhoud: Moeten
  • Toepassing referentieboek onderhoud: Moeten met praktijkvoorbeelden
 • Beleidskeuzen onderhoudskwaliteit (Willen)
  • Beleidsthema’s voor onderhoudskwaliteit
  • Vertaling beleidskeuzen in prestatie-eisen en onderhoudsniveaus
  • Toepassen onderhoudsniveaus voor reparatie- mutatie en planmatig onderhoud
  • Vertaling van prestatie-eisen in maatregelen en kosten

Leerresultaten

 • U begrijpt het verschil tussen “moeten en willen” in de context van vastgoedbeheer.
 • U heeft inzicht in de methodiek “moeten en willen”.
 • U weet hoe u de methodiek als leidraad kunt inzetten bij het opstellen en uitvoeren van prestatieovereenkomsten.
 • U bent op de hoogte van het wettelijk verplichte onderhoud dat is vastgelegd in wet- en regelgeving.
 • U weet hoe u scherper en bewuster kunt sturen in uw vastgoedbeheer en onderhoudskwaliteit.
 • U weet hoe u het gebrekenboek kunt inzetten bij monitoring en sturing.

Voor wie?

Deze cursus richt zich op technisch beheerders, bouwkundig makelaars, onderhoudsmanagers en contractpartners en leveranciers.

Data

 • 31 oktober 2019, omgeving Amersfoortnog enkele plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen… Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel.

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen. Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel. “Bijblijven is dan ook van groot belang”, aldus Marco Meijer, kwaliteitscontroleur bij 3b Wonen. En dus volgde hij samen met vier collega’s de training Woning APK.Bijblijven dus“De ontwikkelingen gaan snel....

“Onderhandelen met respect voor de ander”

Onderhandelen. We doen het de hele dag: thuis met de kinderen en de partner, met de verkoper van de nieuwe keuken of het bankstel, et cetera. En dus ook zakelijk. “Hoe meer handvatten je hebt, hoe beter je kunt onderhandelen. Vandaar deze training”, aldus Frodo Molema, coördinator dagelijks onderhou...

“Ik heb nu veel meer woon-technische kennis”

Medewerkers van de servicedesk van woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep volgden de training Reparatieverzoeken en integrale veiligheid. Deelnemer Sheila Jochems: “Het is prettig om meer technische kennis te hebben om zo beter en sneller reparaties en verzoeken op de juiste manier uit te kunnen ze...

“We zijn geen concurrenten maar collega’s die bereid zijn te delen”

Frans Kern, general manager Onderhoud bij Woonbron, zit al 8 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. Dat zegt wat over de toegevoegde waarde, aldus Kern. “Als ik er niets mee kon, was ik allang afgehaakt.”Waarom bent u überhaupt in dit platform gestapt?“Op uitnodiging ben ik een keertje aangehaakt....

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, geschiktheid voor doelgroep...

Het dagboek van een projectleider

De bouwvergadering verloopt moeizaam... de liftinstallateur heeft bij het vernieuwen van de lift met de betonzaag de deuropeningen verruimd en heeft daarvoor 150 mm beton verwijderd van de liftschacht.Voordat er nu begonnen kan worden aan de volgende lift moeten constructieberekeningen bij de gemeen...

Delen: