Werkvoorbereiding en toezicht bij asbestverwijdering

Toezicht en borging van kwaliteit

Wanneer in een woning asbest is aangetroffen dat verwijderd moet worden, of wanneer er asbestverontreinigingen of asbestcalamiteiten zijn, schakelt u daarvoor een asbestverwijderingsbedrijf in. De corporatie blijft als eigenaar van de woning en opdrachtgever verantwoordelijk dat het verwijderen en storten door gecertificeerde partijen wordt uitgevoerd en dat het werk volgens de regels verloopt. Dit vereist kennis bij de werkvoorbereiders, projectleiders en opzichters, bijvoorbeeld omtrent het lezen/controleren van een asbestinventarisatierapport en de wettelijke eisen rondom asbestverwijdering en stort.

Tijdens de training Werkvoorbereiding en toezicht bij asbestverwijdering wordt een inventarisatierapport doorgenomen maar wordt ook het werkplan van de asbestsaneerder en de eindcontrole door het asbestlaboratorium behandeld. U leert actuele wet- en regelgeving rondom asbestverwijdering en bent na de training op de hoogte van de rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast leert u waar een werklocatie aan moet voldoen wanneer asbest wordt gesaneerd. Goede communicatie richting en met huurders en derden is van groot belang bij asbestverwijdering. In de cursus is dan ook aandacht voor dit thema. 

Aangezien het uitvoeren van validatieonderzoeken om werkzaamheden in een lichter regiem of met een andere werkmethode uit te kunnen voeren de afgelopen tijd steeds meer plaats vinden zullen de tijdens de cursus ook behandeld worden.

In het middagdeel van deze training wordt een asbestverwijdering gesimuleerd. Een containment wordt opgebouwd en in samenwerking met een saneerder en laboratorium, wordt u meegenomen door het proces van voorbereiding, asbestverwijdering tot oplevering. Zo kunt u onder andere het containment betreden wanneer deze in onderdruk staat en geeft de laborant u een kijkje in zijn ‘mobiele laboratorium’.

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan deze training op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving rondom asbest.

Programma

Asbestverwijdering

 • Het handboek Asbest van Aedes
 • Lezen inventarisatierapport
 • Werkplannen en-procedures
 • Werkvoorbereiding, uitvoering en eindcontrole
 • Verontreinigingen en validaties

Bezoek containment ter plaatse

 • Het proces van asbestverwijdering
 • Betreden containment
 • Nabootsen asbestverwijdering in de praktijk
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Eindcontrole door laboratorium
 • Mobiel laboratorium
 • Onder de microscoop

Leerresultaten

 • U kent de regelgeving rond het verwijderen van asbest.
 • U weet wat de verantwoordelijkheden zijn van de corporatie bij asbestverwijdering.
 • U kunt een inventarisatierapport lezen en weet wanneer deze geschikt is voor asbestverwijdering.
 • U heeft kennis van het werkplan en weet waar u toezicht op kunt houden bij een asbestsanering.
 • U bent op de hoogte van de rol, taak en verantwoordelijkheid van de corporatie bij asbestsanering.
 • U weet waar een asbestverwijdering in containment aan moet voldoen.
 • U kunt fouten in de uitvoering constateren en daarop adequaat vanuit uw verantwoordelijkheid anticiperen.
 • U weet waar de eindcontrole aan moet voldoen.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor werkvoorbereiders, projectleiders, opzichters, toezichthouders en evt. technisch medewerkers die betrokken zijn bij werkzaamheden rondom (het aanvragen en beoordelen van en/of toezicht houden op) asbestinventarisaties en asbestverwijdering. Het niveau is MBO / MBO+ niveau.

Data

 • 31 oktober 2019, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 23 juni 2020, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 29 oktober 2020, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Al tientallen jaren wordt, analoog aan de verplichte keuring van auto’s, gesproken over een algemene periodieke keuring voor woningen. Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 door een groep stakeholders de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Wo...

Delen: