Werkvoorbereiding en toezicht bij asbestverwijdering

Toezicht en borging van kwaliteit

1 dag zonder avondprogramma
7 PE-uren ?

Uw resultaten na Werkvoorbereiding en toezicht bij asbestverwijdering

  • U kent de regelgeving rond het verwijderen van asbest.
  • U weet wat de verantwoordelijkheden zijn van de corporatie bij asbestverwijdering.
  • U kunt een inventarisatierapport lezen en weet wanneer deze geschikt is voor asbestverwijdering.
  • U heeft kennis van het werkplan en weet waar u toezicht op kunt houden bij een asbestsanering.