Woning APK: Toepassing van de NEN8025

Concreet werk maken van veiligheid met de NEN8025

Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Wat gisteren modern en vernieuwend was, is overmorgen verder ontwikkeld. Het verbruik van installaties mag dan wel dalen, maar de installatie- en onderhoudskosten nemen toe. Voor (bouwkundige) medewerkers van corporaties zijn installaties vaak een lastig onderdeel. Ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te benen. En juist deze medewerkers zijn de schakel tussen de huurder en de installateur tijdens het gebruik, maar ook bij onderhoud aan installaties. 

Is het keuren van de technische installaties in woningen nu wel of niet verplicht? Hoe bepaal ik nu of een situatie gevaarlijk is? Wat zegt de norm over de wens van deze huurder? Ik doe het altijd zo, is dat ok?

Dat vormen van inspectie van de technische installaties in woningen wel noodzakelijk zijn, blijkt telkens weer uit de voorbeelden in het nieuws over ongevallen door ondeugdelijke installaties. Veel woningcorporaties hebben zichzelf inmiddels, vanuit de door hen gevoelde zorgplicht, verplicht tot het uitvoeren van deze APK volgens de NEN8025.

De NEN8025 is ontstaan uit de NTA8025. In deze nieuwe norm zijn ook nieuwe technieken als zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen etc. opgenomen. Waar in de NTA ventilatie alleen werd gezien in de relevantie tot verbrandingsprocessen, is ventilatie in de NEN in de volle breedte onderwerp van inspectie.

In deze cursus wordt u bijgepraat over geldende normen in bestaande bouw, wat het bouwbesluit zegt over mutaties aan technische installaties. En er is volop ruimte om uw eigen praktijksituaties voor te leggen.

Programma

 • De NEN8025 norm
 • Basisopbouw en werking installaties
 • Werking installaties
 • Beveiligingsniveaus
 • Meterkast
 • Bouwbesluit, NEN 8025 en overige NEN normen, NPR praktijkrichtlijnen en NTA technische afspraken
 • Eisen bij nieuwbouw en bestaande bouw
 • Beleid bij mutatie en onderhoud
 • Keuren van installaties

Leerresultaten

 • U bent zich bewust van uw verantwoordelijkheden als verhuurder van woningen met oude en beperkte installaties.
 • U herkent gevaarlijke situaties in de installaties van woningen.
 • U hebt voldoende kennis van wet- en regelgeving op het gebied van installaties.
 • U kent de voor het beheer, onderhoud en verbetering belangrijkste eisen uit de NEN8025.
 • U kunt met uw installateur overleggen over het keuren van de installatie van woningen en mogelijke noodzakelijke verbeteringen.

Voor wie?

Medewerkers die betrokken zijn bij keuren, inspecteren en beoordelen van technische installaties of inzicht willen in mogelijkheden om invulling te geven aan de zorgplicht voor veilige woningen.

Data

 • 2 maart 2021, omgeving Amersfoortnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 21 september 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 23 november 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Zijn loden waterleidingen een gebrek?

Loden leidingen komen naar schatting nog voor in 100.000 tot 200.000 woningen die in Nederland zijn gebouwd vóór 1960. Men wordt zich echter steeds bewuster van de gezondheidsrisico’s die de inname van lood met zich meebrengt.Zo kan een te hoge inname van lood een negatieve invloed hebben op de ontw...

Bouwkunde voor niet-bouwkundigen: een stevige kennismaking

‘Volgens mij zit er asbest in mijn huis. Wat nu?’ ‘Mijn verwarming slaat niet meer aan, kan iemand die komen maken?’ ‘Mijn raam wil niet meer dicht, hoe kan dat?’ Vragen, vragen, vragen. Sabina Borgers, medewerker Klant Contact Center bij Acantus, beantwoordt ze graag, maar had behoefte aan meer ken...

Woning APK: Toepassing van de NEN8025

Iedere dag gaan de vakmannen van Feenstra op pad om – in opdracht van corporaties – te zorgen dat woningen veilig, gezond en duurzaam zijn. Dat betekent onder meer ieder jaar een Woning APK uitvoeren. Projectleider Laurens Leering: “Er was behoefte aan verdieping en meer kennis.”Behoefte aan verdiep...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

De Woning APK van NTA8025 naar NEN8025

Op de weg heeft de APK keuring gezorgd voor een verbetering van de veiligheid. Boven de woningmarkt dreigt al jaren dat er ook zo’n APK voor woningen verplicht gaat worden. Tot op heden is het zover niet gekomen. Heel cynisch gesteld, lijkt het wachten op een groot incident, te wijten aan onveilige...

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Al tientallen jaren wordt, analoog aan de verplichte keuring van auto’s, gesproken over een algemene periodieke keuring voor woningen. Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 door een groep stakeholders de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Wo...

Bløf zong ooit “alle liefs uit Londen”... maar de huidige berichten zijn geheel anders...

Bløf zong ooit “alle liefs uit Londen”... maar de huidige berichten zijn geheel anders. Van terroristische aanslagen, verkiezingsuitslagen, Brexit en de brand in de Londense Grenfell Tower waar vele slachtoffers te betreuren waren.Wat kan er in uw bezit gebeuren?Na de brand vraagt u zich wellicht oo...

Schimmel in woningen wordt corporaties verweten

Nu de zomer voorbij is en de koude periode weer voor de deur staat neemt ook het aantal klachten over vochtige schimmelwoningen weer toe. De problematiek rondom schimmel in woningen is ook in Den Haag aangezwengeld. De verwijtende vinger wijst naar de corporaties, maar is dat wel terecht?Ontstaan va...

APK voor woningen: verantwoordelijk zijn of voelen?

Om prettig te kunnen wonen zijn in woningen veel verschillende installaties aangebracht. De een is belangrijker dan de andere. Sommige veroorzaken bij disfunctioneren zelfs een gevaarlijke situatie."Installaties worden ingewikkelder, slimmer maar ook steeds meer van elkaar afhankelijk. Maar door fin...

Delen: