Financiële MeerjarenPrognose (FMP)

In vier dagen volledig op de hoogte

Wilt u vertrouwd raken met de opzet, werking en gebruikersinterface van het programma FMP? Dan is de Cursus Financiële MeerjarenPrognose (FMP) iets voor u. Deze cursus beslaat in totaal vier dagen.

De eerste dag vindt u via opgaven uw weg binnen FMP. Ook staat u op deze dag uitgebreid stil bij gebruikersbeheer. De tweede dag gaat u tabellen maken voor de vastgoedvariant. Hierbij zult u ook ontdekken dat er enkele verplichte tabellen zijn om FMP iets te kunnen laten berekenen. U leert tevens hoe u de leningenportefeuille moet vullen. De derde dag komen specifieke begrotingsonderdelen aan de orde. U moet hierbij denken aan sloop, verkoop en nieuwbouw. De vierde dag staat vooral in het teken van de verschillende manieren van waarderen en wat deze betekenen voor de waarde op de balans.

Programma

Dag 1: De basis van FMP

 • Interface.
 • Rapportages.
 • Structuur en rekenwijze.
 • Afgeleide varianten.

Dag 2: Huidig bezit en beleid

 • Vastgoedgegevens. 
 • Exploitatiebeleid.
 • Huurbeleid.
 • Financiering. 
 • Balans.

Dag 3: (Des)investeringen

 • Sloop.
 • Verkoop.
 • Verbeteringen.
 • Nieuwbouw.

Dag 4: Waardering en doelstellingen

 • Waarderingen.
 • Gebruikersbeheer.
 • Doelstellingen.
 • Extra: Risicoanalyse.

Leerresultaten

Dag 1 Interface

 • U bent vertrouwd met de structuur en interface van FMP.
 • U kunt beleidsvarianten aanmaken en overzichtelijk ordenen.
 • U kunt gegevens wijzigen via tabellen en in het vhe-bestand.
 • U bent bekend met de klantspecifieke instellingen.

Dag 2 Invullen basisvariant

 • U kunt een FMP-workspace vullen vanuit uw administratie, van een geheel lege workspace tot de vastgoed-, huur-, balans- en financiële variant.

Dag 3 Meerjarenbegroting

 • U kunt een FMP-workspace vullen vanuit uw administratie met het voorraad- en financieel beleid.
 • U kunt de eerste versie van de meerjarenbegroting maken.

Dag 4 Bedrijfswaarde

 • U kunt een workspace maken met daarin een basisvariant en een aantal afgeleide varianten, waarbij sloop, nieuwbouw en verkoop aan de basisvariant zijn toegevoegd.
 • U kunt met deze workspace verder werken om bedrijfswaardeberekeningen van specifieke complexen te maken.

Voor wie?

Financieel managers, controllers, administratief medewerkers en (huur)beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het meerjarenbeleid of onderdelen hiervan.

Data

 • 19 en 26 september en 3 en 10 oktober 2019, Almerenog enkele plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland
Delen: