Workshop FMP verschillenanalyse bedrijfswaarde

Bouw een nieuwe bedrijfswaarde op

U kunt weer de verschillenanalyse met behulp van Financiële MeerjarenPrognose (FMP) uitvoeren. Onder begeleiding van een vakkundige FMP-consultant leert u door verwerking van de nieuwe gegevens (begroting 2016) een nieuwe bedrijfswaarde op te bouwen per ultimo 2018. Stap voor stap wordt u hierbij ondersteund.

De hele verschillenanalyse bestaat uit vijf stappen. U kunt in stap 1 en 2 de effecten van deze voorraadmutaties verwerken met FMP. Tijdens het jaarrekeningtraject kan NCCW met een analyse de bedrijfswaarde-effecten van toekomstig beleid en financiële scenario's inzichtelijk maken. De stappen 3, 4 en 5 kunt u zelf uitvoeren met behulp van afgeleide varianten.

In deze training kunt u de stappen 3, 4 en 5 in trainingsverband uitvoeren. In de training begeleidt onze specialist u bij het klaarzetten van de juiste tabellen en varianten.

Voorafgaand aan deze training zal NCCW de stappen 1 en 2 voor u uitvoeren voor een vast tarief van € 1.850 exclusief btw.

Programma

  • Uitvoeren van verschillenanalyse met behulp van Financiële MeerjarenPrognose
  • Opbouwen nieuwe bedrijfswaarde na verwerking nieuwe gegevens

Leerresultaten

  • U kunt na verwerking van de nieuwe gegevens een nieuwe bedrijfswaarde opbouwen per ultimo 2018.

Voor wie?

Mensen die al ruime ervaring hebben met FMP.

Delen: