Cursus Splitsen van gebouwen

Beïnvloed en wijzig aktes

Goed VvE-beheer begint bij een goede splitsingsakte en een goed splitsingsreglement. In de splitsingsakte wordt de basis gelegd voor goed VvE-beheer en een prettig woonklimaat binnen de VvE.

In een splitsingsreglement zijn onder andere de aandelen en breukdelen per appartementsrecht aangegeven. In de tekening staan tevens de grenzen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten. Zo weet iedere eigenaar wat zijn of haar ‘aandeel’ is in de gemeenschap. Als verkopende en/of beherende partij is het van groot belang dat u betrokken bent bij de splitsing van uw gebouw.

Aanpak

De training Splitsen van gebouwen geeft u inzicht in het splitsen van nieuwe en bestaande complexen. Het wijzigen van bestaande aktes is lastig, maar wel mogelijk. U ontdekt wat de mogelijkheden zijn en hoe u dat kunt doen. Daarnaast gaat u aan de slag met het opzetten van aktes met verschillende hoofd- en ondersplitsingen.

In de training staat de praktijk centraal. Bij voorkeur wordt gewerkt met uw eigen splitsingsaktes en uw eigen –reglement. Bijvoorbeeld een splitsingsakte en een splitsingstekening van een complex of een set bouwtekeningen.

Voorbereiding

Voorwaarde voor deelname aan de training Splitsen van gebouwen is dat u (basis) kennis heeft van het appartementsrecht.

Programma

Splitsingsakte

 • Onderdelen van de akte en tekening
 • Stappen om te komen tot splitsing
 • Opbouw van een splitsingsakte
 • De splitsingstekening
 • De statuten
 • De modelreglementen

De praktijk

 • De rol van de notaris
 • Het passeren van de akte
 • Een Kopersvereniging begeleiden
 • Een Vereniging van Eigenaren opzetten
 • De eerste vergadering
 • De te maken afspraken met nieuwe eigenaren

Leerresultaten

 • U weet wat u moet doen bij het splitsen van een gebouw, grond en water.
 • U weet waaraan een splitsingsakte moet voldoen, zodat het beheer goed kan worden uitgevoerd.
 • U hebt inzicht in de verschillende rollen van betrokkenen bij het opzetten van een splitsing.
 • U kunt een splitsing verzorgen van aanvraag tot splitsing tot en met de controle van de opgemaakte akte van de notaris
 • U hebt inzicht in de gevolgen die uw keuzes in de akte voor toekomstige bewoners kunnen hebben.
 • U kunt een tekening en een akte lezen en beoordelen.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de verkoop en het splitsen van appartementsrechten. Minimaal is basiskennis van VvE-beheer vereist en ervaring in VvE.

Relevante blogs

“Sparren, toetsen, delen en daardoor scherp blijven”

In 2015 sloot Inge van Beek, coördinator VvE-Beheer bij WonenBreburg, zich aan bij het platform VvE-beheerders omdat ze inspiratie en een klankbord zocht. “Wij leren van elkaar.”Het is meer dan alleen maar leuk dus?“Jazeker. Anders zou ik ook geen lid geworden zijn hoor. Zo’n lidmaatschap moet er we...

Verkopen van eigen bezit toch minder eenvoudig dan het lijkt?

Ook deze week weer is de huizenmarkt volop in het nieuws. Zo meld het kadaster maandag dat sinds 2009 het aantal verkopen in de eerste twee maanden nog niet zo hoog was geweest.Dezelfde dag was het bericht te lezen dat woningcorporaties in Amsterdam en Utrecht de huur fors verhogen om de verhuurders...

Corporatiewoningen verkopen: een vak apart?

Voor corporaties is de verkoop van woningen belangrijker dan ooit. Door de verhuurdersheffing, de Vestia-heffing en toegenomen bedrijfslasten hebben corporaties minder geld in kas om te kunnen investeren in nieuwe projecten. Verkoopopbrengsten zijn hierdoor van wezenlijk belang om de gewenste invest...

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit. Allerlei partijen worden...

Delen: