Bewonersbijeenkomsten

Weerstand tijdens bijeenkomsten benutten en weg met uw eigen spanning!

Daar staat u dan met uw goed uitgewerkte Sociaal Plan en doordachte projectplan voor de woningrenovatie. U steekt enthousiast van wal, maar niemand lijkt te (willen) horen wat u allemaal te bieden heeft als woningcorporatie. Na uw enthousiaste start hoort u alleen nog maar geklaag over wat de corporatie niet goed heeft gedaan. De vragenronde is ook weinig constructief en levert een lange lijst met openstaande vragen op. Bij het napraten krijgt u ook nog klachten over de gang van zaken en het vele gedoe met het project. Wat een negatieve energie!

Of stelt u zich de volgende situatie eens voor:

Daar staat u dan met uw goed uitgewerkte Sociaal Plan en doordachte projectplan voor de woningrenovatie. U steekt enthousiast van wal. Mensen herkennen de voordelen wel, maar zien toch op tegen de renovatie. U luistert naar de weerstand en laat het er zijn. Als u uiteindelijk met hen de bedachte oplossingen bespreekt lijken de meeste weerstanden overwonnen. 

En ja, natuurlijk is het een vervelende periode met gedoe voor bewoners, maar uw persoonlijke aanpak overwint die weerstand. De vragenronde gaat al niet meer over uw presentatie, maar over hoe de buurt straks na de renovatie zelf ook andere zaken kan aanpakken in hun vernieuwde buurt. Wat positieve energie!

Presenteren en begeleiden van bewonersbijeenkomsten

Corporaties verzorgen dagelijks presentaties aan hun bewoners. Een bewonersavond kan bijvoorbeeld gaan over onderhoudswerkzaamheden of renovaties, over woningbezichtigingen met groepen huurders, over nieuwe werkwijzen of over een idee dat u wil toelichten aan uw participanten of stakeholders.

Wanneer u bij de corporatie werkt staat u al snel voor een groep. En dat is altijd spannend. Want hoe brengt u de inhoudelijke boodschap goed over en kunt u goed aansluiting vinden bij de doelgroep.

Tijdens deze training Bewonersbijeenkomsten gaat u aan de slag met de principes van overtuigend presenteren en begeleiden, presentatievaardigheden, presentatievormen. U leert wat u zelf nodig heeft om ‘stevig’ voor de groep te staan en hoe u met weerstand kunt omgaan en deze constructief kunt benutten en ombuigen.

Aanpak

Voorafgaand aan de training bereidt u een korte presentatie van maximaal 5 minuten voor. Deze presentatie oefent u tijdens de eerste trainingsdag met de trainer en uw medecursisten.

Programma

Dag 1) Presentatiekracht

 • Presenteren en/of begeleiden van bijeenkomsten
 • Weerstand herkennen, erkennen en managen
 • Voorbereiden van bijeenkomsten
 • Doelgroep bepalen en aansluiting vinden
 • Helpende en belemmerende overtuigingen
 • Eigen overtuigingen

Tussen dag 1 en 2 filmt u een eigen presentatie (ingepland of oefensetting). Vóór de 2e dag stuurt u de filmopdracht naar de trainer en ontvangt u persoonlijke feedback. Met de feedback scherpt u uw presentatie aan en bereidt u een presentatie voor de 2e dag voor.

Dag 2) Op het podium

 • Presentatievaardigheden
 • Activerende presentatievormen
 • Inzet van presentatiemiddelen
 • Do’s & don’ts bij presentaties
 • Bewust werken met lichaamstaal 
 • Uw eigen authentieke stijl van presenteren 
 • Individuele leerpunten en aandachtspunten

Leerresultaten

 • U bent bewust van uw eigen authentieke stijl van presenteren en kunt deze effectief inzetten.
 • U bent zich bewust van beperkende overtuigingen en kunt deze bij uzelf ‘managen’.
 • U kent verschillende presentatievormen, middelen en materialen en kunt deze effectief inzetten.
 • U staat met zelfvertrouwen voor een groep.
 • U kunt door gedrag, houding en de inhoud onderling af te stemmen op een stevige, overtuigende en consistente wijze presenteren.
 • U kunt uw boodschap helder overbrengen.
 • U weet hoe u een constructieve sfeer kunt creëren bij elk onderwerp.
 • U (h)erkent groepsdynamiek en kunt hier effectief op anticiperen.
 • U kunt weerstand in groepen herkennen en ombuigen in kansen.
 • U kunt lastige vragen uit de groep positief waarderen en hier rustig op inspelen.

Voor wie?

De training Bewonersbijeenkomsten is voor iedereen die op een creatieve manier zijn bewoners en publiek wil leren betrekken en interactieve, doelgerichte presentaties wil leren geven.

De training is ook zeer geschikt voor medewerkers die presentaties verzorgen voor bewoners en/of stakeholders en willen leren de weerstand van het publiek of eigen beperkende overtuigingen willen te managen. Uiteraard is de training ook passend voor leidinggevenden, beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers die regelmatig presentaties verzorgen in hun organisatie.

Data

 • 22 april en 20 mei 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 16 november en 14 december 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

De rol van de bewonerscommissie bij herstructurering

Iedere corporatie heeft te maken met herstructureringsprojecten. Zo ook Mijande Wonen. Hun slogan ‘Samen maken we het verschil!’ is niet alleen theorie, want de leden van de bewonerscommissie volgden de training ‘Je rol als lid van de bewonerscommissie’ om “zo een goede gesprekspartner te zijn voor...

Hoe kom ik met die bewoners in contact?

“Ik wil contact. Geen afstand.” Kent u het liedje van Frank Boeijen nog? Ik krijg het spontaan in mijn hoofd.Recent gaf ik weer een training Sociale Projectbegeleiding. En wat mij altijd opvalt, hoe ervaren medewerkers ook zijn, is dat er één uitdaging universeel is bij renovatie -en sloopprojecten...

Terug aan de slag op anderhalve meter

Na maanden van zoomen, teamen, facetimen en skypen was ik echt wel blij dat er vanaf juni ook weer mensen in trainingen écht bij elkaar mochten komen. In juni was er nog een maximum aantal mensen per locatie en per juli is dat maximum ook vervallen.Op anderhalve meterDe eerste keer in juni terug in...

Waar eindigt de inspraak van een huurder bij dringende werkzaamheden?

Het overgrote deel van de huurders van woningen legt de verhuurder geen strobreed in de weg bij het verrichten van dringende werkzaamheden. Sterker nog, geregeld ‘staat de koffie klaar’. Toch kent iedere verhuurder wel een (voormalig) “kritische” huurder die bij elke dringende (controle)werkzaamheid...

De corporatie als groot-eigenaar in de VvE: wat is haar rol?

Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een groot-eigenaar in VvE’s? Wooncompagnie wilde meer kennis op dit vlak. Coördinator Conny Kamerling volgde detraining De groot-eigenaarsrol in de VvE: “Het was praktisch, toegankelijk en interactief. Precies wat we voor ogen hadden.”Waarom dez...

Corporaties in het nieuws: de leefbaarheid holt achteruit

De corporaties staan weer volop in het nieuws. Afgelopen week waren er twee thema’s die zelfs het landelijke nieuws haalden.Het eerste thema is leefbaarheid. Die holt achteruit en vooral de woonoverlast neemt sterk toe in wijken en buurten met sociale huurwoningen. De feiten uit het onderzoek van Ae...

Handboek Woonconsulent: Een must have voor de corporatieprofessional.

Zegt iemand: ‘Ik ben woonconsulent’, dan is een logische wedervraag: ‘Wat doe je dan precies?’De functie woonconsulent komt bij de meeste woningcorporaties voor, maar de functie-inhoud verschilt van corporatie tot corporatie. Taken lopen uiteen van verhuur tot huurincasso, van overlastzaken en leefb...

Wat doe je als de hele wijk in opstand komt bij een woningtoewijzing?

Een straat, flat, buurt of wijk die in zijn geheel in opstand komt als bekend wordt wie een “nieuwe” huurder is. Lang niet iedereen is overal welkom. Dat was al zo toen ik in 2003 in de sector kwam. En in mijn 16 jaar ervaring zijn de wijkopstanden tegen de komst van nieuwe bewoners helaas niet op e...

Een beetje meer betutteling graag!

3 redenen om je als verhuurder te bemoeien met hoe je huurders wonenIk zal maar met de deur in huis vallen. Ik ben een voorstander van actieve bemoeienis door corporaties met hun huurders. Onder meer door regels en woonafspraken te maken en huurders hierover goed voor te lichten. En daarbij hoort da...

“Als je je harnas afgooit kun je veel beter verbinden”

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder bij Waterweg Wonen, rolde na een studie bouwkunde in de corporatiewereld. Onlangs volgde ze het seminar ‘Terug in Verbinding’. “De bijzondere, authentieke verhalen die ik hier gehoord heb, zorgen ervoor dat ik morgen nóg weer een tandje harder loop.”Bouwkunde e...

Presenteren tijdens bewonersbijeenkomsten: help!

Als medewerker Wonen is Elke Geurts van woningcorporatie De Huismeesters aanspreekpunt voor bewoners. Soms zijn dat een-op-eengesprekken, soms gaat ze in gesprek met een groep bewoners.De training Bewonersbijeenkomsten gaf haar een goede basis. “Ik weet nu: ik heb de kennis, dus het komt wel goed.”C...

Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

Ook uit het recente onderzoek van Rigo blijkt het. Er zijn meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen. Eigenlijk uit alle recente artikelen over de leefbaarheid in wijken met sociale woningen, blijkt wel duidelijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door ee...

“Een stichting is veel slagvaardiger dan een vereniging”

Vallei Wonen is sinds 1 februari geen woningbouwvereniging meer met leden, maar een stichting. Directeur-bestuurder Marcel Meulen én de voormalige leden zijn er blij mee. “We hebben samen alle tijd en ruimte genomen die nodig was – een half jaar – om dit te kunnen realiseren.”Van vereniging naar sti...

Bewonersbijeenkomsten zónder klotsoksels?

bewonersavond corporatie voorbereiden

Natuurlijk begin je goed voorbereid aan je presentatie over de renovatie bij de bewonersbijeenkomst. Maar dan gebeurt het: Er ontstaat een gespannen sfeer in de groep en de mensen in de groep zitten dus echt niet te wachten op je boodschap… Wat je ook zegt, het komt niet aan.En ja hoor. Dan is er we...

“Meer vooruitkijken en projectmatig werken”

Verdieping, verbreding, van reactief naar proactief reageren en dus naar vooruitdenken, de regie pakken. Het kwam allemaal aan bod tijdens de leergang die de gebiedsconsulenten van Stadlander volgden. “Het was pittig voor de deelnemers maar heeft veel opgeleverd”, aldus Brigitte Broijl, manager Gebi...

Kijkt u al uit naar uw volgende bewonersbijeenkomst?

Ik zit in een grote kantine in een school in Amsterdam Noord. Mijn collega geeft een presentatie aan een groep van 95 bewoners. Ik ben aanwezig om haar van feedback te voorzien op haar presentatievaardigheden. Ik ben onder de indruk. Ze staat haar mannetje. Of letterlijk, ze gaat met regelmaat zitte...

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

De werkdruk voor woonconsulenten, sociaal adviseurs, wijkconsulenten, medewerkers klant, klantadviseurs, wijkadviseurs of medewerkers sociaal beheer, neemt enorm toe. Het aantal overlastzaken en problemen met zorgwekkende huurders blijft maar stijgen, blijkt uit de corporatiemonitor van brancheorgan...

“Mijn beleidsplan werd in één keer goedgekeurd”

Stefan Wiljouw, nu nog huismeester/wijkbeheerder maar binnenkort leefbaarheidsconsulent bij TBV Wonen in Tilburg, volgde de training Verdieping Woonprofessional. “Het geeft me extra bagage. Ik heb er echt veel aan.”Gefeliciteerd! Promotie. Zin in zeker?“Dank je. Ja, heel veel zin in. Ik ben bij TBV...

"Leden van het Platform Woonconsulenten denken met elkaar mee. Dat is fijn"

Tanja Adelerhof maakte in 2013 bij GroenWest de overstap van directiesecretaresse naar woonconsulent. Ze vergaarde inhoudelijke kennis en sloot zich daarna aan bij het platform Woonconsulenten. “Ik ga met veel plezier naar de bijeenkomsten.”Een bijzondere carrièreswitch. Vertel“Het was voor mij zelf...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Delen: