Leergang Volkshuisvesting

Maak werk van wonen en ontwikkel uzelf blijvend!

Wonen in Nederland is uniek. U bent bekend met de grote thema’s die er leven in de corporatie waar u werkt. U kijkt inmiddels al anders naar termen als woningnood en kwalitatief wonen. U bent wakker en ziet uzelf ongeacht uw functie liever als onderdeel van een oplossing dan onderdeel van een probleem. 

Maar de veranderopgaven gaan lastig. Op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau. In uw organisatie wordt samengewerkt om thema’s als beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit op te pakken en uit te werken. Welke rol pakt u hierin? Niks is zo makkelijk als het hebben van een mening. En het maken van keuzes wordt heel lastig als u echt doorgronde kennis hebt van de uitdagingen die er anno 2021 rondom het thema wonen zijn. 

U bent een Volkshuisvester!

De volkshuisvesting heeft de komende jaren wel een veranderopgave te gaan. Wilt u onderdeel zijn van de oplossingen voor lastige thema’s? Dan bent u bij de Leergang Volkshuisvesting aan het juiste adres.

Tijdens de leergang gaat u aan de slag met een breed scala aan onderwerpen, en alle thema’s draaien om de onderwerpen Klant, Pand, Rendement en Organisatie. 

Of u nu uw kennis op het gebied van de 'Pand uitdagingen' wilt verbreden, de klantbenadering wilt aanpakken, digitalisering wil vormgeven of meer wilt leren over het financiële kader van uw corporatie. 

In deze meerdaagse leergang komen de onderwerpen aan de orde. Zo kun u na de leergang de corporatiesector en de ontwikkelingen in de sector beter doorgronden en begrijpen. De sector verandert namelijk zo snel én dit geeft kansen voor u. Welke kant op wilt u mee veranderen? U gaat op zoek naar inspirerende mogelijkheden in uw eigen werk.

De corporatiemedewerker van de toekomst

De corporatiemedewerker van de toekomst is in control over zijn of haar loopbaan pad. Bij die controle past een set van vaardigheden en het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling. In deze leergang oefent u met de inhoudelijke vraagstukken van het vak maar gaat u daarnaast ook reflecteren op de wijze waarop u deze kennis actief kunt vertalen binnen uw organisatie. 

Heeft u de wens om in uw organisatie op elk niveau mee te kunnen praten over de ontwikkelingen in de sector en uw eigen organisatie? Wilt u goed beslagen ten ijs met gedegen kennis rondom klant, pand en rendement? En wilt u in uw organisatie de juiste vragen op het juiste moment kunnen stellen? Dan ontmoeten we je graag bij de Leergang Volkshuisvesting.

Programma

Dag 1) Werken aan de toekomst met tevreden klanten, kwalitatieve panden en het juiste Rendement

Tijdens de eerste lesdag ga je aan het werk met de driehoek Klant-Pand-Rendement.
U brengt samen met uw medecursisten de uitdagingen van uw organisatie en van u persoonlijk in beeld. Daarnaast gaat u op zoek naar de toekomstige uitdagingen van klantbediening, woningkwaliteit en het zijn van goed rentmeester. U duikt in termen als SVB, assetmanagement en onderzoekt van uw eigen organisatie onderdelen in de begroting en de MJOB. U wisselt kennis uit op deze onderwerpen en verkrijgt inzicht in basis financiële vraagstukken.

In de middag leert U over de uitdaging van datakwaliteit en oefent u met de toepasbaarheid van datakwaliteit binnen uw functie. Na uw kennismaking met data science sluit u af met het onderwerp Digitalisering. De uitdaging van veel corporaties.
U sluit de dag af met het maken van een online bewonersreis voor een collega van een andere organisatie die ook deelnemer is en u gaat naar huis met feedback op jullie eigen website.

Dag 2) Toepasbare Corporatie wetgeving

U hebt in beeld welke basiswetgeving waarbij hoort. De Woningwet, het Huurrecht, de Huisvestingswet en de Wet op het Overleg tussen Huurders en Verhuurders vormen de basis van het werken in een corporatie. Alleen is het lastig om in het dagelijkse werk ook de directe toepasbaarheid van al deze onderwerpen in te bedden. Wat kan er nu wel en niet en welke rol neemt u daarin?

In deze trainingsdag oefent u met verschillende vormen van toepasbare wetgeving. Zo duikt u in:

 • Het Huurrecht en onderzoekt u mogelijkheden in uw huurcontracten
 • De Woningwet en bekijkt u de achtergrond van termen als Passend Toewijzen en Wonen
 • Leefbaarheid & het woningwetkader wat er is
 • De weigeringsgronden van nieuwe huurders en de discussie over beschikbaarheid.

Naast kennismaking met het Huurrecht, de Woningwet en de Overlegwet haalt u uit deze dag meer. U leert namelijk om wetgevingskennis direct toepasbaar te maken voor werkprocessen binnen uw organisatie en leert kansen ontdekken in werkprocessen.

Dag 3) Verdiepen in de Woningmarkt

Verdiepen op de huidige stand van zaken in de woningmarkt en eventueel woningwet.

Dag 4) Organisatie, Structuur en Kwaliteit

Zoveel corporaties en zoveel verschillende organisatiemodellen. Hoe komt het nu dat iedere organisatie een eigen kleur bekend als het gaat om de inrichting ervan? En welke organisatiemodellen zijn er allemaal?

Verschilt het nog of u werkt bij een grote of kleine corporatie of een plattelandsgebied of stedelijk gebied? 

In de ochtend duikt u eerst in de wereld van organisatiemodellen en structuren. U bekijkt de voor- en nadelen van keuzes, onderzoekt welk model uw corporatie erop nahoudt en beoordeelt met uw medecursisten of alle verschillen nu ook daadwerkelijk iets betekenen voor uw kwaliteit en rendement.

In de middag gaat u aan de slag met het onderwerp Kwaliteit en Duurzaamheid. In eerste instantie maakt u een verdiepingsslag op hoe er samenhang zit tussen vastgoedbeleid en (planmatig) onderhoud. Daarnaast vergroot u uw inzicht op de invloed van klantwensen in dit beleid. U maakt kennis met beeldkwaliteit en de vertaling van alle onderhoud gerelateerde onderwerpen in uw organisatie.

Dag 5) De toekomst in met je klanten: over Woongeluk & Woonbeleving

Hebben corporaties over 20 of 30 jaar nog bestaansrecht? En op welke wijze zorgt u optimaal voor uw kerntaak terwijl u maatschappelijke prestaties niet uit de weg gaat.

In de ochtend gaat u aan de slag met alles omtrent bewoners. Hoe betrekt u bewoners bij beleid en beheer? Welke digitale kansen liggen hier? En hoe zorgt u voor extra aandacht voor woningzoekenden? U kijkt vanuit een sociologisch perspectief naar wijken en vraagstukken als leefbaarheid en sociale activering.

In de middag maakt u kennis met de psychologie van schaarste en maakt u de koppeling tussen woon en werkgeluk. U onderzoekt de demografie van uw eigen bewonersbestand en gaat bekijken hoe u de schaarste theorie kunt toepassen in uw eigen organisatie. Daarnaast maakt u kennis met de filosofie van woongeluk die uitgaat van uw werkgeluk. U brengt in beeld wanneer u uw werk optimaal uitvoert en hoe dat bijdraagt aan uw werkgeluk en maakt een vertaling naar de kansen om het woongeluk van uw huurders te vergroten.

Afronding & Regieplan presentatie

Tijdens de laatste ochtend geeft u een presentatie van de eindopdracht

U laat concreet zien welke stappen u gaat zetten om bij te dragen aan verandering in de volkshuisvesting. Samen met uw collega’s ontvangt u uw diploma en rond u feestelijk de leergang af.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de leergang vind een intake plaats met de hoofddocent en uw leidinggevende over de kaders van uw eindopdracht. Deze intake vindt online of telefonisch plaats. Daarnaast maakt u een kennismakingsopdracht die u meeneemt op dag 1.

Leerresultaten

 • U bent bekend met alle actuele ontwikkelingen in de Volkshuisvesting
 • U denkt proactief na over klantverbeteringen
 • U heeft in uw eigen organisatie zicht op ontwikkelingen op de belangrijkste thema’s
 • U heeft inzicht in mogelijkheden voor uw organisatie in een werkproces dat direct op u van toepassing is.
 • U heeft een persoonlijke visie gevormd op thema’s als beschikbaarheid en leefbaarheid binnen uw organisatie;
 • U bent bekend met de belangrijkste regelgeving voor woningcorporaties;
 • U weet hoe deze regelgeving u beperkt en ook kansen biedt
 • U kent de belangrijkste bedrijfseconomische en markttechnische ontwikkelingen zijn;
 • U heeft inzicht in het functioneren van uw eigen organisatie en bent in staat een jaarplan, begroting en jaarverslag met andere ogen te lezen;
 • U weet als nieuwe medewerker snel u weg door de gehele organisatie te vinden
 • U werkt na deze training actief mee aan de verbeteringen die de Volkshuisvesting nodig heeft
 • U begrijpt het functioneren van uw organisatie beter
 • U staat in uw organisatie steviger in uw schoenen en durft de lastige vragen te stellen
 • U bent zichtbaarder geworden in uw eigen organisatie.

Voor wie?

Bent u werkzaam in de corporatiesector en heeft u de wens uw kennis te verbreden, een pro actieve houding, en de inzet om uw organisatie een stapje verder te helpen? Dan is de Leergang Volkshuisvesting een prima keuze. Tijdens deze opleiding gaan we aan de slag met verschillende lastige onderwerpen die spelen in het werkveld van de corporatie.

Kortom deze opleiding is geschikt voor iedereen die een functie vervult binnen de corporatiesector én ambitie heeft om de volkshuisvesting een stap verder te brengen.

NB. Het is een vereiste dat je de training Oriëntatie volkshuisvesting of de Actualiteiten Volkshuisvesting hebt gevolgd voorafgaand aan de Leergang Volkshuisvesting.

Data

Geen data's gevonden

De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Overlast: Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Dat corporaties worstelen met overlast, blijkt wel uit het grote aantal deelnemers aan trainingen. Jaarlijks zien we honderden mensen tijdens een open of incompany training waarin overlast een centraal thema is, zoals de training Woonoverlast effectief aanpakken,de training Gedragsaanwijzing in de p...

Maak afspraken SMART! Behalve als je dochter wil fietsen.

Onze dochter had laatst afgesproken met haar volleybalteam dat ze op de fiets naar de wedstrijd zouden gaan. Maar, als het zou regenen moesten ze wel met de auto worden gebracht. En als het te hard waaide ook.De voorwaarde van de regen was makkelijk. Het regent wel of niet. Dat is lekker zwart-wit....

Gaat u deze zomer ook vakantie-thuizen verhuren?

Dit jaar gaan we massaal thuis op vakantie. Of tenminste, veel mensen blijven in Nederland. De aanleiding is met Corona natuurlijk niet leuk, maar het geeft wel te denken. Want zouden veel van uw huurders ook het gevoel kunnen hebben dat ze thuis op vakantie kunnen? Is hun huis een thuis voor ze?Het...

Delen: