MBO vakopleiding Sociaal Wijkbeheerder

met officieel MBO diploma

Als medewerker wijkbeheer ben je de ogen en oren van jouw woningcorporatie in de wijk. Je houdt toezicht, let op de leefbaarheid, lost conflicten op en voert kleine reparaties uit. Kortom: je werkt in de voorste linie van de corporatie. De functie van medewerker wijkbeheer wordt niet altijd op de juiste manier gewaardeerd.

Daarom hebben FLOW en Kjenning in samenwerking met ROC Zadkine een officieel erkende MBO-opleiding wijkbeheer ontwikkeld om de functie een betere status te geven. Deze opleiding leidt je op tot een allround wijkbeheerder en geeft je, naast een betere vakbekwaamheid, ook meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Opzet
De opleiding duurt één jaar. In dat jaar heb je ongeveer 40 lesdagen waarin je praktisch en theoretisch leert en waarin je de kans krijgt om van collega-wijkbeheerders te leren. Daarnaast wordt je dagelijkse werk onderdeel van de opleiding: werken en leren ineen!

De opleiding wordt in samenwerking met de ROC Zadkine aangeboden. Binnen de opleiding verzorgt Kjenning de volkshuisvestelijke onderdelen.
Subsidie Praktijkleren
Doordat je met de opleiding een officieel erkend MBO-2 diploma kunt behalen, kan jouw werkgever gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren. Hierdoor zijn de opleidingskosten minimaal.

Inschrijven
Inschrijven voor deze opleiding kan via Kjenning. Wij stemmen dat verder voor je af met Zadkine.

Of zoek je een korte gerichte opleiding?
Misschien is de stap naar een MBO-2 diploma nog te groot of kost deze opleiding nog teveel tijd. De korte Praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester biedt dan wellicht een goede opstap met gerichte kennis en vaardigheden voor je functie.

Programma

Toezicht houden

 • Voorbereiden en uitvoeren van een wijkinspectie of wijkschouw
 • Toezicht houden binnen de wijk of buurt
 • Efficiënt rapporteren van onregelmatigheden
 • Toezichthouden op derden die voor jouw organisatie werkzaamheden uitvoeren (groenbeheer, schoonmaakwerkzaamheden)

Optreden bij incidenten en calamiteiten

 • Corrigerend optreden
 • Hulp verlenen
 • De wettelijk toegekende bevoegdheden
 • Uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden
 • Informeren en verwijzen van mensen
 • Uitvoeren van (ondersteunende) administratieve werkzaamheden
 • Voorlichting geven

Sociaal en technisch beheer

 • Toezicht naleving gedragsregels
 • Aanspreken huurders
 • Verzorgen van eenvoudig onderhoud
 • Signaleren/oplossen onregelmatigheden

Informatievoorziening en wijkontwikkeling

 • Inventariseren “wat er speelt” in de wijk
 • Onderwerpen bepalen voor een wijkplan

Communicatieve vaardigheden (ondersteunend aan alle andere thema’s)

 • Omgaan met agressie
 • Sociale vaardigheden
 • Omgaan met verschillende culturen
 • Conflicthantering

Volkshuisvesting

 • Recente ontwikkelingen en trends binnen de sector
 • Basisregels binnen het huurrecht en de mogelijkheden die de regels bieden binnen jouw werkzaamheden

Leerresultaten

 • Je kunt een wijkinspectie uitvoeren
 • Je kunt gericht toezicht houden
 • Je weet hoe je moet handelen bij calamiteiten en incidenten
 • Je kunt meldingen afhandelen
 • Je weet zorg te dragen voor kwaliteit
 • Je kunt omgaan met problemen en conflicten
 • Je kunt omgaan met verschillende culturen
 • Je kunt veilig en milieubewust werken
 • Je kunt rapporteren over uitgevoerde werkzaamheden
 • Je communiceert helder en duidelijk
 • Je kunt samenwerken
 • Je weet hoe je een relatie kunt opbouwen met andere partijen in de wijk (bewonersgroeperingen, politie, zorginstellingen)

Voor wie?

Startende wijkbeheerders of huismeesters of medewerkers die een dergelijke rol willen gaan vervullen.

Relevante blogs

Hoe blijft Almelo Schoon, Heel & Veilig?

Henko Wriede is medewerker Wijkbeheer bij Woningstichting Sint Joseph te Almelo. In 2016 was hij deelnemer van de praktijkopleiding Sociaal wijkbeheerder en huismeester. Hij vertelt over zijn werk, zijn wijken en zijn uitdagingen. De grote groep deelnemers, 10 man en 2 vrouw sterk, luistert aandacht...

“Naast meer kennis is de samenwerking verbeterd bij SOR Rotterdam”

SOR uit Rotterdam is een seniorencorporatie. De gemiddelde leeftijd van de huurders is 75 jaar. Dat betekent voor de huismeesters dat naast technische, inhoudelijke kennis ook sociale vaardigheden belangrijk zijn. “Tegenwoordig is een huismeester soms bijna een vertrouwenspersoon”, aldus Ruby Verboo...

Marjolein van Klaveren (Woonbron): “Er is veel meer inzicht, overzicht en kennis”

De eerste groep van de in totaal rond de 60 complexbeheerders van woningcorporatie Woonbron heeft net het mbo-diploma Complexbeheerder in ontvangst genomen. “De complexbeheerders zijn de spil in de wijk, dan moet je ze als organisatie de instrumenten geven om hun functie goed uit te kunnen oefenen”,...

Voor 90% van de overlastgevallen werkt de oude aanpak niet meer...

In het overlastvak kun je verschillende aanpakken kiezen. Onze huisadvocaat promootte in de jaren 90 vooral de methode “Keihard aanpakken” Met het motto: Je zou er maar naast wonen. Dus niet pappen en nathouden, maar waarschuwen en als dat niet helpt, ontruimen! Dan ga je maar een jaar op de camping...

De Sociale Spil in de Kolenkit heet Alime!

“Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Alime Kaya, wijkbeheerder bij Rochdale.” We zitten aan tafel bij Alime die vol pit en passie over haar werkgebied vertelt aan de deelnemers van de Praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester. We zijn te gast bij Rochdale om te zien hoe wijkbeheer...

Een thuis? Dat vraagt om woonvaardigheden!

Op een station in het noorden van het land zie ik ze zitten op een bankje. Een moeder, vader en drie jonge kinderen. Niets bijzonders zou je zeggen. Ik raak met hen in gesprek. Al snel blijkt dat ze op de vlucht voor het geweld zijn. De afgelopen maanden zijn ze van de ene plaats naar de andere gega...

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Volgens het CBS ervaart 35 % van de huishoudens jaarlijks overl...

Indianenverhalen over leefbaarheid: Paniek om niets!

Na alle indianenverhalen over de taak van corporaties bij leefbaarheid is de conclusie dat er weinig tot niets is veranderd. Leefbaarheid is en blijft een kerntaak van corporaties.Wel moeten ze hun werkzaamheden afstemmen met gemeente en bewonersorganisaties. Maar het zou zorgelijk zijn als dat wel...

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Als u werkzaam bent op het gebied van leefbaarheid weet u zelf vaak wel dat uw werk enorm bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de corporatie. Maar hoe toont u dat nu aan? Dat kan een uitdaging zijn. En als u dat niet heel helder en concreet kunt aantonen, bent u bij een bezuinigingsdiscussie snel...

Kennis van huurrecht verplicht voor iedere corporatiemedewerker?

Binnen de MBO Opleiding Wijkbeheerder verzorgen wij onder andere het onderdeel "Basis huurrecht".Ook in die opleiding ontmoeten we medewerkers die vol enthousiasme met hun vak bezig zijn. Zij luisteren met interesse naar onze verhalen. Zelfs als die over Huurrecht gaan. Maar... die verhalen dienen w...

Delen: