Organisatie & Ontwikkeling

Ontwikkelen doen we altijd samen. Of het nu gaat om opleidingen of andere vormen van organisatieontwikkeling. Het gaat altijd samen. Samen met de opdrachtgever en  de medewerkers. En daarbij laten we ieder mogelijk zelf in de regie, sluiten we aan hun de eigen visie, eigen werkwijze en (soms weerbarstige) dagelijkse praktijk.

De medewerkers zijn tenslotte de professionals die de ontwikkelingen moeten realiseren, maar ook de kennis en ervaring uit hun eigen praktijk hebben. Bij dit proces ondersteunen we waar nodig met onze rijke kennis en ervaring van het ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties op alle niveaus, daar waar nodig ondersteund met instrumenten.

De kwaliteiten en talenten van medewerkers zijn daarbij vaak het vertrekpunt. Medewerkers leveren namelijk de beste prestaties en ervaren het hoogste werkgeluk wanneer ze gemotiveerd zijn, voldoende inspanning leveren en hiernaast aangesproken op de competenties die het beste bij ze passen. Zo doen we alleen datgene wat echt helpt, nodig is en met een blijvend resultaat.

Doelgericht en resultaatgericht ontwikkelen

Bij onze trajecten rondom organisatieverandering maken we gebruik van verschillende modellen en zienswijzen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Veranderkwadranten Berenschot
  • Caluwe
  • Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)
  • 7s Model van McKinsey
  • Rijnlands denken
  • Verdraaide Organisaties

Om talenten, competenties en resultaten inzichtelijk te maken, met elkaar te verbinden en te komen tot concrete ontwikkeladviezen zetten we ook diverse gekwalificeerde tools en instrumenten in als dat nodig is. Zo is Kjenning onder andere gecertificeerd voor inzet van talentenscans, ontwikkelassessments, DISC-testen en een methode voor het meten en ontwikkelen van Digitale Vaardigheden.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Meer informatie over de verschillende instrumenten vindt u aan de linkerzijde van deze pagina. Voor een vrijblijvend gesprek over uw situatie of uw (organisatie)ontwikkelvraag kunt u met onderstaand formulier contact opnemen.

Informatie aanvragen