Coachen

"Coachen: Het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren" - Whitmore 2002.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarin iemand werkt aan een persoonlijk doel of probleem. Coaching helpt een medewerkers bewuster te worden van zijn/haar eigen houding, gedrag en overtuigingen om op die manier het beste uit zichzelf naar boven te halen. Door het bespreken van werksituaties en/of het doen van oefeningen/opdrachten worden ze geconfronteerd met hun eigen gedrag en hierop geprikkeld en uitgedaagd.

Voorbeelden van ontwikkelvragen waarbij coaching effectief is:

"Ik hoor van mijn collega’s dat ik vaak goede ideeën heb, maar door mijn onzekerheid durf ik dat niet altijd te uiten. Hoe kan ik zelfverzekerder worden?"

"De werkdruk is groot en ik kom te vaak aan belangrijke werkzaamheden niet toe. Hoe kan ik mijn werk beter organiseren?"

"Ik ben ontevreden over mijn loopbaan, maar weet niet zo goed wat ik wel wil. Hoe krijg ik hier meer duidelijkheid over?"

"De samenwerking tussen mij en sommige collega’s loopt niet soepel. Wat kan ik doen om de samenwerking weer prettiger te laten verlopen?"

"Ik geef leiding, maar ik heb niet het gevoel dat ik ‘grip’ heb op mijn medewerkers. Welke tools kan ik daarvoor gebruiken?"

Coaches

Kjenning beschikt over een uitgebreid team met professionele coaches met bewezen ervaring in zowel de corporatiesector als ook daarbuiten. Eventuele referenties van onze coaches zijn op verzoek beschikbaar.

Aanpak

Door te kiezen voor een individueel traject kan maatwerk geboden worden. Gemiddeld genomen duurt een coaching traject 5 sessies van ca. 1,5 uur met in de tussenliggende periode persoonlijke opdrachten. Op basis van het intakegesprek kunnen we een goede inschatting maken van het te verwachten aantal sessies.

Coaching, een traject in vijf stappen
  1. Intake gesprek (vrijblijvend) 
  2. Korte intake met direct leidinggevende (optioneel)
  3. Uitvoeren sessies 
  4. Tussentijdse evaluatie (met direct leidinggevende)
  5. Afronding

Intake gesprek (vrijblijvend)
Voorafgaande aan de coaching plannen we een live intakegesprek met de beoogd coach en coachee. In dit gesprek besteden we aandacht aan het doel, de motivatie (willen) en de persoonlijke klik. Dit zijn de voorwaarden voor een succesvolle coaching.

Allereerst wordt de probleemsituatie of ontwikkelvraag verder onderzocht en scherper afgebakend. Hoe gaan de dingen nu, waar zitten de knelpunten en hiaten en wat zijn de gewenste resultaten. Ook staan we stil bij de motivatie om zich te ontwikkelen (willen). Moet de coachee veranderen terwijl hij/zij daar zelf niet voor kiest, dan is de kans op succes relatief klein. Verder besteden we aandacht aan de persoonlijke klik tussen de beoogd coach en de coachee. Er wordt bepaald of een veilige werksfeer met open communicatie is gecreëerd die nodig is voor de volgende sessies.

Bij de afronding van het gesprek maken we concrete afspraken met betrekking tot het plan van aanpak, vertrouwelijkheid en de te verwachte resultaten. Hiervan ontvangt de coachee binnen een week schriftelijke bevestiging met daarin een specificatie van de investering. Bij een akkoord plannen we de sessies.

Korte intake met direct leidinggevende (Optioneel)
Bij sommige leervragen is het wenselijk om een direct leidinggevende te betrekken. Dit in verband met het verder verdiepen van de ontwikkeldoelen, het maken van bepaalde afspraken en eventuele ondersteuning vanuit zijn/haar rol. Mocht de leervraag aanleiding geven voor zo’n gesprek dan bespreekt de beoogd coach dit met de coachee en wordt deze gepland.

Uitvoeren sessies
In de sessies gaan de coachee en de coach met de ontwikkelvraag aan de slag. Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van de vraag, plaatsvinden in een spreekkamer, on-the-job, tijdens een opdracht of buiten tijdens een wandeling. Tijdens deze sessie werken we onder andere vanuit de logische niveaus van Dillts & Bateson en kernkwadranten van Ofman.

Tussentijdse evaluatie
Na 3 sessies evalueren we de samenwerking en bepalen we voortgang in de ontwikkeling. Afhankelijk van de ontwikkelvraag doen we dit eventueel samen met de direct leidinggevende. Vanuit deze evaluatie kunnen we eventueel het plan van aanpak aanpassen en/of het traject bijsturen.

Afronding
Aan het einde van de sessies wordt de balans opgemaakt over de gerealiseerde ontwikkeling. Ook bepalen we eventuele mogelijke vervolgstappen om de ontwikkeling verder vorm te geven. Eventueel is de direct leidinggevende van de coachee hier bij aanwezig.

Meer informatie of aan de slag met uw medewerkers en organisatie?

Verschillende organisaties zijn reeds aan de slag gegaan met onze aanpak. Wilt u de mogelijkheden bespreken voor uzelf, uw team of uw organisatie? Vraag met onderstaand formulier een vrijblijvend gesprek aan.

Informatie aanvragen