Organisatie- en cultuurverandering

Cultuur is het geheel van gemeenschappelijke normen en waarden van een groep mensen en hun gedrag als uiting daarvan. Uit onderzoek en onze ervaringen weten we dat je mensen niet kunt veranderen, maar wel hun gedrag kunt beïnvloeden of in een andere richting kunt sturen. Routines die mensen al lang geleden hebben ontwikkeld en lang hebben kunnen volhouden, zijn lastig te doorbreken. Gedrag is wat je doet en wat je zegt. Dat doe je vanuit een opvatting en een overtuiging. ‘Zo doe ik dat, zo vind ik dat, zo gaan we hier met elkaar om!

Leidinggevenden cruciaal bij cultuur

Bij het ontstaan van een cultuur en dus het veranderen ervan is de rol van managers cruciaal. Zij hebben een voorbeeldfunctie bij het laten zien van gewenst gedrag en zijn verantwoordelijk voor het reageren op ongewenst gedrag. Als een manager een medewerker bijvoorbeeld niet aanspreekt op ongewenst gedrag, staat deze dit gedag in feite toe.

Cultuur veranderen

Bij het veranderen van een cultuur vertalen de lijnmanagers de algemene doelen van de cultuurverandering in specifiek te nemen acties binnen hun afdeling of team. Tegelijkertijd moeten zij zich bewust worden van hun persoonlijke leiderschapsstijl en de manier waarop zij met hun medewerkers omgaan. ‘Draagt mijn gedrag en de wijze waarop ik leiding geef bij aan de verandering die we als organisatie in willen zetten?’ is daarbij een leidende vraag.

Voor de individuele medewerker geldt dezelfde vraag: ‘Draagt mijn gedrag en de wijze waarop ik mijn werk doe bij aan de verandering die we als organisatie in willen zetten?’

Een cultuur die in jaren is opgebouwd verander je niet in een week. Bij een cultuurverandering kunnen o.a. sturingsmechanismen, opvattingen van managers en medewerkers, leiderschap en communicatie niet buiten beschouwing blijven (McKinsey).

Bij onze trajecten rondom organisatieverandering maken we onder andere gebruik van de modellen en zienswijzen van:

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Een persoonlijk (vrijblijvend) gesprek kunt u met het onderstaande formulier snel aanvragen.

Informatie aanvragen