Talentenscan

De grootste waarde van corporaties en andere organisaties wordt bepaald door de mensen: de medewerkers. De medewerkers zorgen er immers voor dat de woningen verhuurd worden, dat onderhoud uitgevoerd wordt en dat de huren geïnd worden. 

De mate van betrokkenheid en bezieling bepaalt hoe de woningen worden verhuurd, hoe nieuwe huurders te woord worden gestaan en of en hoe huurders betrokken worden bij planmatig onderhoud. Dat medewerkers essentieel zijn voor het succes van de organisatie en de klantbeleving staat buiten kijf.

Talenten liggen vast, competenties zijn ontwikkelbaar

Medewerkers leveren de beste prestaties wanneer ze gemotiveerd zijn, voldoende inspanning leveren en hiernaast ook beschikken over de juiste competenties. Hoe goed iemand de benodigde competenties kan leren beheersen en doelgericht inzetten, hangt af van zijn talenten. En die verschillen per persoon. 

Dat verschil heeft ook gevolgen voor de ontwikkelbaarheid van competenties. Iemands talenten liggen grotendeels vast. Niet iedereen kan alles even gemakkelijk leren of doen. In het bijzonder persoonlijkheid en intelligentie stellen grenzen aan het gemak waarmee sommige competenties eigen gemaakt kunnen worden.


Talentenscan: inzicht in talenten en resultaatgericht ontwikkelen

Om talenten, competenties en resultaten inzichtelijk te maken, met elkaar te verbinden en te komen tot concrete ontwikkeladviezen, zet Kjenning onder andere de talentenscan in. In deze talentenscan koppelen we de persoonlijkheid van een medewerker aan alle competenties van ons competentiemodel. Het model telt 43 competenties, verdeeld over de volgende zes competentiegebieden:

  • Management en leidinggeven
  • Ondernemen
  • Analyse en besluitvorming
  • Communicatie
  • Persoonlijk gedrag
  • Motivatie

Niveau van competenties
Het concrete gedrag dat je bij het gebruik van een competentie moet laten zien, is afhankelijk van de resultaten die daarmee bereikt moeten worden. Een belangrijk onderscheid hierbij is dan ook niveau van de competentie. Dat vertaalt zich in de mate waarin het competente gedrag “uitstraalt” naar de omgeving. We gebruiken een model van 4 competentieniveaus per competentie.

Onze talentenscan bestaat uit het maken van een (online) persoonlijkheidsvragenlijst, een rapportage en een persoonlijk terugkoppelingsgesprek.

Uw investering

Uw investering voor het afnemen van de talentenscan, inclusief de rapportage en het persoonlijke terugkoppelingsgesprek (ca. 45 minuten), bedraagt € 225,- excl. btw per persoon. Deze prijs geldt tot 10 personen. Hierboven zijn de kosten € 199,- excl. btw per persoon.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de talentscan of uw (organisatie)ontwikkelvraag kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

Informatie aanvragen