Teamontwikkeling - DISC

DISC profiel; drijfveren en persoonlijke stijl

Een team waarbij de samenwerking niet soepel gaat is minder effectief in het behalen van de gestelde doelen. Tevens kan dit voor zowel de medewerkers, leidinggevende als collega’s van andere teams tot frustratie en demotivatie leiden. Om deze samenwerking te verbeteren wordt ons regelmatig gevraagd collectieve trainingen feedback-geven te organiseren of volgen individuele medewerkers een training persoonlijke effectiviteit. Onze ervaring is dat als we zo’n training verzorgen de deelnemers vaak enthousiast en gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. In de praktijk wordt de samenwerking vaak niet veel beter.

Samen kom je verder

Verbeteren van de samenwerking in een team is volgens ons een verantwoordelijkheid van alle leden inclusief de leidinggevende. Teamontwikkeling met als doel de samenwerking te verbeteren begint bij het herkennen van de eigen drijfveren en die van de collega’s. Maar vooral ook erkenning hebben voor de kwaliteiten en valkuilen die bij deze drijfveren horen. Door deze erkenning ontstaat er begrip en waardering voor elkaar. De verschillende teamleden worden gemotiveerd hun talenten en kwaliteiten in te zetten en door te ontwikkelen. Ook durven ze eerder ondersteuning te vragen bij hun valkuilen. Medewerkers zijn in staat elkaar beter aan te vullen, te leren en samen te werken. Het ontstaan van onderlinge conflicten wordt beter begrepen en daardoor sneller opgelost en de onderlinge communicatie wordt verbeterd.

Om inzicht te krijgen in elkaars drijfveren maken we gebruik van de DISC methodiek. Deze methode geeft in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in de medewerker zelf. Inzicht in zijn natuurlijke manier van doen, hoe hij zich gedraagt onder druk en wat zijn voorkeursstijl van communiceren en onbewuste drijfveren zijn. Meer informatie en een voorbeeldrapport van de DISC vindt u via deze link.

Aanpak

Een traject rondom teamontwikkeling bij Kjenning bevat de volgende stappen.

  • Intake gesprek met leidinggevende (vrijblijvend)
  • Kick-off - Aankondiging teamontwikkelingstraject
  • Individuele test Persoonlijke Stijlen (online)
  • Ontvangst DISC rapportage per persoon
  • Individuele terugkoppeling DISC en ontwikkelpunten
  • Opstellen Teamprofiel
  • Terugkoppeling DISC profielen en bespreking team met leidinggevende
  • Workshops Teamontwikkeling
  • Evaluatie en afronding
Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Een persoonlijk (vrijblijvend) gesprek kunt u met het onderstaande formulier snel aanvragen.

Informatie aanvragen