Platform Asbestbeheerders

Platform Asbestbeheerders

Het platform Asbestbeheerders komt 2 x per jaar bijeen op ééndaagse platformbijeenkomsten. Het platform heeft een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn als asbestbeheerder of die asbestbeheer in hun takenpakket hebben.

De groep bepaalt zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied.


De bijeenkomsten kennen een gevarieerde opbouw en recent werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Asbestbeleid
 • Fijnstof
 • Wet- en regelgeving:  SC-540, SC-530, NEN 2990, NEN 2991 
 • Emissiebeperkende maatregelen
 • Bouwbesluit
 • Ontwikkelingen in alternatieve verwijderings- of beschermingsmethoden
 • Huurrecht: asbest en aansprakelijkheid
 • Zelf aangebrachte voorzieningen
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Beheersplannen
 • Processchema’s
 • Asbestinventarisatie
 • Huurrecht: communicatie en bewoners
 • Asbest en dagelijks-, planmatig-, en projectmatig onderhoud
 • Landelijks Asbest Volgsysteem (LAVS)
 • Toekomstbestendig saneren
 • Bepalen saneringsprioriteit
 • Calamiteitenprocedures
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Klantgestuurd werken
 • Intern en extern samenwerken

Informatie aanvragen