STAP-budget

STAP budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

STAP-budget aanvragen en de voorwaarden

U kunt als werkende of werkzoekende 1 keer per jaar het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. In 2023 zijn de laatste 2 mogelijkheden om budget aan te vragen. Per 2024 vervalt de STAP regeling. 

Op 6 juli 2023 hebben de Ministers van Sociale Zaken en de Minister van Onderwijs het besluit bekend gemaakt om de resterende aanvraagtijdvakken van 2023 met een beperkt budget beschikbaar te maken voor een kleine groep opleidingen. 

Voor de laatste 2 tijdvakken in 2023 is alleen budget beschikbaar voor OCW-erkende opleidingen. Het budget is voor deze periode ook verlaagd van € 32 miljoen naar € 10 miljoen per tijdvak. 

U kunt op de website van het UWV zien of er nog budget beschikbaar is en op welk moment u een aanvraag kunt indienen.

stappen-STAP Kjenning

Het STAP-budget is met de maatregelen per juli 2023 voor de resterende tijdvakken niet meer beschikbaar voor opleidingen die u bij Kjenning kunt volgen.

Voor de laatste informatie over het STAP budget kunt u ook terrecht op de website van de Rijksoverheid


Heeft u vragen?

Neem dan snel contact met ons op. We helpen u graag ver(der)!