Integriteit in praktijk

Een zaak met gevoel of een gevoelige zaak?

De laatste jaren is er bij de (semi)overheid en bedrijfsleven een groeiende aandacht voor het thema integriteit waar te nemen. Zo zijn ook diverse gebeurtenissen in de corporatiesector inmiddels breed uitgemeten in de media en is het onderzoek van de parlementaire enquête woningcorporaties niet voor niets gestart.

Als (semi)overheid of corporatie staat u nu eenmaal in de publieke spotlight. U wilt werk maken van integriteit. Zorgen dat integriteit in uw "organisatie-genen" komt. Maar integriteit, wat is dat nu? En wat is het niet? Waar liggen grenzen? Is het meetbaar? Verandert het?

Vaak worden er integriteitscodes en procedures opgesteld met praktische regels, grenzen en het benoemen van integer gedrag. Maar met gedragscodes bereikt u soms het tegenovergestelde!

In deze training wordt veel aandacht besteedt aan de grenzen. Maar ook worden de aspecten, die bepalen of het handelen van medewerkers en management als integer wordt bestempeld, interactief behandeld. Uw corporatie en haar medewerkers worden zo voor een spiegel geplaatst, om integriteit daadwerkelijk een plek te geven in de dagelijkse praktijk die ongemerkt veel integriteit dilemma’s kent.

Programma

 • Ontvangst en kennismaking
 • Definiëring van integriteit
 • De diepere lagen onder integer handelen
 • Wat stimuleert integer handelen?
 • Evaluatie integriteitscode of opstellen kernpunten
 • Oefenen met (eigen) dilemma’s

Leerresultaten

 • U bent zich bewust van de stimuli die verantwoordelijk zijn voor het vertonen van integer gedrag.
 • U herkent (sociaal) onveilige situaties in uw organisatie waarin niet integer handelen gedijt.
 • U bent zich bewust van uw eigen belemmerende gedragspatronen voor integer handelen van collega’s.
 • Uw integriteitscode is na de training geëvalueerd of voor het opstellen van een nieuwe code zijn de belangrijkste kernpunten verwoord.
 • Het thema integriteit is actueel en levend binnen uw corporatie.

Voor wie?

Deze training wordt alleen in company verzorgd en wordt aangepast aan uw situatie en eigen casuïstiek staat centraal. De training is ook prima als opfrismoment in te zetten rondom het thema integriteit.

Relevante blogs

Integriteit in de praktijk: hoe doe je dat?

Integer handelen. Wat is het beleid van de organisatie? Wat mag en kan wel, wat mag en kan niet? Alle medewerkers van studentenhuisvester DUWO volgden de Dilemmatraining Integriteit. “We hebben de puntjes weer even op de i gezet”, aldus Annika Kwint, hr supportmedewerker.Heeft DUWO hiervoor geen reg...

Feedback geven in een zakelijke, hiërarchische omgeving?

feedback-geven

Feedback geven en ontvangen: voor veel mensen in theorie een stuk gemakkelijker dan in de praktijk. Zeker in een zakelijke, hiërarchische omgeving. 58 medewerkers van Wonen Noordwest Friesland volgden de training ‘Zeggen waar het op staat’. P&O-adviseur Diny van Krimpen: “We hebben weer een stap...

Dilemma’s...Integriteit van papier naar de praktijk

Jens Smit werkt als medewerker dagelijks onderhoud bij woningcorporatie Samen Wonen. Samen Wonen heeft sinds een half jaar, na een aanbesteding met diverse aannemers, via een contract het dagelijks onderhoud uitbesteed aan een plaatselijke aannemer Stenders.Na lang wikken en wegen heeft Jens beslote...

Help! Uw huurders hebben recht op dataportabiliteit!

Vanaf 25 mei 2018 start de nieuwe, Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de nieuwe regels (ten opzichte van de Wbp) is het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat betrokkenen (zoals klanten) het recht hebben om hun persoonsgegevens, die een organisatie...

Gedrag én veranderen: twee woorden die moeilijk samengaan

Het is vrijdagochtend als Bert me belt. Bert is manager Klant en Verhuur bij een middelgrote corporatie. “Johan, laat ik eerlijk tegen je zijn. Ik zit hier nu bijna 2 jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er echt alles al aan gedaan, maar nu weet ik het niet meer. Mijn medewerkers blijven...

Delen: