Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving

Wet- en regelgeving bij bouw, wabo, wro en bouwbesluit

Bij het ontwikkelen, (ver)bouwen en exploiteren van onroerend goed moet u voldoen aan wettelijke eisen. Het vinden van die eisen is al een hele opgave, laat staan om ze te begrijpen en te weten welke gevolgen ze hebben voor het beheer en onderhoud van onroerend goed of een voorgenomen ingreep. Welke vergunningen zijn nodig? Waar staan de eisen? Is duidelijk wat de eisen in de praktijk betekenen?

Deze cursus biedt u een overzicht van de relevante bouwregelgeving en –wetgeving rondom bouw en verbouw.

Programma

  • Structuur van de bouwregelgeving van Woningwet naar Bouwbesluit en bouwverordening
  • Wabo-vergunningen en -meldingen
  • NEN-normen
  • Het lezen van het bouwbesluit

Leerresultaten

  • U hebt inzicht in de opbouw van bouwwetgeving.
  • U weet wanneer u vergunningsplichtig bent volgens de Wabo.
  • U weet de weg in ’het doolhof van bouwwetgeving’ en kunt de eisen uit bouwregelgeving vinden.
  • U ziet de samenhang tussen wetten, besluiten, regelingen en normen.

Voor wie?

Projectleiders, medewerkers bedrijfsbureau of vastgoedontwikkeling, technische medewerkers en beleidsmedewerkers. Het niveau is MBO / MBO+ niveau.

Data

  • 5 november 2019, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen… Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel.

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen. Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel. “Bijblijven is dan ook van groot belang”, aldus Marco Meijer, kwaliteitscontroleur bij 3b Wonen. En dus volgde hij samen met vier collega’s de training Woning APK.Bijblijven dus“De ontwikkelingen gaan snel....

“Renovatie of groot onderhoud? Wees eerlijk naar de bewoners toe”

Hoe begeleid je als corporatie een renovatieproject zo goed mogelijk? Niet alleen qua planning en juridische kaders, maar zeker ook richting bewoners die te maken krijgen met overlast. Philippa Wadsworth, trainer bij de leergang Sociale projectbegeleiding: “Er wordt vaak te laat of niet gecommunicee...

Contracten zijn een stuk complexer geworden; goede kennis van bouwrecht en contracten is een must!

De contracten tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever – de woningcorporatie dus – zijn inmiddels een stuk complexer geworden; goede kennis van de inhoud van de contracten (en het bouwrecht) is dus van belang. “De tijd dat een overeenkomst op beperkt aantal A4-tjes paste is voorbij”...

“Je moet mensen de tools geven om goed te kunnen functioneren”

Medio 2016 werden bij Trivire de functies van opzichter Dagelijks Onderhoud en opzichter Planmatig Onderhoud samengevoegd tot opzichter Vastgoed. “Dat betekende dat de kennis vergroot moest worden”, aldus Marc Schipper, teamleider Dagelijks Onderhoud. Er volgde een ontwikkeltraject dat inmiddels suc...

Schimmel in woningen wordt corporaties verweten

Nu de zomer voorbij is en de koude periode weer voor de deur staat neemt ook het aantal klachten over vochtige schimmelwoningen weer toe. De problematiek rondom schimmel in woningen is ook in Den Haag aangezwengeld. De verwijtende vinger wijst naar de corporaties, maar is dat wel terecht?Ontstaan va...

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, geschiktheid voor doelgroep...

De opzichter: waakhond bij onderhoud

Alhoewel in de kern alle corporaties misschien hetzelfde lijken te doen veroorzaakt de samenstelling van het bezit, de omvang van de corporatie, de cultuur van de omgeving en de staat van onderhoud van het bezit dat de functie "opzichter dagelijks onderhoud" ook bij iedere corporatie toch vaak weer...

De afmetingen van het toilet zijn belachelijk

Rennend van de ene afspraak naar de volgende tref ik in de wandelgangen een verhuurmakelaar. Of ik iets kan zeggen over de eisen aan een toiletruimte. Er speelt een vraag bij een verhuurdossier. De huurder heeft klachten over de afmetingen van het toilet van de huurwoning (uit 1948).De stelling van...

Reductie onderhoudskosten

Misschien heeft de crisis ook goede kanten. Efficiënt en doelmatig onderhoud staat in ieder geval weer meer in de belangstelling en bezuinigen is inmiddels een heel normaal onderdeel van uw werk. Met de aankomende begrotingsrondes zal ongetwijfeld ook weer kritisch gekeken worden naar de onderhoudsk...

Delen: