Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving

Wet- en regelgeving bij bouwen en verbouwen: wabo, wro en bouwbesluit

1 dag zonder avondprogramma
7 PE-uren ?

Uw resultaten na Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving

  • U hebt inzicht in de opbouw van bouwwetgeving in relatie tot uw projecten.
  • U weet wanneer u vergunningsplichtig bent volgens de Wabo.
  • U weet de weg in 'het doolhof' van bouwwetgeving en kunt de eisen uit bouwregelgeving vinden.
  • U ziet de samenhang tussen wetten, besluiten, regelingen en normen.