De opiumwet in de verhuurpraktijk

Aanpakken van drugsgerelateerde activiteiten in een huurwoning

 • Startgarantie

Verhuurders worden veelvuldig geconfronteerd met overtredingen van de Opiumwet in en rond hun woningen. Het kan variëren van een hennepkwekerij, drugslabs en drugshandel tot opslag van drugsgerelateerde goederen of stoffen. Dergelijke handelingen leiden doorgaans tot ontbinding van de huurovereenkomst. Regelmatig besluiten burgemeesters na het aantreffen van drugs(gerelateerde goederen) in een woning de desbetreffende woning te sluiten. Na zo’n sluiting heeft de verhuurder in veel gevallen het recht om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Drugsgerelateerde activiteiten in en rond woningen hebben een grote impact op de leefbaarheid. Daarnaast leiden die activiteiten niet zelden tot schade aan de verhuurde woning. Het effectief optreden tegen dergelijke activiteiten is dan ook essentieel.

Programma

Tijdens de training wordt aan de hand van vele voorbeelden, onder meer uit de procespraktijk van de docent, antwoord gegeven op de vele vragen die rijzen na het constateren van of bij het optreden tegen drugsgerelateerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

 • In welke situaties kan worden ontbonden wegens een tekortkoming?
 • Welke gezichtspunten spelen daarbij een rol?
 • Kunnen we ook in kort geding optreden?
 • Wanneer kan de burgemeester een woning sluiten en hoe werkt die procedure?
 • Wanneer kan de huurovereenkomst buitengerechtelijk worden ontbonden? En wat dan?
 • Moet er tijdens de sluiting ook huur betaald worden?
 • Hoe komt de woning weer zo snel mogelijk beschikbaar voor de verhuur?
 • Hoe formuleren we een geldig boetebeding om een afschrikkende werking te realiseren?
 • Hoe geeft de verhuurder invulling aan zero tolerance beleid? Moet de verhuurder daartoe beleid formuleren en waarom wel/niet?

Leerresultaten

 • U bent volledig op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak
 • U weet op welke wijze u adequaat kunt optreden tegen drugsgerelateerde activiteiten in en rondom woningen
 • U weet hoe u kunt omgaan met een (aanstaande) burgemeestersluiting
 • U weet hoe als (medewerker van een) verhuurder invulling kan geven aan zero tolerance beleid

Voor wie?

De training "De opiumwet in de verhuurpraktijk" is bedoeld voor medewerkers die (beleidsmatig) actief betrokken zijn bij bevorderen van leefbaarheid c.q. het bestrijden van drugsgerelateerde activiteiten in en rondom huurwoningen, of dit in de toekomst (willen) gaan doen. 

Er is geen specifieke voorkennis vereist, enige praktijkervaring in de verhuursector is een pre.

Data

 • Startgarantie

 • 15 september 2020 (13:00 - 16:30 uur), omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 21 januari 2021 (13:00 - 16:30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 22 september 2021 (13:00 - 16:30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Klachten: wat komt er allemaal bij de behandeling kijken?

Friese woningcorporaties hebben de behandeling van klachten in handen gelegd van de Provinciale Klachtencommissie Sociale Huursector Fryslân. Deze commissie volgde onlangs een training rondom klachtrecht bij Kjenning. “Wij hadden behoefte aan verdieping van onze kennis rondom dit onderwerp”, aldus v...

Waar eindigt de inspraak van een huurder bij dringende werkzaamheden?

Het overgrote deel van de huurders van woningen legt de verhuurder geen strobreed in de weg bij het verrichten van dringende werkzaamheden. Sterker nog, geregeld ‘staat de koffie klaar’. Toch kent iedere verhuurder wel een (voormalig) “kritische” huurder die bij elke dringende (controle)werkzaamheid...

Tuinverzakking, gebrek of kleine herstelling?

In grote delen van Nederland is sprake van een drassige bodem in verband met laagveen. Dat veroorzaakt veel problemen vanwege grondverzakking door inklinking. Ook plas- en poelvorming, die langere tijd in combinatie hiermee aanwezig blijft, komt met regelmaat voor. En die problemen veroorzaken regel...

Woonfraude: Samenwerking met ketenpartners is essentieel

Illegale onderverhuur, inwoning of een hennepkwekerij. Marleen van den Tol heeft er vanuit haar functie als woonconsulent bij fusiecorporatie Oost West Wonen mee te maken. Zij volgde onlangs de training Woonfraude: “Het was superinteressant en heel leerzaam.”Woonfraude, dat klinkt zo heftig“Ja hè, m...

De opslag van lachgas in een huurwoning, is het gevaarlijk en is het te verbieden?

Het recreatief gebruik van lachgas is sinds vorig jaar ‘booming’. Regelmatig berichten de media over het gebruik van lachgas en over de ontzettend lucratieve handel in lachgas. In de grote steden rijden jonge succesvolle ondernemers in de nachtelijke uren met scooters en bakfietsen vol handelswaar r...

Verwarde personen, zelfbeschikking & veiligheid: wat is de verantwoordelijkheid van de verhuurder

Cursist Karel kwam recent in detraining Huurrecht Verdieping met een eigen casus, die interessant maar ook best complex is. Karel werkt bij een makelaar en beheert sinds vorig jaar enkele panden voor eigenaren/verhuurders. Af en toe stuit hij daar op ernstige dilemma’s. Neem nou de stokoude huurster...

Corporaties in het nieuws: de leefbaarheid holt achteruit

De corporaties staan weer volop in het nieuws. Afgelopen week waren er twee thema’s die zelfs het landelijke nieuws haalden.Het eerste thema is leefbaarheid. Die holt achteruit en vooral de woonoverlast neemt sterk toe in wijken en buurten met sociale huurwoningen. De feiten uit het onderzoek van Ae...

Hoe werkt de volkshuisvesting in Denemarken?

Een poosje geleden begeleidde Kjenning een groep Deense volkshuisvesters, tijdens hun bezoek aan Amsterdam. Ik mocht daarbij iets vertellen over de manier waarop wij huismeesters en wijkbeheerders inzetten. Aansluitend gingen we met een wijkbeheerder naar de Kolenkitbuurt in Amsterdam.Ik vond het ee...

Delen: