Klachtrecht huurder: Geschillencommissie, Huurcommissie, rechter

De Huurcommissie als loket voor klachten van huurders: wanneer wel en wanneer niet?

Vanaf 1 januari 2019 dient de Huurcommissie ook als loket voor klachten van huurders. Wat betekent dat voor corporaties, interne en regionale geschillencommissies? Welke nieuwe bevoegdheden heeft de Huurcommissie precies? Wanneer mag de huurder zich wenden tot de Huurcommissie - en wanneer niet? Kunnen huurder en verhuurder ook naar de rechter?

In deze training wordt bij al die aspecten stilgestaan. Daarbij wordt technische behandeling van de regelgeving niet uit de weg gegaan, want het gaat immers om nieuwe regelgeving. De cursus is toegespitst op de praktijk van klachtfunctionarissen, geschillencommissies en woonconsulenten.

Programma

 • Wijzigingen en actualiteiten klachtrecht
 • Interne klachtbehandeling
 • Rol van geschillencommissies
 • Rol van Aedes-voorbeeldreglement
 • Rol van de huurdersorganisatie
 • Nieuwe bevoegdheden Huurcommissie
 • Beperkingen in bevoegdheden Huurcommissie
 • Gevolgen van uitspraak na klacht
 • Bevoegdheden rechter
 • Samenloop van klachten met andere procedures

Leerresultaten

 • U bent volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving over klachtbehandeling.
 • U weet dus ook welke onduidelijkheden en welke risico’s uit de nieuwe wetgeving voortvloeien.
 • U weet welke rol de Huurcommissie zal kunnen spelen, indien de huurder zich beklaagt.
 • U kunt een en ander toepassen in uw eigen dagelijkse praktijk.

Voor wie?

De training Klachtrecht huurder: Geschillencommissie, Huurcommissie, rechter richt zich met name op klachtenfunctionarissen, (leden van) geschillencommissies, maar is ook geschikt voor sociaal en technisch woonconsulenten. Er is geen specifieke voorkennis vereist, enige praktijkervaring in de verhuursector is een pre.

Data

 • 4 september 2019 (van 13:00 - 16:30 uur), omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 21 november 2019 (van 13:00 - 16:30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 24 maart 2020 (13.00 - 16.30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 24 september 2020 (13.00 - 16.30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Reeuwijkse senioren verzoeken ministers om verbetering van woningwaardering van zorgwoningen

Lichtzinnige toepassing van de 35% puntentoeslag voor ‘zorgwoningen’ kan deze woningen al heel snel manipuleren naar de geliberaliseerde huursector. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?Met een degelijk en waterdicht betoog vroegen bewoners van de bewonerscommissie van senioren in Reeuwijk recent aan...

Organisatie vertegenwoordigt huurders van verschillende verhuurders: wel of geen huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet?

Aan een organisatie van huurders komen alleen de rechten toe op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder (Overlegwet), indien die organisatie voldoet aan de eisen die de wet stelt aan zo’n organisatie. Het gaat om de volgende voorwaarden (artikel 1 lid 1 onder f Overlegwet):‘‘huurdersorga...

Service-abonnement gewijzigd? Sinds wanneer?

'Onderhoud bel bij toegangsdeur, met bedrading, schel en transformator' was vroeger een onderdeel van het serviceabonnement bij Woningcorporatie Lekker Wonen, ergens in Noord-Holland. Maar u raadt het al: een jaar of zeven geleden is deze service pardoes geschrapt. Want het haperen van een bel komt...

Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte aangepast

Per april is er een nieuwe versie van het beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte beschikbaar. Deze vervangt de versie van 1 juni 2018. De aanpassingen zijn onder andere het gevolg van een beleidswijziging en het huurprijsbeleid vanaf 1 januari 2019.Het uitvoeringsbeleid van de Huurco...

Klachtrecht bij Huurcommissie: huurder van het kastje naar de muur

Sinds 1 januari 2019 geldt de gewijzigde Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, waaronder ook het (nieuwe) klachtrecht van de huurder. Zoals bekend, kon de huurder voor huurprijs- en servicekostenkwesties al terecht bij de Huurcommissie. Het klachtrecht, dat ziet op gedragingen van de verhuurder, ko...

Verhuiskostenvergoeding niet verschuldigd bij een volledig ingerichte logeerwoning

Een verhuurder die renovatiewerkzaamheden wil laten uitvoeren waarvoor een huurder tijdelijk moet verhuizen, is niet verplicht om die huurder vervangende woonruimte te verstrekken. Toch worden in de praktijk vaak volledig ingerichte wisselwoningen ter beschikking gesteld, want dat is klantvriendelij...

De Huurcommissie: klachtbehandeling en bemiddeling

De Wet Modernisering van de Huurcommissie regelt de uitbreiding van de taken van de huurcommissie met de behandeling van geschillen tussen huurders en verhuurders.De minister heeft bij de behandeling van deze wet bevestigd dat huurders wel eerst de interne klachtenprocedure van de verhuurder moeten...

En wat zeggen oud-deelnemers over de leergang Verhuur?

Al veel medewerkers bij verhuurders volgden de leergang Verhuur in het verleden. We vroegen een aantal oud-deelnemers wat ze nu, een tijdje na de leergang, het meest is bijgebleven en wat ze met al die nieuwe kennis doen in de praktijk."Verhuren is het matchen van klanten aan panden"Die toverzin nee...

Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018: kans voor huurdersparticipatie?

Op 15 oktober 2018 verscheen het ‘Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018’. Dit document reglementeert de behandeling van klachten van huurders over het handelen of nalaten van een woningcorporatie bij de uitvoering van een huurovereenkomst.Het recht om een klacht in te dienen is van oorsprong een ka...

Delen: