Klachtrecht huurder: Geschillencommissie, Huurcommissie, rechter

De Huurcommissie als loket voor klachten van huurders: wanneer wel en wanneer niet?

 • Startgarantie

Vanaf 1 januari 2019 zal de Huurcommissie ook dienen als loket voor klachten van huurders. Wat betekent dat voor corporaties, interne en regionale geschillencommissies? Welke nieuwe bevoegdheden krijgt de Huurcommissie precies? Wanneer mag de huurder zich wenden tot de Huurcommissie – en wanneer niet? Kunnen huurder en verhuurder ook naar de rechter?

In deze training wordt bij al die aspecten stilgestaan. Daarbij wordt technische behandeling van de regelgeving niet uit de weg gegaan, want het gaat immers om nieuwe regelgeving. Wel is de cursus toegespitst op de praktijk van klachtfunctionarissen, geschillencommissies en woonconsulenten.

Programma

 • Wijzigingen en actualiteiten klachtrecht
 • Interne klachtbehandeling
 • Rol van geschillencommissies
 • Rol van Aedes-voorbeeldreglement
 • Rol van de huurdersorganisatie
 • Nieuwe bevoegdheden Huurcommissie
 • Beperkingen in bevoegdheden Huurcommissie
 • Gevolgen van uitspraak na klacht
 • Bevoegdheden rechter
 • Samenloop van klachten met andere procedures

Leerresultaten

 • U bent volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving over klachtbehandeling.
 • U weet dus ook welke onduidelijkheden en welke risico’s uit de nieuwe wetgeving voortvloeien.
 • U weet welke rol de Huurcommissie zal kunnen spelen, indien de huurder zich beklaagt.
 • U kunt een en ander toepassen in uw eigen dagelijkse praktijk.

Voor wie?

De training Klachtrecht huurder: Geschillencommissie, Huurcommissie, rechter richt zich met name op klachtenfunctionarissen, (leden van) geschillencommissies, maar is ook geschikt voor sociaal en technisch woonconsulenten. Er is geen specifieke voorkennis vereist, enige praktijkervaring in de verhuursector is een pre.

Data

 • Startgarantie

 • 12 maart 2019 (13:00 - 17:00 uur), omgeving Nieuwegeinbijna volgeboekt
 • 27 maart 2019 (13:00 - 17:00 uur), omgeving Zwollenog enkele plaatsen beschikbaar
 • 25 april 2019 (13:00 - 17:00 uur), omgeving Bredavoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Verhuiskostenvergoeding niet verschuldigd bij een volledig ingerichte logeerwoning

Een verhuurder die renovatiewerkzaamheden wil laten uitvoeren waarvoor een huurder tijdelijk moet verhuizen, is niet verplicht om die huurder vervangende woonruimte te verstrekken. Toch worden in de praktijk vaak volledig ingerichte wisselwoningen ter beschikking gesteld, want dat is klantvriendelij...

De Huurcommissie: klachtbehandeling en bemiddeling

De Wet Modernisering van de Huurcommissie regelt de uitbreiding van de taken van de huurcommissie met de behandeling van geschillen tussen huurders en verhuurders.De minister heeft bij de behandeling van deze wet bevestigd dat huurders wel eerst de interne klachtenprocedure van de verhuurder moeten...

En wat zeggen oud-deelnemers over de leergang Verhuur?

Al veel medewerkers bij verhuurders volgden de leergang Verhuur in het verleden. We vroegen een aantal oud-deelnemers wat ze nu, een tijdje na de leergang, het meest is bijgebleven en wat ze met al die nieuwe kennis doen in de praktijk."Verhuren is het matchen van klanten aan panden"Die toverzin nee...

Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018: kans voor huurdersparticipatie?

Op 15 oktober 2018 verscheen het ‘Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018’. Dit document reglementeert de behandeling van klachten van huurders over het handelen of nalaten van een woningcorporatie bij de uitvoering van een huurovereenkomst.Het recht om een klacht in te dienen is van oorsprong een ka...

Delen: