Platform Managers Wonen

Platform Managers Wonen

Kennis opdoen, delen en overbrengen. Over herstructurering, buurtbeheer, wijkontwikkeling, klantcontact, wijzigingen en procedures. Managers van de afdeling Wonen vinden nieuwe ontwikkelingen bij hun collega's in dit platform. Ze stimuleren elkaar in het bedenken van mogelijkheden om alle klanten optimaal van dienst te kunnen zijn en leren van elkaars praktijk.

Het platform Managers Wonen komt 3 x per jaar bijeen op ééndaagse platformbijeenkomsten. Het platform heeft een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn als manager van een afdeling Wonen/ Woondiensten van een corporatie of vastgoedinstelling.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


Voorbeelden van recente onderwerpen:

 • Visie op wonen
 • Samenwerking Wonen met Zorg en Welzijn
 • Anticiperen op krimp(bevolking en/of organisatie)
 • Maatschappelijk rendement
 • Passend toewijzen
 • Woningvoorraad
 • De nieuwe woningwet de concrete gevolgen voor corporaties
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Afdeling wonen in de rol van opdrachtgever
 • Sturen op prestatie-indicatoren
 • Demografische ontwikkelingen
 • Implementeren van nieuwe regelgeving
 • Automatisering en Informatisering
 • Domotica
 • Samenwerken met externen en andere afdelingen
 • Vormgeven aan klantgerichtheid
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Competentieontwikkeling bij medewerkers
 • Leidinggeven aan professionals
 • Cultuur / groepsdynamiek
 • Duurzame inzetbaarheid

Informatie aanvragen