Platform Woonconsulenten

Platform Woonconsulenten

De taken van woonconsulent worden steeds diverser en complexer. Dat komt onder meer door veranderende wet- en regelgeving, toenemende sociale problematiek, herstructurering, scheiding van zorg en wonen en huurders die mondiger worden. Dit platform beoogt verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers door kennisoverdracht over leefbaarheid, overlast, sociaal beheer, zorgcomplexen, wet- en regelgeving en intervisie.

Het platform Woonconsulenten komt 3 x per jaar bijeen op ééndaagse platformbijeenkomsten. Het platform heeft een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn als woonconsulent in woningcorporaties.

De groep bepaalt zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De deelnemers selecteren en presenteren casuïstiek uit de eigen praktijk en geven elkaar daarop advies en feedback.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


Afgelopen bijeenkomsten stonden o.a. de volgende onderwerpen centraal:

 • Woonoverlast en wanbewoning
 • Aanpak overlast en verloedering
 • Achter de voordeur problematiek
 • Betrekken en activeren van bewoners
 • Overlegwet en bewonerscommissies
 • Nieuwe vormen van bewonersparticipatie
 • Huurachterstanden en preventie
 • De woonconsulent en herstructureringsprojecten
 • Woonfraude aanpakken
 • Leefbaarheid
 • Vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
 • Omgaan met afwijkend gedrag
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Bemiddelen bij overlast
 • Conflicthantering
 • Omgaan met cultuurverschillen
 • Vakkennis voor de toekomstige Woonconsulent
 • Huurrecht burenoverlast
 • Huurrecht bewonersparticipatie
 • Huurrecht herstructurering en renovatie

Informatie aanvragen