Portefeuille- en vastgoedmanagement

Platform Portefeuille- en vastgoedmanagement en managers Vastgoed

De (toekomstige) ontwikkelingen hebben impact. In dit platform vertalen deelnemers de consequenties voor het vastgoed gezamenlijk naar de eigen praktijk. De input, resultaten en inspiratie uit de discussie gebruiken deelnemers in hun eigen organisatie om beleid verder te vormen.

Dit platform richt zich op het organisatieniveau beleid en strategie, zowel op vastgoedbeheer, vastgoedontwikkeling en management van vastgoed. Deelnemers aan het platform behandelen langetermijnvraagstukken en ontwikkelingen in vastgoed en vertalen deze in strategieën.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen vaak ingeleid door hoogwaardige deskundigen uit de praktijk, met uiteraard ruimte voor interactieve discussie over de eigen casus en (soms weerbarstige) praktijk.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties

Voorbeelden van onderwerpen die eerder de agenda stonden:

 • Woningwet en onderhoud
 • Modellen en instrumenten
 • Vastgoedmanagement in regeerakkoord
 • Brandveiligheid
 • Stroomversnelling “nul op de meter”
 • CO2 reductie en milieu
 • Flora- en faunawet
 • Zorgvastgoed
 • Maatschappelijk vastgoed
 • VPB heffing
 • Duurzaamheid en energiebeleid
 • Energielabeling en woningwaardering
 • Wabo
 • Europadossier
 • Duurzaamheid en investeringen
 • Flexibele woonvormen
 • Conceptueel bouwen
 • Vergrijzing van de organisatie
 • Kennismanagement
 • Klantgestuurd werken
 • Medewerker van de toekomst
 • Organisatie ontwikkeling
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Samenwerken met commercieel beheerders
 • Complexbeheerplannen
 • ICT gebruik bij vastgoedmanagement
 • Property- en assetmanagement
 • Ketensamenwerking
 • Integraal risicomanagement
 • Commercieel vs sociaal beheren
 • Vastgoedsturing
 • Managementgame lean werken
 • Faalkostenreductie

Informatie aanvragen