Zorgvastgoed

Platform Zorgvastgoed Woningcorporaties

Platform Zorgvastgoed Woningcorporaties

Veel corporaties hebben zorgvastgoed in de portefeuille. Vaak is het aandeel van het zorgvastgoed beperkt en wordt het als één geheel verhuurd aan een zorginstelling. De snelle veranderingen in de zorgsector leiden er echter toe dat deze traditionele, vrijwel risicoloze exploitatie van zorgvastgoed steeds meer onder druk komt te staan.

Zorginstellingen hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit en veranderen hun strategische visie op vastgoed. Ook ontstaan allerlei nieuwe initiatieven rondom woon-zorgvoorzieningen. En van uw corporatie wordt verwacht dat u uw (zorg)vastgoed op al deze ontwikkelingen aanpast.

Bent u verantwoordelijk voor het zorgvastgoed? En heeft u behoefte aan kennisdeling en inspiratie rondom dit zo specifieke vastgoed? Of wilt u sparren over vakinhoudelijke onderwerpen, concrete praktijkvragen en actuele ontwikkelingen met vakcollega’s die ook met zorgvastgoed bezig zijn?

Het Platform Zorgvastgoed van ons opleidingszusje Finance Ideas Academy biedt de mogelijkheid voor het delen van kennis, het bespreken van casus, om bij te blijven op actuele ontwikkelingen en te sparren met collega's. De eigen en de vakontwikkeling staan centraal.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties

Informatie aanvragen