Blog

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet huurbescherming weeskinderen in werking getreden. Deze wet biedt kinderen die ouderloos zijn geworden vergaande bescherming door deze kinderen de huurovereenkomst van hun overleden ouder(s) te laten voortzetten. Was dit echter wel nodig, gezien de manier waarop woningcorporaties in de praktijk omgaan met dergelijke situaties? En kleven er ook nadelen aan deze wet die wellicht niet goed zijn doordacht?Tip: blijft op de hoogte van de laatste wijzigingen in wet en regelgeving met de snelle opfriscursus HuurrechtDe situatie tot en met de wetswijzigingArtikel 7:268 BW bepaalt de regels over de voortzetting van de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder. Indien een kind de huurovereenkomst van zijn overleden ouder(s) wilde voortzetten, moest het...

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Bianca Broeks is relatief nieuw in de corporatiesector. Haar wortels liggen in de maatschappelijke opvang/GGZ. Sinds kort zet ze zich in om bij de Limburgse corporatie Zaam Wonen het thema leefbaarheid voor de huurders zo goed mogelijk neer te zetten. Ze volgde daarvoorde cu...

Beter Wonen over de link tussen een corporatie en VvE’s

Beter Wonen over de link tussen een corporatie en VvE’s

Ook een woningcorporatie met huurders krijgt in sommige gevallen te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE). De relatie tussen corporatie en de vastgoedbeheerder kan dan wel eens ingewikkeld worden. Proces‑ en projectondersteuner Anita Pieper volgde daarom via haar werk...

Met nieuwe leervormen blijft kennis beter hangen

Met nieuwe leervormen blijft kennis beter hangen

Een training opzetten en geven lijkt wellicht lastig. Maar bij Enserve hebben ze via maatwerk training ‘Train de trainer’ geleerd dat je niet te moeilijk moet denken. "Met de juiste werkvormen en opzet kun je een effectieve en leuke training opzetten."Enserve is een stichtin...

“Individuele gesprekken zijn de basis van sociaal projectbeheer”

“Individuele gesprekken zijn de basis van sociaal projectbeheer”

Geke van der Let is senior medewerker Klanten en service bij de Friese woningstichting Weststellingwerf. De stichting heeft zo’n 2.700 woningen in beheer in de gemeente Weststellingwerf, waar onder andere Wolvega onder valt. “Het is een mooi overzichtelijk geheel”, vindt Gek...

Doelgroepen beter huisvesten? Kijk breder met lokale samenwerkingen!

Doelgroepen beter huisvesten? Kijk breder met lokale samenwerkingen!

Om bijzondere doelgroepen goed te huisvesten is overleg nodig tussen verschillende partijen. Maar wie doet wat? En hoe loop je elkaar niet in de weg? Yvonne Janssen leerde er meer over tijdens de trainingLokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen.Met lokale samenwerki...

Woonfraude: hoe pak je dat aan?

Woonfraude: hoe pak je dat aan?

Soms worden woningen onder- of doorverhuurd, niet bewoond, of er vinden criminele activiteiten plaats. Woonfraude dus. Hoe herken je woonfraude? Hoe voer je het goede gesprek? En wat kun je doen om onrechtmatig gebruik te beëindigen? Joël van Splunter volgde de training Woon...

"Investeren in kennis levert een kostenbesparing op"

"Investeren in kennis levert een kostenbesparing op"

In een woning zitten talloze installaties zoals de cv-ketel, mechanische ventilatie of warmtewisselaar. Enige kennis van die installaties is handig. Het levert een huurder op die zijn installaties beter onderhoudt en dat scheelt corporaties weer kosten, zo zegt Chantal Zomer...

Ik hoef minder snel door te verwijzen

Ik hoef minder snel door te verwijzen

Op geen enkele afdeling van een corporatie hoort men zoveel van huurders over juridische kwesties als bij het Service Center. Het is dan handig als vragen snel opgelost kunnen worden zonder door te hoeven verwijzen.Monique Beenen-Post is medewerker Service Center bij Woonkra...

"Meer informatie over duurzame toepassingen helpt huurders"

"Meer informatie over duurzame toepassingen helpt huurders"

Elloïse Plagge-Janssen van Thius in Tiel volgde de trainingDuurzaamheid in de praktijk. Ze startte in april 2022 als medewerker reparatieverzoeken en is intussen doorgegroeid naar projectmedewerker verduurzaming waarbij ze vooral focust op bewonerscommunicatie. De training h...

Overlast? Inderdaad... je doet het nooit goed!

Overlast? Inderdaad... je doet het nooit goed!

'Het is ook nooit goed!', verzuchtte een woonconsulente tijdens een training woonoverlast. 'Als ik een melding grondig onderzoek, dan vindt mijn leidinggevende dat het teveel tijd kost en dat ik zakelijker moet zijn, maar als ik meteen doorverwijs naar buurtbemiddeling, dan...