Platform Operationeel leidinggevenden van onderhouds- en servicebedrijven

Platform Operationeel leidinggevenden onderhouds- en servicebedrijven

Gezamenlijk de ontwikkelingen volgen en praktisch invulling geven.

In dit platform wisselen de deelnemers op tactisch en operationeel niveau praktische ervaringen met elkaar uit en bespreken ze vragen of problemen in het werk en mogelijke antwoorden of oplossingen hierbij.

De doelstellingen van en onderwerpen voor de twee tweedaagse platformbijeenkomsten zijn onder meer het halen en brengen van nuttige informatie, tools en kennis; procesbeheersing op uitvoerend niveau; visieontwikkeling op uitvoerend niveau; kwaliteit; aanbesteding uitvoeringsactiviteiten; omgaan met aannemers; arbeidsomstandig heden en veiligheid; persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling.

De groep bepaalt zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Met een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen werken de deelnemers aan kennis van het vakgebied en de persoonlijke ontwikkeling.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


Voorbeelden van recente onderwerpen:

 • EPA/EPC/Energie-index
 • Beheerplannen voor legionella en glaswol
 • Asbest
 • Fijnstof beheersing
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Kostencalculatie / kostenbeheersing / abc model / tariefbepaling
 • Ketenmanagement
 • Rol en positionering van vastgoedonderhoud
 • Nut en noodzaak eigen onderhoudsdienst
 • Magazijninrichting, beleid en de dagelijkse praktijk
 • Opdrachtgeverschap nieuwe stijl
 • Lean management
 • Dagelijks onderhoud in VvE complexen
 • Schades en juridische verantwoordelijkheid
 • Verandermanagement
 • ARBO en regelgeving rond integrale veiligheid
 • ZAV in relatie tot dagelijks onderhoud
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Arbo en ziekteverzuim
 • De oudere medewerker
 • De veranderende rol van de vakman
 • Vakman en klantgericht werken 2.0
 • Motiveren van medewerkers
 • Timemanagement
 • “Lastige” gesprekken goed gevoerd

Informatie aanvragen