Platform Vastgoed en technisch beheerders VVe

Platform Vastgoedbeheer VvE

Het platform Vastgoedbeheer VvE komt 3 x per jaar bijeen op ééndaagse platformbijeenkomsten. Het platform heeft een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn als vastgoedbeheerders voor VvE’s, bij een woningcorporatie of een daarin gespecialiseerd bureau.

De groep bepaalt zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De deelnemers selecteren en presenteren casuïstiek uit de eigen praktijk en geven elkaar daarop advies en feedback.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


De bijeenkomsten kennen een gevarieerde opbouw. Recente thema's waren o.a.:

 • Financiering van onderhoud
 • Nut, noodzaak en onzin van certificering
 • Jurisprudentie
 • Duurzaamheid
 • Risicomanagement (legionella. asbest etc.)
 • Risicobeheer en aansprakelijkheid
 • Risicomatrix beher
 • Energiebeheer
 • Beton
 • Warmtewet en VvE
 • Asbest veiligheid, gezondheid en milieu
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Beheersplannen
 • Uitbesteden onderhoudsactiviteiten
 • Workshop bestekken (o.a. Stabu)
 • Conditiemeting
 • Toezicht op schilderwerkzaamheden
 • Veiligheid op het dak
 • Dakbeheer
 • V&G plan
 • Beheerovereenkomsten
 • PVE voor MJOB
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Workshop opdrachtverstrekking

Informatie aanvragen