Aan de slag met beeldkwaliteit

beeldgericht werken

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de vorm van tuinen en bestratingen bij uw complexen is vaak “een ondergeschoven kindje”. U realiseert zich dat u wel opgeleid bent voor andere beheer- en onderhoudsvraagstukken maar niet voor “grijs en groen”.

Vaak werkt u met onderhoudsovereenkomsten die lang geleden zijn afgesloten en jaarlijks gecontinueerd worden. Maar hoe meet u nu de kwaliteit van het onderhoud? Wat is goed, wat is niet goed? En hoe kunt u verschillende aanbieders onderling objectief vergelijken?

In deze cursus komt een nieuwe manier van werken aan de orde: het beeldgericht werken. Met beeldgericht kan vraaggericht worden gewerkt rondom grijs en groen. Kenmerkend voor deze instrumenten is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven. 

Met deze wijze van werken kan met een beperkte inzet de kwaliteit van de openbare ruimte worden gewaarborgd en de overheadkosten worden verlaagd. Dus Aan de slag met beeldkwaliteit!

Programma

  • Systematiek beeldgericht en outputgericht werken
  • Opstellen van beeldbeleid voor management en interne opdrachtgever
  • Meetsystematiek en meten in de praktijk
  • Beeldbestekken; inrichten van het meetsysteem
  • Verrekening van bestekken

Leerresultaten

  • U bent een volwaardige gesprekspartner voor collega's en externe partijen op het gebied van beheer van grijs en groen.
  • U kent de systematiek van het beeldgericht werken en werken met beeldkwaliteit.
  • U bent op de hoogte van recente wet- en regelgeving op het gebied van het doorbelasten van onderhoud naar huurders.

Voor wie?

Projectleiders onderhoud, contractbeheerders, inkopers, toezichthouders, wijkopzichters en interne opdrachtgevers. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

  • 21 april 2020, omgaveing Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
  • 8 oktober 2020, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Grijs en groen onderhouden en beheren met beeldgericht werken

In zijn functie als uitvoerder Infraclean bij Van Doorn – onderdeel van de Leeuwenstein Groep – heeft Willem Heikoop te maken met ‘grijs en groen’. Ofwel, het beheren en onderhouden van de grijze en groene buitenruimte. En dat is tegenwoordig meer ‘dan de stoep schoonhouden’. “We werken nu op een ni...

Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Goede adviezen kunnen geven bij schimmelvorming

Niemand zit te wachten op vocht, of erger nog, schimmel in huis. Toch hebben veel huurders ermee te maken. “Lefier wil dit adequaat afhandelen, voortijdig signaleren en goede adviezen geven”, aldus Henk Lambeck, manager Gebiedsteam. En dus werd de training Vocht en Schimmel gevolgd door een groot aa...

Verwaarloosde tuinen: Bemoeien of laten?

Onlangs besloot corporatie Ieder1 om iets te doen aan de verwaarloosde tuinen in een straat. Ze stuurden een brief naar de bewoners, inclusief een bijlage met foto’s van 12 tuintjes die niet door de beugel konden. De reacties van de bewoners logen er niet om:"Schandpaal!Stasi-praktijken! Zou die med...

“Je moet mensen de tools geven om goed te kunnen functioneren”

Medio 2016 werden bij Trivire de functies van opzichter Dagelijks Onderhoud en opzichter Planmatig Onderhoud samengevoegd tot opzichter Vastgoed. “Dat betekende dat de kennis vergroot moest worden”, aldus Marc Schipper, teamleider Dagelijks Onderhoud. Er volgde een ontwikkeltraject dat inmiddels suc...

Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk...

Goed beheer met beeldgericht werken

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de vorm van tuinen en bestratingen bij de complexen is nog vaak 'een ondergeschoven kindje'. De meeste medewerkers zijn goed opgeleid voor vastgoedbeheer- en onderhoudsvraagstukken maar 'grijs en groen' is toch anders...Door de vastgoedcrisis is er l...

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, geschiktheid voor doelgroep...

Delen: