De overlegwet en de huurdersorganisatie

9 (29 reviews)

Wetgeving, jurisprudentie en best practices bij de vernieuwde huurdersparticipatie

1 dag zonder avondprogramma
7 contacturen ?
Deze opleiding heeft startgarantie

Uw resultaten na De overlegwet en de huurdersorganisatie

  • U kent de inhoud van de Overlegwet en tot welke rechterlijke uitspraken die leiden.
  • U weet wie waarover en wanneer recht heeft op informatie, overleg, advies of instemming.
  • U hebt inzicht in de directe consequenties van dit verplichte overleg voor uw bedrijfsvoering.
  • U kunt de vernieuwde wettelijke status van bewonerscommissies reglementeren.