Blog

Aanbrengen rookmelders door de verhuurder: dringende werkzaamheden!

Zoals bekend, moeten sinds 1 juli 2022 alle woningen voorzien zijn van rookmelders (artikel 6.21 Bouwbesluit). Deze hoeven niet op de elektra van de woning te zijn aangesloten. Volstaan kan worden met modellen die op batterijen werken, mits deze voldoen aan de norm EN 14604.

Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan de gemeente bestuursrechtelijk handhaven door bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een boete op te leggen


Moet de huurder of de verhuurder aan de slag?

Woningen die per 1 juli 2022 verhuurd zijn, moeten door de verhuurder van rookmelders voorzien zijn. Voor woningen die vóór 1 juli 2022 verhuurd zijn, ligt dat mogelijk anders. In die gevallen kan het aanbrengen van een rookmelder namelijk gezien worden als een ‘kleine herstelling’ die door de huurder uitgevoerd moet worden, omdat de aanschafkosten relatief laag zijn (€ 15,- tot € 30,-) en er geen technische kennis nodig is om de melders aan te brengen.

Het onderhoud (zoals het vervangen van batterijen) moet in beide gevallen sowieso wel door de huurder uitgevoerd worden.


Zijn het dringende werkzaamheden of niet?

Veel verhuurders hebben ervoor gekozen zelf rookmelders aan te brengen. Toch zijn huurders niet altijd bereid om de verhuurder daar gelegenheid voor te geven. Opmerkelijk, want een rookmelder is natuurlijk vooral bedoeld om de veiligheid van de huurder te vergroten. Wanneer een huurder weigert gelegenheid te geven voor deze werkzaamheden, kan de verhuurder in een gerechtelijke procedure afdwingen dat de rechter de huurder daartoe verplicht.

In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1312) is bepaald dat een huurder verplicht is de verhuurder gelegenheid te geven voor het aanbrengen van rookmelders, omdat dat dringende werkzaamheden zijn.

Dringende werkzaamheden zijn de werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden tot aan het einde van de huurovereenkomst. Op grond van de wet (artikel 7:220 lid 1 BW) is een huurder altijd verplicht daar gelegenheid voor te geven.

Kortom, als uw huurder weigert u gelegenheid te geven voor het aanbrengen van rookmelders of andere werkzaamheden, zijn er mogelijkheden om dat af te dwingen.

Rick van Yperen
VBTM Advocaten

Datum: 27-03-2023

Delen: