Blog

Archief Wonen, Vastgoed & Leefbaarheid

Een oplossing verpakt in Lego

Een oplossing verpakt in Lego

Een afbeelding zegt soms meer dan duizend woorden. En een filmpje ook, zo dacht wijkbeheerder Bart de Schepper. Bij de afronding schotelde hij zijn mede-studenten en docenten een visueel kunststukje voor over zijn belangrijkste lessen uit de cursus "Sociaal wijkbeheer". Gemaakt met Lego.Hoewel hij aan de telefoon gemakkelijk praat, vindt Bart zichzelf geen publieke spreker. “Ik doe het liever anders dan voor een grote groep iets te presenteren”, zegt hij. “Zo ben ik op het idee gekomen om een filmpje te maken om de cursus af te ronden. Met mijn zoon, die van Lego houdt, heb ik een stop motionfimpje gemaakt. Het kostte drie weekenden en het aan elkaar plakken van meer dan 2.000 foto’s, maar dan heb je ook wat”, lacht de nieuwe wijkbeheerder van woningcorporatie Casade.Wat doe je precies als...

ZAV: vooraf alles vastleggen voorkomt veel discussie

ZAV: vooraf alles vastleggen voorkomt veel discussie

Als een nieuwe huurder een woning betrekt, is soms niet alles volgens zijn of haar wens. De huurder kan dan een zogenaamdeZelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)aanbrengen, zoals een carport, een vloer of een schutting. Maar wat veel huurders en soms zelfs corporaties vergeten,...

Besluit doelgroepen tijdelijke verhuur

Besluit doelgroepen tijdelijke verhuur

Per 1 juli 2024 treedt de Wet Vaste Huurcontracten in werking. Kort gezegd houdt de wet in dat vanaf 1 juli 2024 de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de norm wordt. Het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten[1] is slechts in enkele gevallen nog mogelijk en uitslu...

Hoe ga je binnen een seniorencomplex om met mensen met dementie

Hoe ga je binnen een seniorencomplex om met mensen met dementie

Dat het aantal ouderen in ons land sterk gaat stijgen de komende jaren, is geen verrassing. Ook corporaties hebben hier rekening mee te houden. Zo krijgen zij vaker te maken met mensen die dementie ontwikkelen. Eén op de vijf Nederlanders krijgt ermee te maken. Wonny uit de...

Bewonersparticipatie: houd het dichtbij en kleinschalig

Bewonersparticipatie: houd het dichtbij en kleinschalig

Het is steeds moeilijker om huurders te bereiken om te overleggen over ideeën en plannen in de wijk. “Bewoners lijken minder betrokken en actief te zijn in hun wijk”, aldus Gabriëlle, senior regisseur wijkontwikkeling en leefbaarheid bij Eigen Haard. Hoe zorg je ervoor dat h...

“Door de opfriscursus huurrecht heb ik antwoord op meer vragen”

“Door de opfriscursus huurrecht heb ik antwoord op meer vragen”

Grace van der Lelie werkt sinds vier jaar op de afdeling klantenservice van Waardwonen. De Gelderse corporatie heeft zo’n 4.000 woningen in bezit in de regio Huissen en stimuleert werknemers zichzelf verder te ontplooien. Van die mogelijkheid maakt Grace graag gebruik. “Ik h...

"ZAV-beleid moet veel beter zwart op wit staan"

"ZAV-beleid moet veel beter zwart op wit staan"

Wat mag je nu eigenlijk wel en niet als je in een huurwoning zit? Welke struiken mag je planten? Welke schutting mag er in de tuin? En welke vloer mag je leggen? Veel van die vragen zijn onvoldoende in beleid omgezet, zo zag Franka Veenstra bij de trainingZelf Aangebrachte V...

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet huurbescherming weeskinderen in werking getreden. Deze wet biedt kinderen die ouderloos zijn geworden vergaande bescherming door deze kinderen de huurovereenkomst van hun overleden ouder(s) te laten voortzetten. Was dit echter wel nodi...

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Bianca Broeks is relatief nieuw in de corporatiesector. Haar wortels liggen in de maatschappelijke opvang/GGZ. Sinds kort zet ze zich in om bij de Limburgse corporatie Zaam Wonen het thema leefbaarheid voor de huurders zo goed mogelijk neer te zetten. Ze volgde daarvoorde cu...

Met nieuwe leervormen blijft kennis beter hangen

Met nieuwe leervormen blijft kennis beter hangen

Een training opzetten en geven lijkt wellicht lastig. Maar bij Enserve hebben ze via maatwerk training ‘Train de trainer’ geleerd dat je niet te moeilijk moet denken. "Met de juiste werkvormen en opzet kun je een effectieve en leuke training opzetten."Enserve is een stichtin...

“Individuele gesprekken zijn de basis van sociaal projectbeheer”

“Individuele gesprekken zijn de basis van sociaal projectbeheer”

Geke van der Let is senior medewerker Klanten en service bij de Friese woningstichting Weststellingwerf. De stichting heeft zo’n 2.700 woningen in beheer in de gemeente Weststellingwerf, waar onder andere Wolvega onder valt. “Het is een mooi overzichtelijk geheel”, vindt Gek...