Projectleider

9 (32 reviews)

Alles op een rij, georganiseerd en verantwoord

4 dagen (10 dagdelen) waarvan 2 dagen met avondprogramma
35 contacturen ?
Deze opleiding heeft startgarantie

Uw resultaten na Projectleider

  • U kent de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden van de projectleider.
  • U kunt fasen in een project onderscheiden en weet wat in elke fase moet worden gedaan.
  • U weet welke partijen betrokken zijn in het bouwproces en welke verantwoordelijkheden deze hebben.
  • U kent het belang van goede communicatie in het project en kunt dit in de praktijk toepassen.